בערך זה מפורטים גורמי ממשל העוסקים בנושא אנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתחומי פעילותם השונים.

ראו גם

ביטחון סוציאלי

שירותים יעודיים לאנשים עם מוגבלויות