הורים לילד במצב רפואי שמסכן את חייו רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני שיגיע לגיל 18
ההורים עשויים להיות זכאים להטבות מס ולזכויות נוספות במקום עבודתם (ראו פרטים בהמשך)

הורים לילד במצב רפואי שמסכן את חייו רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני גיל 18, בהתאם לתנאים שיפורטו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נחסכו עבורם כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד".
  2. הם נמצאים במצב רפואי שעלול לסכן את חייהם.
  3. הכספים נחוצים למימון צרכיהם הרפואיים.

קבלת מידע אישי על תוכנית החיסכון

 • הורים (וכן ילדים שהגיעו לגיל 18) יכולים לברר היכן נמצאת תוכנית החיסכון שלהם ומה הסכום שנצבר בה.
 • למידע נוסף וכניסה למערכת ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שלבי ההליך

פנייה למוסד לביטוח לאומי

 • ההורים (או מי שמקבלים את קצבת הילדים) צריכים להגיש למוסד לביטוח לאומי אישורים ומסמכים רפואיים על המצב הרפואי של הילד/ה.
 • רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי יבדוק את הפרטים ואם ימצא שהמצב הרפואי מצריך את משיכת הכספים ייתן אישור מתאים.

הגשת בקשה למשיכת הכספים

משיכת הכספים

 • כאשר ההורים ימשכו את מלוא הסכום שנצבר בחיסכון, יצורף אליו מענק בסך 568 ₪ - המענק שמשולם בגיל 18 לילדים שנולדו לפני 2017, או משולם בשני חלקים (בגיל 3 ובגיל 13/12) לילדים שנולדו מ-2017 ואילך.
 • לפני משיכת הכספים ינוכו מהם מס רווחי הון: 25% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-15% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).

המשך ההפקדות

 • אחרי משיכת הכספים הביטוח הלאומי ימשיך להפקיד סכום חודשי של 57 ₪ לחיסכון עבור הילדים עד שיגיעו לגיל 18.
 • במקרים אלה כאשר הילדים יגיעו לגיל 18 לא יופקד עוד מענק בסך 568 ₪, אך אם הם ימשיכו לחסוך עד גיל 21 הם יקבלו את המענק הנוסף בסך 568 ₪ שמשולם בגיל 21.

זכויות נוספות של ההורים

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים