הקדמה:

במקרים שבהם מקבלי קצבת זיקנה נפטרו לפני שגבו את מלוא הקצבה שהגיעה להם, שאיריהם זכאים לקבלת הסכום שטרם נגבה (לא כולל תוספת השלמת הכנסה)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

במקרים שבהם מקבלי קצבת זיקנה נפטרו לפני שגבו את מלוא הקצבה שהגיעה להם, שאיריהם זכאים לקבלת הסכום שטרם נגבה (לא כולל תוספת השלמת הכנסה).

  • באין שאירים, ישולם סכום הקצבה שלא נגבתה למי שיוכיח כי סיפק לזכאי לקצבה מצרכים, או שירותים חיוניים, בשנה האחרונה לחייו ולא שולם לו בעדם. תשלום זה לא יעלה על סכום הקצבה עבור 6 החודשים שלפני פטירת הזכאי לקצבה.

מי זכאי?

  • שאיריו של מקבל קצבת זיקנה (אלמנה, אלמן או יתומים) הזכאים לקצבת שאירים.
  • מי שסיפק לנפטר הזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים אחרים בשנה האחרונה, אם מתקיימים התנאים הבאים:
    1. לנפטר אין שאירים
    2. התובע הוכיח כי הנפטר לא שילם לו עבור המצרכים או השירותים שסיפק לו

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • קצבת הזיקנה אינה עוברת בירושה. המוסד לביטוח לאומי ישלם לשאירי הנפטר רק את סכומי הקצבה להם היה זכאי בעודו בחיים ואשר לא נגבו על ידו.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות