מי שהגישו תביעה לקצבת זיקנה אחרי שהגיעו לגיל המזכה זכאים לתשלום רטרואקטיבי


מבוטחים שמגישים תביעה לקצבת זיקנה אחרי שהגיעו לגיל הזכאות זכאים לקבל תשלום רטרואקטיבי.

תשלום לזכאים מגיל פרישה

דוגמה
 • אישה שהגיעה לגיל פרישה באפריל 2022 עמדה במבחן ההכנסות באותו זמן, אך הגישה את התביעה לקצבת זיקנה רק באוקטובר 2023.
 • קצבת הזיקנה שולמה לה רטרואקטיבית רק מאוקטובר 2022.

תשלום לזכאים מגיל הזכאות המוחלט

 • מי שהגיש את התביעה אחרי שהגיע לגיל הזכאות המוחלט (ללא תלות במבחן הכנסות)- גיל 70, יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור עד 48 חודשים מיום הגשת התביעה.
דוגמה
מי שהגיש לראשונה תביעה לקצבת זיקנה בגיל 75, יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור 48 חודשים מתוך תקופת זכאותו שהחלה בגיל 70 - גיל הזכאות המוחלט. כלומר, התשלום הרטרואקטיבי יינתן עבור 48 חודשים מתוך 60 החודשים של תקופת הזכאות (5 שנים כפול 12 חודשים).
 • אם התקופה שבין גיל הזכאות המוחלט עד למועד שבו הוגשה התביעה קצרה מ-48 חודשים, ומתברר שבתוך 48 החודשים שלפני הגשת התביעה היתה קיימת זכאות מגיל פרישה (המותנית בגובה ההכנסות), יינתן גם תשלום רטרואקטיבי עבור עד 12 חודשים מתוך תקופת הזכאות שהחלה מגיל הפרישה.
דוגמה
 • בן 72 שהגיש תביעה לקצבת זיקנה היה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור 24 החודשים של זכאותו מגיל הזכאות המוחלט (70).
 • התברר שהוא עמד במבחן ההכנסות כשהיה בגיל הפרישה (67).
 • תקופת הזכאות שלו לקצבה מגיל פרישה נכללה בתוך 48 החודשים שלפני הגשת התביעה, ולכן הוא קיבל בנוסף תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים בגין זכאותו מגיל הפרישה.
דוגמה
 • בן 75 הגיש תביעה לקצבת זיקנה והיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור 48 חודשים מתוך 60 החודשים של תקופת זכאותו מגיל הזכאות המוחלט (70).
 • התברר שהוא עמד במבחן ההכנסות כשהיה בגיל הפרישה (67).
 • היות שתקופת הזכאות שלו לקצבה מגיל פרישה עד גיל הזכאות המוחלט לא נכללת בין 48 החודשים שלפני הגשת התביעה, הוא לא זכאי לתשלום נוסף עבור 12 חודשי זכאות מגיל הפרישה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מבוטחים עשויים לקבל תשלום רטרואקטיבי לתקופה ארוכה יותר אם יוכח שהמוסד לביטוח לאומי לא יידע אותם בזמן על זכאותם להגיש את התביעה לקצבת זיקנה (ראו פסקי דין בהמשך).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות