עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים לשירותי בריאות תעסוקתית
השירותים ניתנים באמצעות קופות חולים בישראל וכוללים בדיקות קבלה לעבודה וקביעת כושר עבודה, בדיקות תקופתיות, שירותי בריאות מונעת ועוד
בנוסף לשירותי הבריאות התעסוקתית, העובדים הפלסטינים זכאים לשירותי בריאות ברשות הפלסטינית


עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, זכאים לשירותי בריאות תעסוקתית הניתנים באמצעות קופות חולים בישראל.

שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

רשימת שירותי הבריאות התעסוקתית

 • שירותי הבריאות התעסוקתית הניתנים לעובדים הפלסטינים כוללים: ‏
  • בדיקות ‏קבלה‏ לעבודה שנערכות בתהליך קבלת המועמד לעבודה, במטרה להבטיח כי בריאותו מאפשרת לו למלא את התפקיד המיועד לו.
  • בדיקות‏ לקביעת ‏כושר ‏עבודה המבוצעות לעובד עקב מצב בריאותי לקוי, וכן בעת חזרה לעבודה לאחר מחלה ממושכת.
  • בדיקות פיקוח רפואי תקופתי שנערכות בהתאם לדיני הבטיחות בעבודה ובתדירות שנקבעה בהם לגבי כל עיסוק.
  • שירותים‏ בריאותיים‏ מונעים, כולל מתן חיסונים (כגון: שחפת, צהבת מסוג B וכלבת).
  • אספקת ‏ציוד ‏עזרה ‏ראשונה בהתאם למפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה).
  • ימי ‏עיון בנושאי בטיחות, גהות וקידום בריאות בעבודה.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.
שימו לב
מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובד ביטוח בריאות פרטי (המעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות). למידע נוסף ראו ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • אגף מדורי התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה מעביר מדי חודש תשלומים לקופות חולים בישראל כדי שיספקו את שירותי הבריאות התעסוקתית לעובדים הפלסטינים המועסקים בישראל. תשלומים אלה מנוכים מהיטל ההשוואה שנגבה ממעסיקי העובדים הפלסטינים.
 • כדי לממש את זכאות העובד לקבלת השירותים, על המעסיק לפנות לקופות החולים בהתאם לחלוקה הבאה:
  • לעובדים פלסטינים המועסקים בענפים בניין‏ וחקלאות יש לפנות לקבלת שירותים מקופת חולים כללית.
  • לעובדים פלסטינים המועסקים ביתר ‏הענפים:
   • במחוזות דרום וצפון יש לפנות לקבלת שירותים מקופת חולים לאומית.
   • בשאר המחוזות יש לפנות לקבלת שירותים מקופת חולים מכבי.
 • לפירוט המרפאות שניתן לקבל בהן את השירותים ברחבי הארץ, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

זכויות בריאות נוספות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים