אסיר אלימות במשפחה (אלמ"ב) הוא אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירות אלימות שביצע כלפי בת/בן משפחה או אסיר שניסה/איים לבצע עבירת אלימות כלפי בת/בן משפחה
במקרים נוספים שיפורטו בהמשך אסיר מוגדר כבעל פרופיל אלימות במשפחה

הגדרת אסיר אלימות במשפחה

 • אסירים אלה מוגדרים כאסירי אלימות במשפחה:
  • אסירים שמרצים מאסר בגין עבירות אלימות שביצעו כלפי בת/בן משפחה.
  • אסירים שניסו או איימו לבצע עבירות אלימות כלפי בת/בן משפחה.

הגדרת אסיר בעל פרופיל אלימות במשפחה

 • אסירים אלה מוגדרים כבעלי פרופיל אלימות במשפחה:
  • אסירים המרצים עונש מאסר בגין עבירת אלימות כלפי מי שאינו מוגדר בן משפחה, אך קיים קשר משפחתי אחר והרקע לביצוע העבירה קשור במערכת יחסים זוגית או משפחתית בין האסיר לנפגע העבירה.
  • אסירים המרצים מאסר בגין עבירות שאינן עבירות אלימות כלפי בן משפחה, אך קיים מידע כי היו, ישנם או צפויים להיות אירועי אלימות מצידם כלפי בן משפחה.
  • אסירים המרצים מאסר בגין עבירת אלימות שלא בוצעה כלפי בן משפחה, אך הרקע לביצוע העבירה קשור במערכת יחסים זוגית או משפחתית של האסיר (למשל עבירת אלימות שבוצעה כלפי אדם אחר בשל חשד לקשר בינו לבין בת הזוג של האסיר).

הגדרת בן משפחה

 • בן משפחה מוגדר ככל אחד מאלה: בת/בן זוג, הורה או בת/בן זוג של הורה, הורה של בת/בן זוג, סב/תא, צאצא או צאצא של בת/בן זוג, אח/ות, גיס/ה, דוד/ה, אחיין/ית.
 • בני זוג מוגדרים כמי שמקיימים או קיימו בעבר מערכת יחסים זוגית, באופן קבוע או ארעי, כולל ידועים בציבור וכולל מי שיש להם ילד משותף.

הסרת פרופיל אלימות במשפחה בסיווגו של האסיר

 • אסיר המוגדר כבעל פרופיל אלמ"ב רשאי להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מרצה את מאסרו בנוגע להסרת פרופיל אלימות במשפחה.

הליכים ובקשות לאסירי אלמ"ב

 • חופשות - לא תאושר חופשה של אסיר המוגדר כאסיר אלמ"ב, אלא אם ניתנה לגביו המלצה של הוועדה לאלימות במשפחה.
 • שחרור מוקדם - כשמדובר באדם שמרצה מאסר בגין עבירות אלימות במשפחה, ועדת השחרורים לא תיעתר לבקשתו אלא לאחר שתתקבל חוות דעת של ועדת אלימות במשפחה בעניינו.
 • התייחדות - מתן טובת הנאה של התייחדות לאסירי אלימות במשפחה מותנית בהמלצה של ועדת אלימות במשפחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בדף זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.