הקדמה:

הוראת צוואה שאיננה ברורה, חוקית או אפשרית - בטלה
ביטול הוראה בצוואה אינה מבטלת אוטומטית את יתר חלקי הצוואה, אלא אם לא ניתן לקיימה ללא אותה הוראה או שברור כי המוריש לא היה רוצה בכך
אם ביטול ההוראה הביא לביטול הצוואה, תחולק הירושה על פי דין בהתאם לחוק הירושה
 • מטרת המחוקק היא להגשים את רצונו של המצווה כפי שביטא אותו בצוואתו.
 • יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם כוונת המצווה אינה ברורה, או ביצוע הוראה כלשהי אינו חוקי, מוסרי או אפשרי.
 • במקרים אלו, יכריז בית המשפט על בטלותה של אותה הוראה.
 • גם אם נקבע שיש לבטל הוראה מהוראות הצוואה, בית המשפט לא יבטל את יתר הוראות הצוואה, אלא אם לא ניתן לקיים את הצוואה ללא אותה הוראה או שברור כי המוריש לא היה רוצה בקיום הצוואה ללא ההוראה שבוטלה.
 • ככל שנקבע כי לאור ביטול ההוראה יש לבטל גם את יתר הצוואה, הרכוש או הנכסים המצווים בה יחולקו לפי כללי הירושה על פי דין.

ההוראות המבוטלות ע"י בית המשפט

הוראת צוואה בלתי ברורה

 • זוהי הוראת צוואה שאין אפשרות להבין ממנה מהי כוונת המצווה - למי ציווה או מה ציווה, או שאין אפשרות כלל להבין את משמעותה.

הוראת צוואה שביצועה בלתי אפשרי

 • לעתים המוריש דורש לבצע דבר מה שאינו ניתן יותר לביצוע, או שמלכתחילה היה בלתי אפשרי.
דוגמה
הוראה המצווה רכוש למי שאינו יכול לרשת, כגון צאצא של המוריש שלא היה בחיים בעת מות המוריש - אם נפטר לפני מות המוריש או לא נולד תוך 300 יום ממותו.

הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי או מוסרי

 • אחד הסייגים המרכזיים להגשמת רצונו של המצווה הוא, כי לא תכובד הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי או בלתי מוסרי.
דוגמה
למשל: הוראה כי הזוכה ימשיך להתגורר במקום מסוים; הוראה כי הזוכה ימנע מקשר עם מי מבני משפחתו כדי לזכות ברכוש; הוראה השוללת מזונות על פי דין מקטין

הוראת צוואה לטובת מי שהשתתף בהכנתה

 • בכל צוואה, פרט לצוואה בעל פה קבע, בטלה הוראה שבה המצווה מעניק דבר כלשהו:
 1. למי שערך את הצוואה
 2. למי שהיה עד לעשיית הצוואה
 3. למי שלקח חלק אחר בעריכתה
 4. לבן זוגו של כל אחד מהמנויים לעיל - מדובר בבן זוג בלבד ולא בקרוב משפחה אחר של אותו אדם.
 • חשוב להדגיש כי הזכות ליהנות מהצוואה נשללת מאנשים אלו, גם אם לא השפיעו על המצווה כל השפעה שאינה הוגנת.


תודות