בערך זה מפורטים גורמי ממשל העוסקים בנושא אנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתחומי פעילותם השונים.

ביטחון סוציאלי

שירותים יעודיים לאנשים עם מוגבלויות