אסור לבטל מלגת מחקר בתואר מתקדם לסטודנטיות וסטודנטים שהם הורים מיועדים אם בעקבות קבלת הילד נעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר
אפשר להגביל את תקופת התשלום ל-15 שבועות
בתום תקופת המלגה אפשר להאריך אותה לתקופה שתימשך כמו תקופת ההיעדרות שניתן בה התשלום
למידע רשמי ראו סעיפים 11(א)-11(ג) לכללי זכויות הסטודנט


מוסדות לימוד לא רשאים לבטל מלגת מחקר לסטודנטיות וסטודנטים שלומדים לתואר שני או שלישי ונעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר אחרי שקיבלו ילד בהליך פונדקאות.

  • ניתן להגביל את התקופה שבה משולמת המלגה ל-15 שבועות.
  • בתום תקופת המלגה הסטודנטיות והסטודנטים זכאים להאריך אותה לתקופה שתימשך כמו תקופת ההיעדרות שקיבלו בה את התשלום. המוסד הלימודי יהיה אחראי על תשלום המלגה בתקופת ההארכה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים מיועדים (בהליך פונדקאות שנעשה בישראל).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים