הורים מיועדים (בהליך פונדקאות בישראל) שנעדרו 21 ימים לפחות בסמסטר בעקבות קבלת הילד והפסידו מעבדה/סמינריון/סיור/סדנה/הכשרה מעשית זכאים לפטור מחובת ההשתתפות או להשלמה במועד אחר
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 6(א) לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות וסטודנטים שהם הורים מיועדים ובעקבות קבלת הילד למשמורת נעדרו 21 ימים לפחות בסמסטר והפסידו מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית זכאים לאחד מאלה (בתיאום עם המרצה ובהתאם למהות הקורס):

  • השלמה של מה שהחסירו.
  • פטור מההשתתפות באותה פעילות.
  • השתתפות במועד מאוחר יותר באותה פעילות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים מיועדים (בהליך פונדקאות שנעשה בישראל).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים