הקדמה:

בעלי עסקים שהכנסתם נפגעה, וכן מי שנגרם להם נזק כלכלי מיוחד כאשר גוייסו למילואים בתקופת מבצע "צוק איתן", רשאים להגיש בקשה לקבלת פיצויים
את הבקשה ניתן להגיש החל מיום 23.11.2014 ועד ליום 01.03.2015

אנשי מילואים עצמאים שהכנסתם נפגעה, וכן מי שנגרם להם נזק כלכלי מיוחד כאשר גוייסו למילואים בתקופת מבצע "צוק איתן", רשאים להגיש בקשה לקבלת פיצויים.

 • את הבקשות ניתן להגיש החל מיום 23.11.2014 ועד ליום 01.03.2015, אל הקרן לפיצוי משרתי מילואים ששירתו בתקופת הלחימה במבצע "צוק איתן".
 • לבעלי עסקים, חישוב הנזק (ב"מסלול עצמאים") יתבסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות. זאת בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה שבה העסק לא פעל, או פעל בתפוקה חלקית בשל שירות המילואים (לפרטים נוספים, ראו סעיף 3 בתקנון הקרן). במסלול זה ישולם פיצוי עד לסכום של 15,000 ש"ח.
 • בנוסף, קיים "מסלול חריגים", לאנשי מילואים שנגרם להם נזק כלכלי מיוחד (למשל סטודנטים ובעלי משפחות).

מי זכאי?

 • מי שגויס לשירות מילואים ושירת 3 ימים לפחות בתקופת הלחימה שבין יום 07.07.2014 ליום 28.08.2014, או גויס בתקופה זו והוסיף לשרת מעבר לה בצו 8 או צו קריאה בהתראה חריגה.
  • את התביעה ב"מסלול עצמאים" זכאי להגיש מי שמוגדר כעצמאי, משלם דמי ביטוח לאומי לעצמאי, מחזור העסקאות שלו נפגע כאשר גוייס למילואים בתקופה שצויינה, והוא אינו זכאי להגיש בקשה לפיצוי מטעם רשות המסים.
  • את התביעה ב"מסלול חריגים" זכאי להגיש מי שנגרם לו נזק כלכלי מיוחד (שאינו קשור בפגיעה במחזור עסקאות), כאשר גוייס למילואים בתקופה שצויינה.

תהליך מימוש הזכות

 • פיצויים במסלול עצמאים- לבעל עסק שנגרמה לו ירידה במחזור העסקאות:
  • לפני הגשת הבקשה, יש לדווח למע"מ את כל הדיווחים התקופתיים המתחייבים בגין התקופה שבין ינואר 2013 ועד אוגוסט 2014 ועד בכלל.
  • על-מנת להגיש את הבקשה, יש למלא טופס בקשה לקבלת פיצויים לעצמאים. בטופס יצויינו, בין היתר, נתוני הפעילות העסקית של המבקש ופרטי רואה חשבון/יועץ מס.
 • פיצויים במסלול חריגים- למי שנגרם לו נזק מיוחד שאינו מתבטא בירידה במחזור העסקאות:
  • יש למלא טופס בקשה לקבלת פיצוי בגין נזק - ועדת חריגים.
  • אל הטופס יש לצרף כל מסמך שעשוי לתמוך או לאשר את הטענה שנגרם נזק, כגון מסמכים המוכיחים את גובה הנזק שנגרם ובמידת הצורך גם מסמכים לגבי השתכרותו של התובע.
  • ועדת החריגים תשקול את נסיבותיהם האישיות של משרתי המילואים הזכאים, ובכלל זה היותם סטודנטים ובעלי משפחות.
 • ניתו להגיש תביעה במסלול חריגים במקביל לתביעה במסלול העצמאים. במקרה כזה, יש לציין בבקשה לוועדת החריגים כי הוגשה בקשה גם במסלול השני.
 • את הטפסים והאישורים ניתן לשלוח באמצעות:
 • אישור לגבי הגעת הבקשה יישלח לפונה 24 שעות לאחר הגעתה.
 • הקרן עשוייה לבדוק את הנתונים והמסמכים שיוגשו בבקשות ולהציג את המסמכים לרשויות ולגופים נוספים לשם בדיקתם.
 • בקשה שתוגש באופן תקין תידון ותיענה בתוך 14 ימי עבודה.
 • במקרים שיידרש זמן נוסף על מנת לטפל בבקשה כראוי, הבקשה תיענה בתוך 28 ימי עבודה מיום הגשתה, וזאת באישורו של מפקד מרכז מופת.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה או שסכום הפיצוי שאושר לו נמוך מהסכום שביקש, רשאי לערער לוועדת ערעורים עד 30 יום לאחר קבלת התשובה מקרן הפיצוי.
 • פרטי יצירת הקשר לצורך הערעור זהים לפרטים שצויינו לעיל בהגשת התביעה.

מוקד לבירורים

 • לבירורים ניתן להתקשר למוקד מופת: *5432 או 03-7349999 שלוחה 8
 • המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 17:30.

חשוב לדעת

 • סכום הפיצויים הכללי שישולם מוגבל לתקציב שיועד לכך. אם יתברר כי סך הבקשות המוצדקות שיוגשו לקרן גבוה מהסכומים שהוקצו, ייתכן שגובה הפיצויים יופחת.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים