הקדמה:

מי שהגישו תביעה לקצבת זיקנה לאחר שהגיעו לגיל המזכה, זכאים לתשלום רטרואקטיבי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


כאשר מגישים תביעה לקבלת קצבת זיקנה לאחר הגעה לגיל המזכה, ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי.

תשלום לזכאים מגיל פרישה

דוגמה
  • אישה העומדת במבחן ההכנסות הגיעה לגיל פרישה באפריל 2013, אך הגישה תביעה לקצבת זיקנה רק באוקטובר 2014.
  • קצבת הזיקנה שולמה לה רטרואקטיבית רק מאוקטובר 2013.

תשלום לזכאים מגיל הזכאות המוחלט

  • מי שהגיש את התביעה לאחר שהגיע לגיל הזכאות המוחלט (ללא תלות במבחן הכנסות), יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור עד 48 חודשים מיום הגשת התביעה.
דוגמה
מי שהגיש לראשונה תביעה לקצבת זיקנה בגיל 75, יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור 48 חודשים מתוך תקופת זכאותו שהחלה בגיל 70 - גיל הזכאות המוחלט. כלומר, התשלום הרטרואקטיבי יינתן עבור 48 חודשים מתוך 60 החודשים של תקופת הזכאות (5 שנים כפול 12 חודשים).
  • אם התקופה שבין גיל הזכאות המוחלט עד למועד שבו הוגשה התביעה קצרה מ- 48 חודשים, ומתברר שבתוך 48 החודשים שלפני הגשת התביעה היתה קיימת זכאות מגיל פרישה (המותנית בגובה ההכנסות), יינתן גם תשלום רטרואקטיבי עבור עד 12 חודשים מתוך תקופת הזכאות שהחלה מגיל הפרישה.
דוגמה
  • בן 72 שהגיש תביעה לקצבת זיקנה, היה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור 24 החודשים של זכאותו מגיל הזכאות המוחלט (70).
  • התברר שהוא עמד במבחן ההכנסות כשהיה בגיל הפרישה (67).
  • תקופת הזכאות שלו לקצבה מגיל פרישה נכללה בתוך 48 החודשים שלפני הגשת התביעה, ולכן הוא קיבל בנוסף תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים בגין זכאותו מגיל הפרישה.
דוגמה
  • בן 75 הגיש תביעה לקצבת זיקנה והיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור 48 חודשים מתוך 60 החודשים של תקופת זכאותו מגיל הזכאות המוחלט (70).
  • התברר שהוא עמד במבחן ההכנסות כשהיה בגיל הפרישה (67).
  • היות שתקופת הזכאות שלו לקצבה מגיל פרישה עד גיל הזכאות המוחלט אינה נכללת בין 48 החודשים שלפני הגשת התביעה, הוא אינו זכאי לתשלום נוסף עבור 12 חודשים בגין זכאותו מגיל הפרישה.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין

קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)

ארגוני סיוע

קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)

גורמי ממשל

קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)

חקיקה ונהלים


תודות