הזכותון מרכז עבורכם, במקום אחד, את כל המידע לגבי קצבת זיקנה
לאור ריבוי הפרטים, בחלק מהמקרים מומלץ ביותר לעבור לערך שכולל הסבר מפורט
למידע מקיף על קבלת הקצבה וההטבות שנלוות לה, ראו קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)

מבוא

קצבת זיקנה בסכום של לפחות 1,736 ₪ (נכון ל- 2024) משולמת לתושבי ישראל שמבוטחים בביטוח הלאומי - לגברים ולנשים מגיל 70 שעומדים בתנאי הזכאות.

 • מי שהכנסתם נמוכה מהסכום שנקבע במבחן ההכנסות, יכולים לקבל קצבת זיקנה כשיגיעו לגיל פרישה מעבודה, (65-62 לנשים לפי תאריך הלידה ו-67 לגברים). ראו פרטים בהמשך.
 • כדי לקבל את הקצבה חייבים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.
 • שיעור הקצבה עולה בגיל 80 לסכום של לפחות 1,834 ₪ (נכון ל- 2024).
 • סכום הקצבה מורכב מקצבה בסיסית ומתוספות שמותנות במספר השנים שבהן מקבל הקצבה היה מבוטח ואם חיים עמו בני משפחה.
 • מי שממשיכים לעבוד אחרי גיל פרישה וזכאים לקצבה חלקית אולי יעדיפו לדחות את מועד קבלת הקצבה עד לגיל הזכאות המוחלט ולקבל תוספת עבור דחיית הקצבה. תוספת זו תשולם בכל מקרה למי שלא זכאים כלל לקצבה בגיל פרישה בגלל גובה הכנסותיהם מהעבודה.
 • במקרים מסוימים משולמת לזכאים גם תוספת השלמת הכנסה לקצבה.
 • מקצבת הזיקנה לא מנוכים מסים כלשהם, חוץ מתשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתי (223 ₪ ליחיד ו-321 ₪ לזוג), שמקוזז אוטומטית מהקצבה (אם שני בני זוג מקבלים קצבת זיקנה, או שבת זוג של מקבל קצבת זיקנה עובדת כשכירה, הקיזוז לשניהם ייעשה מהקצבה של הגבר).
 • מבולבלים? בואו נתחיל מדוגמאות, ובהמשך נציג הסבר מפורט.
טיפ
כדי לבדוק את הזכאות ולחשב את גובה הקצבה אפשר להשתמש במחשבון שבאתר הביטוח הלאומי.

דוגמאות לקצבת זיקנה לגברים ולנשים

דוגמאות של קצבת זיקנה לגברים

גיל נוכחי ותק בביטוח לאומי בגיל הפרישה הכנסה נוספת (מלבד פנסיה או רנטה) גובה קצבת הזיקנה שזכאי לקבל עכשיו האם בחר לדחות את מועד קבלת הקצבה גובה קצבת הזיקנה מגיל 70 עד 80 גובה קצבת הזיקנה מגיל 80 הסבר
68 37 שנה הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (אינו זכאי להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,995 ₪ 3,164 ₪
68 35 שנה הכנסה מעבודה פחות מ-9,208 ₪ 2,604 ₪ אין אפשרות לוותר על הקדמת הקצבה 2,604 ₪ 2,751 ₪
68 33 שנה הכנסה מעבודה 9,500 ₪ 2,429 ₪ כן 2,995 ₪ 3,164 ₪
 • זכאי לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה שלו (בין 9,208 ₪ ל-13,258 ₪) גבוהה מעט מההכנסה המירבית שמעליה לא ניתן לקבל קצבה מלאה, ולכן הוא זכאי לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה. מכיוון שהוא ויתר על הקדמת הקצבה לגיל פרישה הוא יהיה זכאי החל מגיל 70 לתוספת דחיית קצבה.
68 40 שנה הכנסה מעבודה 9,500 ₪ 2,429 ₪ לא 2,604 ₪ 2,751 ₪
 • זכאי לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה שלו (בין 9,208 ₪ ל-13,258 ₪) גבוהה במעט מההכנסה המירבית שמעליה לא ניתן לקבל קצבה מלאה, ולכן הוא זכאי לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה.
 • מכיוון שהוא מעוניין בהקדמת הקצבה, הוא לא יהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה.
68 19 שנה הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאי להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,595 ₪ 2,742 ₪
68 3 שנים הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאי להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 1,996 ₪ 2,109 ₪
68 30 שנה הכנסה מהון (ולא מעבודה) מעל 31,673 ₪ 0 ₪ (לא זכאי להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,604 ₪ 2,751 ₪
 • זכאי לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה הגבוהה מהון לא מאפשרת את הקדמת הקצבה.
 • אינו זכאי לתוספת דחיית קצבה, מכיוון שהסיבה לאי-הקדמת הקצבה היא גובה ההכנסות שלא מעבודה.

דוגמאות של קצבת זיקנה לנשים

 • הטבלה הבאה מתייחסת לנשים שנולדו ממאי 1950 ואילך, שלגביהן גיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה ללא תלות במבחן ההכנסות הוא 70 (נשים שנולדו לפני כן זכאיות לקצבת זיקנה ללא תלות במבחן ההכנסות בגיל מוקדם יותר). למידע על גיל הזכאות המוחלטת של נשים לפי תאריך לידתן ראו גיל הזכאות לקצבת זיקנה.
 • הסכומים בטבלה מציינים את גובה הקצבה לפני שקוזז ממנה תשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתי (223 ₪ ליחיד ו- 321 ₪ לזוג).
 • הדוגמאות מתייחסות לנשים ללא בן זוג שעונה על ההגדרה.
 • דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה.
גיל נוכחי ותק בביטוח לאומי בגיל הפרישה הכנסה נוספת (מלבד פנסיה או רנטה) גובה קצבת הזיקנה שזכאית לקבל עכשיו האם בחרה לדחות את מועד קבלת הקצבה גובה קצבת הזיקנה מגיל 70 עד 80 גובה קצבת הזיקנה מגיל 80 הסבר
גיל פרישה 30 שנה הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאית להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 3,646 ₪ 3,851 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה הגבוהה מעבודה לא מאפשרת הקדמת הקצבה.
 • החל מגיל 70 זכאית לתוספת דחיית קצבה בשיעור 40% (בהנחה שתעבוד עד גיל 70).
גיל פרישה 34 שנה הכנסה מעבודה עד 9,208 ₪ 2,604 ₪ אין אפשרות לוותר על הקדמת הקצבה 2,604 ₪ 2,751 ₪
גיל פרישה 38 שנה הכנסה מעבודה 9,500 ₪ 2,429 ₪ כן 3,646 ₪ 3,851 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה שלה (בין 9,208 ₪ ל-13,258 ₪) גבוהה במעט מההכנסה המירבית שמעליה לא ניתן לקבל קצבה מלאה, ולכן היא זכאית לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה.
 • מכיוון שהיא ויתרה על הקדמת הקצבה, היא תהיה זכאית החל מגיל 70 לתוספת דחיית קצבה בשיעור 40% (בהנחה שתעבוד עד גיל 70).
גיל פרישה 35 שנה הכנסה מעבודה 9,500 ₪ 2,429 ₪ לא 2,604 ₪ 2,751 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה שלה (בין 9,208 ₪ ל-13,258 ₪) גבוהה במעט מההכנסה המירבית שמעליה לא ניתן לקבל קצבה מלאה, ולכן היא זכאית לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה.
 • מכיוון שהיא מעוניינת בהקדמת הקצבה, היא לא תהיה זכאית לתוספת דחיית קצבה.
גיל פרישה 19 שנה הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאית להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 3,290 ₪ 3,475 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 38%.
 • ההכנסה הגבוהה מעבודה לא מאפשרת הקדמת הקצבה.
 • החל מגיל 70 זכאית לתוספת דחיית קצבה בשיעור 40% (בהנחה שתעבוד עד גיל 70).
גיל פרישה 3 שנים הכנסה מעבודה מעל 13,258 ₪ 0 ₪ (לא זכאית להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,430 ₪ 2,568 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 6%.
 • ההכנסה הגבוהה מעבודה לא מאפשרת הקדמת הקצבה.
 • החל מגיל 70 זכאית לתוספת דחיית קצבה בשיעור 40% (בהנחה שתעבוד עד גיל 70)
גיל פרישה 37 שנה הכנסה מהון (ולא מעבודה) מעל 31,673 ₪ 0 ₪ (לא זכאית להקדמת הקצבה לפני גיל 70 בגלל הכנסה גבוהה) לא רלוונטי 2,604 ₪ 2,751 ₪
 • זכאית לתוספת ותק בשיעור 50%.
 • ההכנסה הגבוהה מהון לא מאפשרת הקדמת הקצבה.
 • לא זכאית לתוספת דחיית קצבה, כי הסיבה לאי-הקדמת הקצבה היא גובה ההכנסות שלא מעבודה.

הקצבה הבסיסית

 • סכום הקצבה הבסיסית ליחיד עד גיל 80 הוא 1,736 ₪. החל מגיל 80 שיעור הקצבה הבסיסית הוא 1,834 ₪.
 • לקצבה הבסיסית מתווספות לפעמים כל או חלק מהתוספות הבאות:
  • תוספת ותק שמשולמת לרוב המבוטחים
  • תוספת דחייה קצבה (למי שבשל גובה הכנסותיו מעבודה לא היה זכאי לקצבה בגיל הפרישה או היה זכאי לקצבה חלקית וויתר עליה)
  • תוספת השלמה הכנסה (למי שאין לו הכנסה חוץ מהקצבה או שהכנסתו נמוכה)
  • תוספת עבור בן/בת זוג או ילדים (בתנאים מסויימים)

תוספת ותק

 • החל מינואר 2019, משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית עבור כל שנה שבה מקבל הקצבה היה מבוטח בביטוח זיקנה, ועד לתקרה מקסימלית של 50% (למבוטח שצבר ותק של 25 שנה).
 • בהתאם לוותק, הקצבה עשויה לגדול בשיעור של עד 50% ל-2,604 ₪ לפני גיל 80 ול-2,751 ₪ מגיל 80 ומעלה.
דוגמה
מבוטח בן 73 ששילם ביטוח לאומי במשך 15 שנה לפני שהיה זכאי לקצבת זיקנה
 • המבוטח יקבל תוספת ותק עבור 15 שנים, בשיעור של 30% (15 שנה X‏2% לכל שנה).
 • התוספת לקצבה תסתכם ב-520.8 ₪.
 • סה"כ הקצבה (קצבה בסיסית ותוספת הוותק) תהיה 2,256.8
 • כשיגיע לגיל 80, שיעור התוספת לקצבה יהיה 550.2 ₪, וגובה הקצבה הכולל (קצבה בסיסית עם תוספת ותק) יעמוד על 2,384.2 ₪
דוגמה
מבוטח בגיל 73 ששילם ביטוח לאומי במשך 40 שנה לפני שהיה זכאי לקצבת זיקנה
 • המבוטח יקבל עבור 25 שנה תוספת ותק בשיעור של 50% (25 שנה X‏2% לכל שנה). - לא ניתן לקבל תוספת על ותק של מעל 25 שנה.
 • התוספת לקצבה תסתכם ב-868 ₪.
 • סה"כ שיעור הקצבה (קצבה בסיסית ותוספת הוותק) יהיה 2,604 ₪
 • כשיגיע לגיל 80, שיעור התוספת לקצבה יהיה 917 ₪, וסך הקצבה הכולל (קצבה בסיסית ותוספת ותק) יעמוד על 2,751 ₪

תוספת דחיית קצבה

דוגמה
מבוטח שממשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה (67) ומשתכר 10,000 ₪ בחודש, זכאי בגלל גובה הכנסותיו לקצבת זיקנה חלקית, ובוחר לוותר עליה.
 • כשיגיע לגיל 70 (גיל הזכאות המוחלט לקצבה), יהיה זכאי לקצבת זיקנה בסיסית (1,736 ₪ עד גיל 80 ו- 1,834 ₪ מגיל 80 ומעלה) בתוספת 15% עבור דחיית הקצבה ב-3 שנים (5% לכל שנה).
 • משום שהיה מבוטח מעל 33 שנה, הוא יהיה זכאי לתוספת ותק בשיעור 50% מהקצבה הבסיסית (868 ₪ עד גיל 80 ו-917 ₪ מגיל 80 ומעלה), שגם עבורה יהיה זכאי לתוספת בשיעור של 15% בגין דחיית הקצבה.
 • סכום הקצבה עם תוספת הדחייה שיהיה זכאי לה מגיל 70: 1,996 ₪ (קצבה בסיסית + 15%) + 998 ₪ (תוספת ותק + 15%), כלומר סה"כ 2,995 ₪.
 • סכום הקצבה עם תוספת הדחייה שיהיה זכאי לה מגיל 80 ומעלה: 2,109 ₪ (קצבה בסיסית + 15%) + 1,055 ₪ (תוספת ותק + 15%), כלומר סה"כ 3,164 ₪.
עשויה להיות סטייה קלה בחישובים, בשל עיגול הספרות.
 • מי שיש להם אפשרות לדחות את קבלת הקצבה, כדאי שיקחו בחשבון מהי תוחלת החיים (לגברים/לנשים), שכן נדרש מספר שנים לא קטן כדי לאזן את עלות הדחייה.
 • למידע נוסף ראו תוספת דחיית קצבת זיקנה.

תוספת השלמת הכנסה

 • מקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות חוץ מהקצבה, או שהכנסתם החודשית נמוכה מהסכומים שנקבעו (ראו הכנסות המשפיעות על הזכאות), זכאים לתשלום תוספת השלמת הכנסה.
 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ל-2024:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 4,132 ₪ 4,172 ₪ 4,213 ₪
זוג 6,529 ₪ 6,594 ₪ 6,657 ₪
יחיד/ה + ילד 6,894 ₪ 6,960 ₪ 7,024 ₪
יחיד/ה + 2 ילדים 7,954 ₪ 8,019 ₪ 8,083 ₪
זוג + ילד 7,589 ₪ 7,653 ₪ 7,717 ₪
זוג + 2 ילדים 8,648 ₪ 8,715 ₪ 8,776 ₪
שימו לב
 • ההטבות שזכאים להן אזרחים ותיקים מקבלי השלמת הכנסה ניתנות גם עבור:
  • מי שלא זכאים לקצבת אזרח ותיק ומקבלים הבטחת הכנסה מגיל פרישה.
  • מי שקיבלו השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק במשך שנתיים ולא מקבלים אותה יותר אחרי שהתחילו לקבל תשלום מוגדל בכל אחת מהנסיבות הבאות:
   1. בתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 הם התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק עם חצי קצבת שאירים אחרי שהתאלמנו.
   2. בתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 הם התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת אחרי שהגיעו לגיל 80.
  • אזרחים ותיקים שהתחילו להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני אחרי כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני (מ-01.01.2008) ועונים על אחד מאלה:
   1. הם ללא בני זוג, הכנסתם מפנסיה לא עולה על 3,046.25 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא ההכנסה מהפנסיה.
   2. יש להם בן/בת זוג, הכנסתם מפנסיה של שני בני הזוג לא עולה על 4,801.29 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא הכנסתם מהפנסיה.

תוספת עבור בן/בת זוג או ילדים

 • במקרים מסוימים מקבלי קצבת זיקנה (חוץ מעקרות בית) שמפרנסים בני זוג ו/או ילדים זכאים לתוספת לקצבת הזיקנה עבורם (תוספת תלויים).
 • שיעור התוספת החודשית הוא 873 ₪ לבן/ת זוג ו-549 ₪ לכל ילד, עד לשני ילדים.
 • המשמעות היא שהקצבה לזוג היא בסך 2,609 ₪ והיא מורכבת מקצבה ליחיד ותוספת עבור בת זוג (בתנאי שהיא עונה על הגדרת בת זוג ואינה מקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי)
 • אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד (קצבה בסיסית בצירוף תוספת ותק או תוספות אחרות, למי שעומד בקריטריונים).
 • למידע נוסף ראו תוספת לקצבת זיקנה עבור בני זוג וילדים.

מעבר מקבלי קצבאות מביטוח לאומי לקצבת זיקנה

 • ככלל, מי שקיבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי וכעת זכאי לקצבת זיקנה, לא ייפגע מהמעבר לקצבת זיקנה, כלומר סכום הקצבה שיקבל לא יפחת.
 • קצבת נכות כללית -
 • גמלת הבטחת הכנסה -
 • נפגעי תאונות עבודה -
  • מי שזכאי לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, צריך לבחור באחת מהקצבאות.
  • למי שבחר בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזיקנה שמגיעה לו.
  • בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי יהוון את קצבת הנכות של נכה עבודה (כלומר ישלם לו סכום חד-פעמי במקום הקצבאות החודשיות), ולאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה שמגיעה לו.
 • אלמנות ואלמנים - במעבר לקצבת זיקנה יש כפל תשלומים באופן חלקי:
  • מי שקיבל קצבת שאירים והגיע לגיל שמזכה בקצבת זיקנה, זכאי (חוץ מעקרת בית שזכאית לקצבת זיקנה), לתשלום מחצית מקצבת השאירים בנוסף לקצבת הזיקנה. לפרטים נוספים, ראו קבלת קצבת שאירים וקצבת זיקנה.
  • למי שזכאי לקצבת תלויים של נפגע עבודה, תשולם הקצבה הגבוהה מבין 3 האפשרויות הבאות:
   • קצבת תלויים מלאה בתוספת מחצית מקצבת הזיקנה.
   • קצבת זיקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת התלויים.
   • קצבת זיקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת שאירים (אם קיימת גם זכאות לשאירים).
 • דמי אבטלה:
  • גברים שקיבלו דמי אבטלה יקבלו קצבת זיקנה החל מגיל הפרישה.
  • נשים בין גיל פרישה לגיל 67 שזכאיות לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה יקבלו את שניהם. דמי האבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה בחישוב זכאותן לקצבת זיקנה.
 • גמלת ניידות: אישה עד גיל 67 שיש לה מוגבלות בניידות והיא זכאית לקצבת זיקנה עשוייה להיות זכאית גם לגמלת ניידות.
 • למידע נוסף ראו מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זיקנה.

מה צריך לעשות כדי לקבל את קצבת הזיקנה?

 • קצבת הזיקנה לא ניתנת באופן אוטומטי ונדרשת הגשת תביעה לקבלת קצבת זיקנה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • רצוי מאוד להגיש את התביעה לפחות חודש לפני המועד שבו תגיעו לגיל הזכאות.
 • אם התביעה לא הוגשה בזמן, אפשר לקבל תשלום רטרואקטיבי:
  • לתקופה של עד 12 חודשים למי שזכאים לקצבה כבר מגיל הפרישה (עם מבחן הכנסות)
  • לתקופה של עד 48 חודשים למי שזכאים לקצבה מגיל הזכאות המוחלטת (ללא תלות במבחן הכנסות)

מתי ואיך מקבלים את הקצבה?

 • הקצבה משולמת למבוטח באמצעות העברה לחשבון הבנק שלו. מבוטח שאין לו חשבון בנק, יוכל למשוך את הקצבה בסניף הדואר, שעליו הודיע למוסד לביטוח לאומי.
 • הקצבה תשולם ב-28 לחודש עבור אותו חודש.
  • מי שנולדו לפני ה-15 בחודש, יתחילו לקבל את הקצבה בחודש שבו הגיעו לגיל הזכאות לקצבה.
  • מי שנולדו לאחר ה-15 בחודש, יתחילו לקבל את קצבת הזיקנה בחודש שלאחר החודש שבו הגיעו לגיל הזכאות.
 • למידע נוסף ראו מועד ואופן תשלום קצבת זיקנה.

קבלת קצבה לפני גיל הזכאות המוחלטת

דוגמה
הקדמת תשלום הקצבה לאישה שלא עובדת
 • גיל הפרישה של מבוטחת ילידת דצמבר 1954 היה 62, כלומר היא הייתה זכאית לפרוש מהעבודה בדצמבר 2016.
 • הזכאות המוחלטת שלה לקצבת זיקנה היא רק בשנת 2024 (כשתגיע לגיל 70).
 • היא לא תכננה להמשיך לעבוד וגם לא היו לה הכנסות נוספות.
 • האישה הייתה זכאית לקצבת זיקנה כבר עם פרישתה מהעבודה, מתוך הנחה שהיא עמדה במבחן ההכנסות (ובתנאי שצברה את תקופת האכשרה הנדרשת).

שאלות נפוצות בנושא קצבת זיקנה

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מהו הסכום של קצבת זיקנה שאתחיל לקבל? לפני התוספות, סכום הקצבה הבסיסית ליחיד עד גיל 80 הוא 1,736 ₪
 • הקצבה לזוג היא בסך 2,609 ₪ והיא מורכבת מקצבה ליחיד ותוספת עבור בת זוג (בתנאי שהיא עונה על הגדרת בת זוג ואינה מקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי)
 • אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד.
זה הכל? לא בדיוק. מאחר שישנה זכאות לתוספת ותק על כל שנה שמקבלי הקצבה היו מבוטחים בביטוח לאומי, הקצבה יכולה לגדול בשיעור של עד 50% ל- 2,604 ₪
האם יש מסים או תשלומים שמופחתים מהקצבה? במקרה ששני בני זוג מקבלים קצבת זיקנה, או שבת זוג של מקבל קצבת זיקנה עובדת כשכירה, הקיזוז לזוג ייעשה מהקצבה של הגבר.
מאיזה גיל משולמת הקצבה?
 • לגברים מגיל 70.
 • גיל הזכאות לנשים הועלה בהדרגה מגיל 65 (נשים שנולדו עד יוני 1939) לגיל 70 (נשים שנולדו מחודש מאי 1950 ואילך).
דוגמה: אם את ילידת דצמבר 1954, מועד הפרישה שלך מעבודה היה דצמבר 2016 (גיל פרישה 62 באותה שנה) אבל מועד הזכאות הכללית לקצבת הזיקנה הוא רק ב-2024! לכן חשוב לבדוק זכאות להקדמת תשלום הקצבה (ראי בשאלה הבאה).
האם חייבים להמתין לגיל הזכאות? ומה עושים בינתיים? לרבים שהכנסותיהם נמוכות מהסכום שנקבע, מתאפשר תשלום מלא או חלקי של הקצבה כבר מגיל הפרישה
 • גם אם יש לכם הכנסות נוספות, למשל מעבודה, מהשקעה, מהשכרת נכסים וכיו"ב, ייתכן שאתם זכאים לקצבה חלקית בתקופת הביניים.
 • חשוב לזכור שאם אתם צפויים להמתין זמן רב בין הפרישה לגיל הקובע כדאי לבדוק הגשת תביעה להקדמת התשלום.
 • הכנסות מפנסיה לא משפיעות על הזכאות.
אמרו לי שכדאי לי לוותר על קבלת הקצבה בתקופה שעד גיל 70, כדי להעלות אותה בהמשך. אכן, ביטוח לאומי נותן לבעלי הכנסות גבוהות מעבודה תוספת דחיית קצבת זיקנה בשיעור של 5% לכל שנת דחייה. התוספת משולמת באופן אוטומטי למי שלא זכאים כלל, ובאופן אופציונלי למי שזכאים לקצבה חלקית בתקופת הביניים ובחרו לדחות את קבלתה.
 • השיקול לדחות בצורה יזומה את קבלת הקצבה בתקופת הביניים הוא שיקול כלכלי שמתבסס בין היתר על מספר שנות הדחייה ועל תוחלת החיים הצפויה של המבוטח. זו דילמה קלאסית של "ציפור אחת ביד מול 4 על העץ", או היחס בין דחיית 12, 24, או 36 תשלומים בגיל 70-67 לעומת תוספת של 5%, 10% או 15%, אבל למספר שנים לא ברור.
 • מותר להסתכן ולשער, בעיקר על רקע השוני בתוחלת החיים בין נשים לגברים ובין יהודים לערבים, שהרלוונטיות של הדחייה נכונה בעיקר לנשים יהודיות אבל בתנאי כמובן שהן יכולות לאפשר אותה לעצמן.
 • בכל מקרה כדאי לעשות את התחשיב האישי בהקשר של מצבכם הכלכלי והבריאותי.
מה קורה אם לא הגשתי את התביעה לקצבה בזמן?

אם מגישים את התביעה באיחור, יש אפשרות לקבל תשלום רטרואקטיבי.

 • למי שזכאים לקצבה כבר מגיל הפרישה ניתן תשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים
 • למי שזכאים לקצבה מגיל הזכאות המוחלטת (ללא תלות במבחן הכנסות) ניתן תשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 48 חודשים
באיזה יום בחודש מועברת הקצבה לחשבון הבנק שלי?

הקצבה משולמת ב-28 לחודש עבור אותו חודש.

אם ה-28 בחודש מסוים הוא יום שחל בו חג, המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את תשלום הקצבה.

האם הקצבה צפויה לעלות עם הגיל? כן. הקצבה הבסיסית ליחיד מגיל 80 היא בסך 1,834 ₪ ויחד עם תוספת ותק מלאה היא מגיעה עד ל-2,751 ₪.
 • מגיל 80 הקצבה לזוג היא בסך 2,707 והיא מורכבת מקצבה ליחיד ותוספת עבור בת זוג (אם היא עונה על הגדרת בת זוג ואינה מקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי).
 • אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד.
מה קורה אם אני כבר מקבל קצבת נכות מביטוח לאומי? כעיקרון, סכומי הקצבאות הקודמות לא יקטנו, כמפורט בדף מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זיקנה.
מה קורה אם אני כבר מקבל גמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי? כעיקרון, סכומי הקצבאות הקודמות לא יקטנו, כמפורט בדף מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זיקנה.
אני מקבל קצבת נכות מעבודה מהביטוח הלאומי. מה יקרה כשאגיע לגיל הזכאות לקצבת זיקנה?
 • מי שזכאי לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, צריך לבחור באחת מהקצבאות.
 • למי שבחר בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזיקנה המגיעה לו.
 • בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי יהוון את קצבת הנכות של נכה עבודה (ישלם לו סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה המגיעה לו.
הגעתי לגיל פרישה ואני מקבלת דמי אבטלה, האם תהיה פגיעה בזכאות שלי לקצבת זיקנה? אישה מגיל פרישה עד גיל 67 שזכאית לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה תוכל לקבל את שני התשלומים.
 • דמי האבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה בחישוב הזכאות לקצבת זיקנה.
מה קורה לקצבאות של אלמנים ואלמנות במעבר לקצבת זיקנה? במעבר לקצבת זיקנה יש כפל תשלומים באופן חלקי.
 • מי שקיבל קצבת שאירים והגיע לגיל שמזכה בקצבת זיקנה, זכאי (חוץ מעקרת בית שזכאית לקצבת זיקנה), לתשלום מחצית מקצבת השאירים בנוסף לקצבת הזיקנה. לפרטים נוספים, ראו קבלת קצבת שאירים וקצבת זיקנה.
 • למי שזכאי/ת לקצבת תלויים של נפגע עבודה, תשולם הקצבה הגבוהה מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • קצבת תלויים מלאה בתוספת מחצית מקצבת הזיקנה.
  • קצבת זיקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת התלויים.
  • קצבת זיקנה מלאה בתוספת מחצית מקצבת שאירים (אם קיימת גם זכאות לשאירים).
עליתי לארץ כשהייתי בן 62, האם אהיה זכאי לקצבת זיקנה? גברים שעלו לארץ אחרי גיל 62-60 ונשים שעלו לארץ אחרי גיל פרישה (65-62 בהתאם לתאריך לידתן) לא זכאים לקצבת זיקנה, אך עשויים לקבל גמלת זיקנה מיוחדת לעולים.
עבדתי במשך 15 שנה אך בביטוח לאומי אמרו לי שאצלם מדווח שעבדתי רק 7 שנים, שבהן שולמו עבורי דמי ביטוח לאומי, ולכן אינני זכאי לקצבת הזיקנה. מה לעשות? זוהי חובת המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי עבור כל תקופת ההעסקה - בדוק עם המעסיק מדוע הדבר לא התקיים ובקש ממנו למלא את התשלומים החסרים.
 • בית הדין האזורי לעבודה קבע שבמקרה שהמעסיק נפטר, עובדת יכולה להוכיח לבית המשפט שאכן עבדה בתקופה שבה המעסיק לא שילם לה דמי ביטוח לאומי ולהיות זכאית לקצבת זיקנה.
 • לקריאת פסק הדין ראו כאן.

מי יכול לעזור לי להבין יותר?

 • חשוב: ישנם עשרות רבות של ארגונים המסייעים לאזרחים ותיקים ולקשישים. בטבלה המופיעה בהמשך בחרנו לרכז מספר מצומצם של ארגונים בעלי פריסה ארצית עם עדיפות מובנית למוקדי שירות ממשלתיים/ציבוריים. בכל מקרה, אתם מוזמנים לראות את הרשימה המלאה בנושא.
ארגון טלפון אתר אינטרנט הערות המשך טיפול
המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) *8840 טופס פנייה מקוון
מוקד רווחה לאומי של משרד הרווחה והביטחון החברתי *118 אין
 • המוקד מספק שירותי מידע והכוון לציבור הרחב בתחומי מצוקה, חירום, רווחה ושירותים חברתיים במגזר הממשלתי והציבורי, ובמגזר השלישי.
 • המוקד פועל 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע
 • המענה ניתן במספר שפות
שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מטעם המוסד לביטוח לאומי
 • עברית: 02-6463400
 • ערבית: 02-6463401
 • רוסית: 02-6463402
 • אמהרית: 02-6463403
 • אנגלית: 02-6463404
 • מרכז תמיכה ומידע ארצי: *9696
 • השירות לייעוץ לקשיש מפעיל קו טלפון מיוחד לאוכלוסייה המבוגרת ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים בזקנה.
 • השירות, באמצעות מתנדבים שהוכשרו במיוחד לתפקיד, ניתן בימים א'-ה' בשעות 8:00 - 12:30.
 • מרכזי השירות, הממוקמים בכל סניפי הביטוח הלאומי, מעמידים גמלאים מתנדבים, שהוכשרו בקורסים מקצועיים, וישמחו להעניק לכם ייעוץ אישי, סיוע במיצוי זכויותיכם, ביקורי בית חברתיים ועוד (ראו הסבר מלא על השירות).
מוקד המוסד לביטוח לאומי בנושא גמלת סיעוד *2637 פנייה מקוונת של זכאי לגמלת סיעוד מוקד טלפוני ארצי בטלפון *2637 . השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 17:00 בעברית, ערבית ורוסית.
מוקד המוסד לביטוח לאומי *6050 טופס בירור אישי מקוון מוקד טלפוני ארצי - בטלפון *6050 או 04-8812345 מכל מכשיר טלפון, בזק וסלולארי. השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 17:00 בעברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש 02-6444569 פנייה מקוונת באמצעות טופס צור קשר (בתחתית הדף) "יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש" היא עמותה בפריסה ארצית המעניקה לקשישים סיוע מקצועי ומשפטי במימוש זכויותיהם.
כן לזקן *2284 טופס פנייה מקוון "כן לזקן" הוא ארגון חברתי ובלתי ממסדי המשמש כנציב זכויות הזקנים ופועל לשמירה ולקידום זכויות הזקנים במישור הציבורי, הקהילתי והאישי.
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח 118 מוקד ומרכז המידע של שי"ל פועל באמצעות מוקד 118 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בימים א-ה (לא כולל ערבי חג) בשעות 8:30 עד 16:00
המשפט בשירות הזיקנה טופס פנייה מקוון עמותת המשפט בשירות הזיקנה הינה ארגון ללא מטרות רווח הפועל לקידום זכויות ומעמד הזקנים בישראל בדרכים משפטיות, באמצעות פירסום חוברות מידע בנושאי זכויות, מתן הרצאות, הפעלת פרויקטים מיוחדים המיועדים לזקנים, לבני משפחותיהם ולאנשי מקצוע בתחום, ומתן ייעוץ משפטי באמצעות אתר האינטרנט שלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים