הקדמה:

מבוטחים זכאים לעבור בדיקות גנטיות לקראת היריון הכלולות בסל הבריאות ללא תשלום
מטרת הבדיקות הגנטיות לאתר זוגות הנמצאים בסיכון יתר ללידת ילד עם מחלה תורשתית
זוגות שאובחנו בסיכון יתר יכולים לבצע אבחון גנטי טרם השרשה, המאפשר היריון של עובר ללא אותה מחלה תורשתית
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות וגם מידע על פירוט הבדיקות והתנאים


בדיקות גנטיות לפני היריון נועדו לאיתור זוגות הנמצאים בסיכון ללדת ילדים עם מחלות גנטיות חמורות. כל מבוטח בביטוח בריאות זכאי לבדיקות הכלולות בסל שרותי הבריאות ללא עלות כספית.

 • ישנן בדיקות סקר המבוצעות לגילוי נשאים גם במשפחות שאין להן היסטוריה אישית של מומים, כגון: סיסטיק פיברוזיס ו-X שביר, המומלצות לכל האוכלוסייה.
 • בדיקות סקר גנטיות נוספות מומלצות על-פי מוצא בני הזוג, עם התייחסות לשכיחות המחלה וחומרתה.
 • חלק מהבדיקות נכללות בסל השירותים של משרד הבריאות ולא כרוכות בתשלום, וחלקן מכוסות באופן חלקי על-ידי הביטוחים המשלימים.
 • את הבדיקות רצוי לבצע לפני ההיריון, אולם ניתן לבצען גם בתחילת ההיריון.
 • קופות החולים השונות משתתפות בבדיקות גנטיות שאינן נכללות בסל הבריאות בהתאם לסוג הביטוח שבידי המבוטח.

מי זכאי?

 • כל מבוטח בביטוח בריאות זכאי לבדיקות הכלולות בסל שרותי הבריאות ללא עלות כספית בתנאי שהוא עונה על הדרישות המפורטות בהמשך.
 • קופות החולים השונות משתתפות בבדיקות גנטיות שאינן נכללות בסל הבריאות בהתאם לסוג הביטוח שבידי המבוטח.
 • הבדיקות הנדרשות מתחלקות לשתי קבוצות:
  • בדיקות רלוונטיות לכלל האוכלוסייה כגון בדיקה לסיסטיק פיברוזיס (CF)
  • בדיקות רלוונטיות לאוכלוסיות ספציפיות כגון יהודים אשכנזים, יהודים יוצאי פרס (אירן), ערבים בדואים וכו'.
 • פירוט מלא של הבדיקות המומלצות בהתאם למוצא ההורים מופיע באתר משרד הבריאות

אוכלוסיות בסיכון גבוה ללידת ילדים עם מחלות מורכבות

 • בחברה הערבית בכלל והבדואים מהנגב יש חשש יותר גבוה ללידת ילדים עם מחלות מורכבות.
 • מומלץ לבדוק את הנושא מול הרשימות הבאות:

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאחד מהמרכזים לביצוע בדיקות גנטיות ברחבי הארץ, המאושרים על-ידי משרד הבריאות (לרשימת המכונים באתר משרד הבריאות לחצו כאן).
 • אין צורך בהפניית רופא לבדיקות הכלולות בסל.
 • למבוטחים בביטוחים משלימים מומלץ לפנות לקופה שלהם כדי לברר הסדרים כספים ומקומות בהסדר עבור בדיקות שלא נמצאות בסל.

בדיקות גנטיות המבוצעות במסגרת הביטוח המשלים

 • קופות החולים המבטחות משתתפות במימון בדיקות גנטיות שאינן נכללות בסל הבריאות.
 • יש לברר מול הקופה שמבוטחים בה עבור אילו בדיקות ניתנת השתתפות במימון.

שירותי בריאות כללית

מכבי שירותי בריאות

 • ראו בדיקות סקר גנטי באתר מכבי שירותי בריאות.
 • ניתן לבצע את הבדיקות הגנטיות המופיעות ברשימה, רק בתנאי שיש המלצה של תוכנת גנומטר, המשמשת את הלבורנטים במעבדה -
  • בעת הפנייה למעבדה, עובדת המעבדה תתשאל את המבוטחים לגבי נתונים דמוגרפים-משפחתיים, ובהתאם לכך ייקבעו הבדיקות שיש לבצע.
  • בהתאם לבדיקות שנבחרו, ייקבע סכום ההשתתפות העצמית.
 • יש לקבוע תור לבדיקות דרך מוקד "מכבי ללא הפסקה".

קופת חולים לאומית

 • מבוטח קופ"ח לאומית זכאי לעבור בדיקות גנטיות ללא אינדיקציות רפואיות ובהשתתפות עצמית.
 • לפרטים נוספים, ראו בדיקות סקר גנטיות באתר קופת חולים לאומית.

קופת חולים מאוחדת

 • מבוטחי מאוחדת עדיף זכאים לבצע באופן חד-פעמי בדיקה אחת או יותר מתוך רשימת בדיקות.
 • הבדיקה תבוצע בבתי חולים ציבוריים או במכון הקשור עם הקופה בהסכם, בתנאי שקיימת המלצה של רופא גנטיקאי מטעם הקופה.
 • לפרטים נוספים ראו באתר מאוחדת.

חשוב לדעת

 • לרוב ייבדק תחילה אחד ההורים בבדיקת דם. אם יימצא שהינו נשא של מחלה תורשתית חמורה, ייבדק גם בן הזוג השני. אם יימצא ששני ההורים נשאים של המחלה, קיים סיכון למחלה בעובר.
 • אם שני ההורים נמצאים נשאים של המחלה, ניתן לבצע אבחון גנטי טרום-השרשה כדי להבטיח לידת תינוק שאינו חולה במחלה ולמנוע את הצורך לבצע הפסקת היריון.
 • תוצאות הבדיקה והסיכוי למחלה בעובר תקפים עבור כל היריון של בני הזוג, ואין צורך לעבור בדיקה גנטית לפני כל היריון.
 • אם חלפו שנים רבות מעת ביצוע הבדיקה לראשונה, יש לפנות לייעוץ לבחינת הכדאיות לביצוע בדיקה גנטית נוספת, שכן ייתכן והבדיקות התייעלו וניתן יהיה לגלות מחלות נוספות שעשויות להיות רלוונטיות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות