הקדמה:

מעסיק של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדים, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי
המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד עד שליש מהסכום שהוציא על הביטוח הרפואי ולא יותר מ-127.72 ₪ בחודש (נכון לינואר 2022)
פוליסת הביטוח לעובדים תקפה לשנה בלבד, ויש לחדש אותה לשנה נוספת 3 חודשים לפני מועד סיומה


מעסיק של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדים, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי. בדומה למעסיקי עובדים זרים, המעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות.

פוליסת הביטוח

 • פוליסת ביטוח הבריאות הבסיסית של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות כוללת את הכיסויים הרפואיים הבאים: ניתוחים, רפואה ראשונית (רופא משפחה), קבלת מרשמי תרופות, ביקור אצל רופאים מומחים, ביקור בבתי חולים וחדר מיון, בדיקות אבחוניות, שירותי המוקד הרפואי הטלפוני, אבחון, בדיקות מעבדה, חיסונים, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, הליכון, צילום ריאות, כסא גלגלים, בדיקות הדמיה, בדיקות מנטו, ניתוחים, הוצאות רפואיות שלא בגין אשפוז, CT, רפואת שיניים (עזרה ראשונה), פינוי באמבולנס, בריאות האישה, ביטוח נכות, העברת גופה במקרי מוות, ביטוח למקרה מוות ועוד (בהתאם לסעיפים המצוינים בפוליסה).
 • אין חובה לכלול בפוליסה טיפולים בתחומים: לידה, שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, מצב מחלתי קיים, שירותי סיעוד, אשפוז או טיפול באין אונות, טיפולי פוריות ובעיות בתפקוד המיני.
 • לפירוט תנאי הפוליסה ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • הפוליסה אינה מכסה:
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת דרכים. נפגעי תאונות דרכים פטורים מתשלום עבור שירותים רפואיים בעקבות התאונה (ראו פרטים נוספים).
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת עבודה.
  • למרות זאת, אם בתוך 3 חודשים לא נקבע על-ידי הביטוח הלאומי שהפגיעה היא פגיעת עבודה, יחול הביטוח הרפואי על שירותי הרפואה שהוענקו לעובד, וזאת גם אם השירותים לא ניתנו על ידי ספק שירותים מטעם המבטח.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להקפיד לבחור מבטח רפואי שהוא בעל רישיון בתוקף לספק ביטוח בריאות לעובדים זרים, המונפק על-ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר.
 • על המעסיק לדאוג שעובדיו ימלאו טופס הצטרפות לביטוח בריאות הכתוב בשפה הערבית וכולל שאלון רפואי.
 • לאחר שליחת טפסי ההצטרפות אל חברת הביטוח וקבלתם (בדואר, במייל או בפקס), יבוצע חיתום ביטוחי ותונפק פוליסת ביטוח בריאות לעובד.
 • על המעסיק להעביר לעובד העתק של הפוליסה בשפה המובנת לו.
 • בפוליסה שנרכשת עבור עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות אין דרישה לתקופת אכשרה, והכיסוי הביטוחי ייכנס לתוקף כבר עם העברת התשלום לפוליסה והנפקתה.
 • פוליסת ביטוח הבריאות המיועדת לעובדים אלה תקפה למשך שנה בלבד, ויש להתחיל בהליך החידוש כ-3 חודשים לפני גמר הפוליסה.

ניכוי דמי השתתפות בביטוח הבריאות משכרו של העובד

 • עבור עובד פלסטיני (המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות) ניתן לנכות דמי השתתפות בביטוח הבריאות בהתאם לקבוע בתקנות עובדים זרים לגבי עובד זר.
 • בהתאם לתקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
  • עבור עובד זר שאינו עובד בסיעוד ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק (או שהתחייב להוציא) על הביטוח הרפואי. נכון לינואר 2022, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 127.72 ₪ בחודש.
  • עבור עובד זר בסיעוד ניתן לנכות עד מחצית מהסכום. נכון לינואר 2022, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 146.55 ₪ בחודש.
הערת עריכה
הסכומים המעודכנים והמותאמים נלקחו מתקנות עובדים זרים בויקיטקסט
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:45, 2 בפברואר 2022 (IST)

חברות בקופת חולים

 • לחברות הביטוח הפרטיות המציעות ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, יש הסכם עם קופת חולים כללית, המספקת להן את השירותים הרפואיים.
 • מהרגע שהעובד מבוטח, הוא אמור לקבל כרטיס של קופת החולים, שבאמצעותו יקבל את השירות הרפואי.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא יבטח את עובדיו בביטוח בריאות העומד בדרישות הצו למתן שירותים רפואיים לעובדים זרים, יהיה צפוי לקנסות ולעונשים בגין עבירה פלילית, לרבות תקופת מאסר של חצי שנה או קנס.
 • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ללא ביטוח בריאות לא יהיה מכוסה עבור ביקורים רפואיים ואשפוזים, שעלותם גבוהה ביותר.
 • כל אדם הזקוק לטיפול רפואי במצב חירום רפואי יקבלו בבתי החולים בישראל ללא תנאים מוקדמים, אך אם אין לו כיסוי ביטוחי הוא יחויב עבור הטיפול.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים