אנשים עם מוגבלויות/גורמי ממשל

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


בערך זה מפורטים גורמי ממשל העוסקים בנושא אנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתחומי פעילותם השונים.

ביטחון סוציאלי

שירותים יעודיים לאנשים עם מוגבלויות