תלמידים המאושפזים בבית חולים זכאים להיבחן בבחינות הבגרות בהתאם ללוח זמנים שקבע משרד החינוך
תלמיד שמסוגל ומעוניין בכך יכול להיבחן בבית הספר שבו למד לפני שאושפז
אם התלמיד אינו מסוגל להיבחן בבית הספר בשל מצבו הרפואי, הוא רשאי להיבחן במסגרת החינוכית בבית החולים
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


תלמידים המאושפזים בבתי חולים זכאים להיבחן בבחינות הבגרות, בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על-ידי משרד החינוך.

 • תלמיד המאושפז בבית חולים יכול להיבחן בבית הספר שבו למד לפני שאושפז (בית הספר בקהילה) - אם הוא מסוגל ומעוניין בכך.
 • אם תלמיד מאושפז אינו מסוגל להיבחן בבית הספר בקהילה, הוא יכול להיבחן במסגרת החינוכית בבית החולים. המסגרת החינוכית בבית החולים צריכה לדאוג לקיומם של תנאים מיטביים ולשמירה על טוהר הבחינות.
 • המסגרת החינוכית בבית החולים ובית הספר אחראים על הסדרת ההיבחנות בבית הספר או בבית החולים, ובכלל זה על הזמנת שאלוני הבחינה, בקשה להתאמות בדרכי היבחנות, והעברת מחברת הבחינה למשרד החינוך לאחר הבחינה.
 • אם התלמיד בחר להיבחן במסגרת החינוכית של בית החולים יש שתי אפשרויות לדווח על הבחינה: דיווח על היבחנות בסמל המוסד של בית הספר שבו למד לפני האשפוז או בסמל המוסד של המסגרת החינוכית בבית החולים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תלמיד הניגש לבחינה במסגרת החינוכית בבית החולים

 • כדי להגיש בקשה להיבחן בבחינת הבגרות במסגרת החינוכית שבבית החולים, על הורי התלמיד לפנות לצוות החינוכי בבית החולים.
 • על הורי התלמיד לחתום על טופס "ויתור על חיסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים לצורך הגשה למבחני בגרות".
 • התלמיד יכול לבחור להיבחן תחת "סמל המוסד" של בית הספר המקורי שלו או תחת "סמל המוסד" של בית החולים.
 • במקרה שבו התלמיד והוריו בוחרים לדווח על ההיבחנות בסמל המוסד של בית הספר בקהילה:
  • על המסגרת החינוכית בבית החולים לדווח לבית הספר על מקצועות ההיבחנות של התלמיד ועל ההתאמות הנדרשות.
  • באחריות בית הספר להגיש לוועדת חריגים במשרד החינוך בקשה לאישור היבחנות בבית החולים, לדאוג להזמנת השאלונים, לבקשה להתאמות בדרכי ההיבחנות ולהזמנת משגיחים לבחינה.
  • באחריות המסגרת החינוכית בבית החולים לדאוג להעברת מחברת הבחינה למשרד החינוך.
 • במקרה שבו התלמיד והוריו בוחרים להיבחן בסמל המוסד של המסגרת החינוכית בבית החולים, אחראית המסגרת החינוכית להליכי אישור וארגון הבחינה, ובכלל זה: הגשת בקשה לאגף לחינוך מיוחד, הזמנת שאלוני הבחינה, בקשת ההתאמות הנדרשות, הזמנת משגיחים והעברת מחברת הבחינה למשרד החינוך בתום הבחינה.
 • בקשה להיבחנות בבית החולים או בקשה להתאמות יש להגיש לכל מועד (קיץ/חורף) בנפרד.

תלמיד הניגש לבחינה בבית הספר שבו למד התלמיד לפני שאושפז

 • יש למלא טופס "ויתור על חיסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים לצורך הגשה למבחני בגרות".
 • על המסגרת החינוכית בבית החולים ועל בית הספר לדאוג לאישור בכתב של הצוות הרפואי להוצאתו של התלמיד להיבחנות בבית הספר בקהילה, וכן לחוות הדעת של הצוות החינוכי בבית החולים.
 • על המסגרת החינוכית בבית החולים לדווח לבית הספר בקהילה על מקצועות ההיבחנות של התלמיד ועל ההתאמות בדרכי ההיבחנות לתלמיד.
 • באחריות בית הספר להזמין את שאלוני הבחינות ולבקש את ההתאמות בדרכי ההיבחנות, ובתום הבחינה להעביר את מחברת הבחינה של התלמיד למשרד החינוך.

חשוב לדעת

 • כדי להבטיח את האפשרות של התלמיד להיבחן בבית החולים, יש למלא מספר טפסים ולהגישם למשרד החינוך.
טיפ
חשוב לפנות בהקדם למסגרת החינוכית שבבית החולים ולברר מהם הטפסים שיש להגיש ואת המועדים להגשתם, כדי להבטיח את היבחנותו של התלמיד במועד.
 • תנאי הכרחי לדיווח על ההיבחנות בסמל מוסד בית הספר בקהילה הוא קיומו של קשר רציף ומשמעותי בין המסגרת החינוכית בבית החולים.
 • ילדים שחוזרים לבתי הספר לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי חינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך. למידע נוסף ראו סיוע לילדים השבים למסגרת החינוכית לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים