הקדמה:

החל מינואר 2017 נפתחת תכנית חיסכון אישית לילדים עד גיל 18 הזכאים לקצבת ילדים שבמסגרתה המוסד לביטוח לאומי יפקיד מדי חודש 51 ש"ח עבור הזכאים וההורים רשאים להוסיף 51 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים
מי שמעוניין שכספו ייחסך באפיקים התואמים את ההלכה היהודית יכול להודיע על בחירתו במסלול "הלכה", הקיים בחלק מקופות הגמל המשתתפות בתכנית
במקרה שההורים לא יודיעו על בחירתם במסלול כלשהו, ובפרט במסלול "הלכה", כספי החיסכון יופקדו באחד ממסלולי ברירת המחדל של התכנית ולא במסלול "הלכה"
לשאלות ולרישום למי שאין לו אינטרנט ניתן לפנות למוקד טלפוני ארצי 2637* או 02-5393700


ניתן לחסוך את הכספים בתכנית "חיסכון לכל ילד" במסלול התואם את ההלכה היהודית.

 • מסלול "הלכה" קיים בחלק מקופות הגמל המשתתפות בתכנית.
 • במסלולי החיסכון הבנקאי לא קיימים מסלולי "הלכה".
טיפ
דף זה מתרכז במי שבוחר במסלול חיסכון על פי ההלכה היהודית אבל מומלץ לקרוא גם את המידע הכללי על התכנית

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

תהליך מימוש הזכות

החיסכון הבסיסי מטעם ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר באופן אוטומטי מדי חודש 51 ש"ח לחשבון חיסכון בבנק או לקופת גמל (בהתאם לבחירת ההורים).
  • מוזמנים לבדוק את חישוב הסכום שיופקד בחיסכון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בתקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016, הועברו גם סכומים רטרואקטיביים עבור תקופה זו.
 • לילדים שהגיעו לגיל 18 במהלך התקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016 (כולל) נפתחה ב-2017 תכנית חיסכון שאליה הופקדו הכספים (גם אם מדובר בזכאות של חודש אחד) עבור החודשים שבהם היה הילד מתחת לגיל 18 במהלך התקופה, ובנוסף הופקד לתוכה מענק המשיכה הראשון של גיל 18.

בחירת אפיק החיסכון

 • ההורים יוכלו לבחור את אפיק החיסכון של הכספים המופקדים מבין כמה אפשרויות.
 • ההורים יידרשו להודיע על בחירתם בתוך 6 חודשים מיום הלידה. ההורה שיודיע על כך הוא ההורה המקבל את קצבת הילדים עבור הילד.
 • בחירת אפיק החיסכון תיעשה במספר אופנים:
  • רישום מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • רישום באמצעות טופס למילוי ידני מאתר המוסד לביטוח לאומי
   • לצורך ההדפסה נדרשים מס' ת"ז של אחד ההורים ותאריך ההנפקה שלה.
   • אחרי שההורים ידפיסו את הטופס, עליהם למלא את הפרטים ולחתום.
   • רצוי מאוד להשאיר פרטי דוא"ל וטלפון נייד לצורך קבלת הודעות.
   • את הטופס ניתן לשלוח בפקס למספר שמוצג בתחתית הטופס או במכתב לכתובת שמצוינת שם.
 • מי שאין לו אינטרנט יכול לפנות למוקד טלפוני ארצי 2637* או 02-5393700.
 • במקרה שההורים לא יבחרו באפיק חיסכון בתוך 6 חודשים מיום לידת התינוק, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט, או בחשבון בנק במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. ראו פירוט בהמשך.
טיפ
תכנית "חיסכון לכל ילד" היא הזדמנות לחינוך פיננסי ולרכישת הרגלים לאקטיביות בעת ניהול כלכלת המשפחה. כחלק מהתהליך מומלץ ללמוד היטב את הנושא ולקבל החלטה על המסלול הספציפי עבור ילדיכם. זיכרו שברוב המסלולים, אך לא בכולם, ניתן לשנות את ההחלטה בהמשך.

הגדלת החיסכון ע"י תוספת 51 ש"ח ע"י המשפחה

 • להורים ישנה אופציה להוסיף עוד 51 ש"ח לחודש שירדו מקצבת הילדים.
 • לא ניתן להפעיל את האופציה אם להורה מקוזזת קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי.
 • בכל זמן ניתן להוסיף או לבטל את תוספת ה- 51 ש"ח כחלק מהרישום באתר המוסד לביטוח לאומי.

משיכת הכספים

 • ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18 לאחר שינוכה מהרווחים מס רווחי הון.
  • לילד שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את מועדי התחנות שבהן הוא יוכל למשוך את הכספים לאחר גיל 18 (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים).
  • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
  • משיכה מגיל 21 ואילך אינה מחייבת את הסכמת ההורים (והיא מזכה את הילד במענק משיכה נוסף מהמוסד לביטוח לאומי כפי שיוסבר להלן).
  • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או מוות של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.
  • למשקיעים בקופות גמל בלבד - השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.
 • ניתן למשוך את הכספים גם אחרי גיל 21, אולם החל מגיל זה ינוכו דמי הניהול מתוך כספי החיסכון. במסלול קופות גמל ניתן להשאיר את הכספי בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה וליהנות מפטור ממס על כל הרווחים אם הכספים יימשכו בצורת קצבה חודשית במקום משיכה חד פעמית של מלוא הסכום שהצטבר בתכנית.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד".

קבלת מענקים מהמוסד לביטוח לאומי

 • ילדים שנולדו לפני ה-01.01.2017 יהיו זכאים בגיל 18 למענק בסכום של 510 ש"ח, שיתווסף לכספי החיסכון. מי שהגיעו לגיל 18 בין מאי 2015 לדצמבר 2016 יקבלו את המענק שיתווסף על הסכום הרטרואקטיבי שהופקד עבורם.
 • ילדים שיוולדו אחרי ה-01.01.2017 יהיו זכאים למענק בסכום של 255 ש"ח בהגיעם לגיל 3 ומענק נוסף בסכום של 255 ש"ח בהגיעם לגיל 12 (לבנות) או 13 (לבנים). מענקים אלה מחליפים את המענק של גיל 18 המשולם למי שנולדו לפני ה-01.01.2017.
 • במקרים חריגים של משיכה מוקדמת בשל מצב רפואי, ישולמו המענקים בעת משיכת מלוא הסכום שהצטבר בחיסכון.
 • חוסך שלא ימשוך את הכספים לפני גיל 21, יקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק נוסף על סך 510 ש"ח בגיל 21.

מה יקרה כאשר המשפחה לא נוקטת שום פעולה?

 • לילדים שייוולדו החל מ-1.1.2017 ואילך (והם אינם עולים חדשים או תושבים חוזרים), שהוריהם לא יבחרו היכן ינוהל החיסכון שלהם בתוך 6 חודשים מיום הלידה:
 • אם הילד הוא לא ילד ראשון במשפחה, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שההורים בחרו לילד שנולד לפניו.
 • אם מדובר בילד הראשון במשפחה או במקרה שההורים לא ביצעו בחירה לילד שנולד לפניו, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט.
הערת עריכה
בחוזר של ביטוח לאומי כתוב שהם יופקדו לקופת הגמל שאליה הופקדו הכספים של הילד שנולד לפניו. כלומר הם לא יופקדו לקופת גמל "אקראית". כמו כן מתעוררת שאלה היפותטית מה קורה אם הילד שלפניו הוא 16 והופקדו לו כספים לתכנית חיסכון בבנק? נראה לי שבמקרה הזה תיבחר קופת גמל אקראית.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:16, 24 בדצמבר 2016 (IST)

עולים חדשים ותושבים חוזרים

 • אם הילד הוא עולה חדש או תושב חוזר, על ההורים להודיע למוסד לביטוח לאומי על בחירתם תוך 180 יום ממועד עלייתם או חזרתם לארץ.
 • אם ההורים לא יודיעו על בחירתם תוך 180 יום, תיפתח לכל אחד מהילדים של המשפחה תכנית חיסכון בקופת גמל שתיבחר באופן אקראי באחת מקופות הגמל שנבחרו.
 • התכנית תיפתח במסלול עם סיכון מועט, ותיפתח באותה קופה לכל הילדים במשפחה.
 • ההורים רשאים להחליף ולשנות הן את קופת הגמל (כלומר לעבור לקופת גמל אחרת) והן את מסלול החיסכון באותה קופה, אולם לא יוכלו לעבור לחיסכון בנקאי.
 • למידע נוסף ראו שינוי מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד".

קופות גמל המנהלות מסלול הלכה

שם הקופה סוג ומספר מסלול ההשקעה
אקסלנס נשואה הלכה (11335)
אלטשולר שחם הלכה (11328)
אינפיניטי הלכה (11914)
פסגות קופות גמל ופנסיה הלכה (11383)
מיטב דש הלכה (11388)
הראל פנסיה הלכה (9555)
מגדל מקפת הלכה (9895)
אינטרגמל הלכה (9113)
מנורה מבטחים הלכה (11320)
הלמן אלדובי הלכה (11353)

חשוב לדעת

 • לפני משיכת הכספים ינוכה מהרווחים מס בשיעור 25% על הרווחים הנומינליים (אם יהיו) בחיסכון.