צוואה שבה ישנה הוראה לא ברורה, לא חוקית, לא מוסרית או בלתי אפשרית לביצוע- בטלה
ביטול הוראה לא מביא לביטול יתר חלקי הצוואה, אלא אם לא ניתן לקיים את הצוואה ללא אותה הוראה או שברור כי המוריש לא היה רוצה בכך
אם ביטול ההוראה הביא לביטול הצוואה כולה, הירושה תחולק בין היורשים החוקיים, לפי הכללים הקבועים בחוק הירושה

ככלל, יש לכבד צוואה של אדם שאינו בחיים, שכן הגשמת רצונו של המצווה (המוריש), כפי שבא לידי ביטוי בצוואה שערך לפני מותו מהווה עיקרון חשוב בחוק הירושה.

 • עם זאת, בית-המשפט יבטל הוראה מסוימת בצוואה (או את הצוואה כולה) אם היא לא ברורה, לא חוקית, לא מוסרית או לא ניתנת לביצוע.
 • גם אם נקבע שיש לבטל הוראה מסוימת מתוך הצוואה, בית-המשפט לא יבטל את יתר הוראות הצוואה באופן אוטומטי, אלא אם:
  • לא ניתן לקיים את הצוואה ללא אותה הוראה שבוטלה.
  • ברור כי המצווה (המוריש) לא היה רוצה לקיים את הצוואה, ללא ההוראה שבוטלה.
שימו לב
אם בית-המשפט יקבע כי הצוואה כולה בטלה, אז העיזבון (הירושה), יחולק בין היורשים החוקיים לפי כללי החלוקה שנקבעו בחוק הירושה.

הוראות צוואה המבוטלות על-ידי בית-המשפט

הוראה בלתי ברורה

 • הוראה בצוואה שאין אפשרות להבין ממנה מהי כוונת המוריש (המצווה) - למי ציווה, מה ציווה, או שאין אפשרות להבין את משמעות ההוראה.

הוראה שביצועה בלתי אפשרי

 • לעתים המוריש דורש לבצע דבר שאינו ניתן יותר לביצוע, או שמלכתחילה לא היה ניתן לבצעו.
דוגמה
המוריש ערך צוואה ואחת מהוראותיה קבעה כי הצאצא שלו יהיה זכאי לחלק מסוים ברכוש, אך הצאצא לא היה בחיים בזמן שהמוריש מת.

הוראה שביצועה בלתי חוקי או בלתי מוסרי

 • אחד החריגים לכלל שקובע כי יש להגשים את רצונו של המצווה, הוא כי לא תכובד הוראה בצוואה שביצועה הוא לא חוקי או לא מוסרי.
דוגמה
 • המוריש ציווה כי הזוכה (היורש) נדרש להמשיך להתגורר במקום מסוים, כדי לקבל את הרכוש.
 • המוריש ציווה כי הזוכה (היורש) צריך להימנע מקשר עם בן משפחה כלשהו, כדי לקבל את הרכוש.
 • המוריש ציווה, כי לא ישולמו דמי מזונות לקטין שזכאי לכך.

הוראה לטובת מי שהשתתף בהכנת הצוואה

 • בכל צוואה, פרט לצוואה בעל פה, הוראה שבה המצווה מעניק דבר כלשהו לאחד מאלו, בטלה:
  • מי שערך את הצוואה עבור המצווה (המוריש).
  • מי שהיה עד לעשיית הצוואה.
  • מי שלקח חלק כלשהו בעריכת הצוואה.
  • בן הזוג של כל אחד מהמנויים לעיל.
שימו לב
הוראה שבה המצווה מעניק דבר כלשהו לאחד מגורמים אלו בטלה, גם אם לא היתה השפעה בלתי-הוגנת מצידם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים