אדם עם מוגבלות משמעותית הוא מי שעונה על הגדרת אדם עם מוגבלות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובנוסף מתקיימים לגביו תנאים נוספים המפורטים בהמשך
החל מה-01.01.2017 כל גוף ציבורי שמעסיק 100 עובדים ומעלה מחויב להבטיח כי לפחות 5% מעובדיו הם אנשים עם מוגבלות משמעותית

הגדרת אדם עם מוגבלות משמעותית

הגדרת עובד או מועמד עם מוגבלות משמעותית במשטרה ובשירות בתי הסוהר

  • לעניין עבודה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, הגדרת עובד או מועמד עם מוגבלות משמעותית כוללת, בנוסף להגדרה הכללית (בסעיף הקודם), גם עובד או מועמד שמתקיימים בו שני התנאים הבאים:
    • נקבעה לו דרגת נכות של 20% או יותר בידי גורם מוסמך, או שרופא מטעם המשטרה או שירות בתי הסוהר קבע כי מצבו הרפואי עולה כדי דרגת נכות שעשויה להגיע ל20% נכות.
    • ועדה רפואית לפי פקודת המשטרה או פקודת בתי הסוהר שחררה אותו מחמת מוגבלותו משירות מבצעי או משירות בתפקיד מבצעי לתפקיד אחר במשטרה או בשירות בתי הסוהר.

הגדרת חייל עם מוגבלות משמעות בצבא הגנה לישראל

  • לעניין הגדרת חייל בעל מוגבלות משמעותית בצבא הגנה לישראל- ייקבעו התאמות בפקודות הצבא.

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות משמעותית במגזר הציבורי

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים