מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, ינכה משכרו החודשי של העובד 93 ₪ עבור ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ויעביר סכום זה באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בתלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים,ומזכה את העובד ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית
מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות בהתאם לדין
למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור עובדים פלסטינים באתר רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

עובד פלסטיני אשר אינו מתגורר בישראל אך מועסק בישראל כדין, זכאי לביטוח שירותי בריאות ברשות הפלסטינית.

 • מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ₪ עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
  • ניכוי זה מועבר על ידי ישראל לרשות הפלסטינית על בסיס חודשי, לצורך מימון שירותים רפואיים לעובדים הפלסטינים בשטחי הרשות.
  • תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בתלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים.
  • העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני, כדי לקבל שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית.
 • כמו כן, אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה מנכה מהיטל ההשוואה ביטוח רפואי לפנסיונרים המקבלים קצבת זיקנה מקרן הפנסיה בגין עבודתם בישראל. ניכוי דמי ביטוח הבריאות מהיטל ההשוואה עבור עובדים פנסיונרים בא לידי ביטוי באמצעות בול המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים, ומזכה את הפנסיונר ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית.
 • מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש עבור עובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
 • עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה. למידע נוסף ראו תאונת עבודה לעובדים פלסטינים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ביטוח בריאות לפלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות).

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב הניכויים עבור ביטוח בריאות לעובדים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את סכום ביטוח הבריאות שניכה מהעובדים, בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • לאחר קליטת התשלום, אגף שירות למעסיקים יפיק אישור על תשלום בול בריאות עבור העובד. הבול יופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים והעובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני, כדי לקבל שירותי ביטוח בריאות.
 • למידע נוסף ראו :תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

חשוב לדעת

 • הביטוח הרפואי לעובדים פלסטינים העובדים בישראל מקנה לעובדים שירותי רפואה ע"י הרשות הפלסטינית בלבד.
 • עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי בביטוח תאונות עבודה, והם זכאים טיפול רפואי בישראל במקרה של פגיעה בעבודה. למידע נוסף ראו תאונת עבודה לעובדים פלסטינים
 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין, זכאים לשירותי בריאות תעסוקתית, הכוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה, בדיקות תקופתיות שירותי בריאות מונעת וימי עיון. למידע נוסף ראו: שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים