הפורטל מרכז את זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים מיועדים בהליך פונדקאות שנעשה בארץ, בתקופה הסמוכה לאחר קבלת הילד למשמורת.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים