במקרים שבהם מקבלי קצבת זיקנה נפטרו לפני שקיבלו את כל הקצבאות שהגיעו להם, שאיריהם זכאים לקבל את הסכום שטרם נגבה (לא כולל תוספת השלמת הכנסה)
אם אין לנפטרים שאירים, מי שסיפק ומימן עבורם מצרכים/שירותים חיוניים עשוי לקבל את סכום הקצבה עבור עד 6 חודשים

במקרים שבהם מקבלי קצבת זיקנה נפטרו לפני שקיבלו את כל קצבאות הזיקנה שהגיעו להם, הסכום שטרם נגבה (לא כולל תוספת השלמת הכנסה) ישולם לשאיריהם.

  • אם למקבלי הקצבה אין שאירים, מי שסיפק ומימן עבורם בשנה האחרונה לחייהם מצרכים או שירותים חיוניים יהיה זכאי לתשלום שלא יעלה על סכום הקצבה ב-6 החודשים שלפני פטירתם.

מי זכאי?

  • שאירים של מקבלי קצבת זיקנה - האלמנה, האלמן או היתומים שזכאים לקצבת שאירים.
  • אם אין שאירים - מי שסיפק למקבלי הקצבה בשנה האחרונה לחייהם מצרכים או שירותים חיוניים והוכיח כי הם לא שילמו לו על ההוצאות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • קצבת הזיקנה לא עוברת בירושה. הביטוח הלאומי ישלם לשאירים רק את הסכומים שלא נגבו על ידי מקבלי הקצבה בעודם בחיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות