אדם העומד למות יכול לומר את צוואתו בעל פה בנוכחותם של שני עדים

צוואה בעל פה היא צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב.

מי רשאי לצוות בעל פה

 • אדם גוסס, הנמצא על ערש דווי ועומד למות.
 • אדם הרואה עצמו מול פני המוות, כלומר, הוא מרגיש כי הוא נמצא בסכנת חיים ומבחינה אובייקטיבית הוא אכן נמצא במצב כזה.
דוגמה
חייל בקרב, ימאי בסערה, אדם אשר חווה רעידת אדמה קשה וכו'.

הכללים לעריכת צוואה בעל פה

 • אדם הנמצא על ערש דווי או רואה עצמו מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים המבינים את שפתו.
 • העדים צריכים לערוך רישום מדויק ככל הניתן של דברי המצווה ב'זיכרון דברים', מהר ככל הניתן לאחר שנאמרו להם.
 • על העדים לחתום על 'זיכרון הדברים', המהווה למעשה את הצוואה ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושה.
שימו לב
 • אם עבר חודש מאז שחלפו הנסיבות שבגינן היה צורך בצוואה בעל-פה והמצווה עודנו בחיים- הצוואה בעל-פה מתבטלת.
 • בצוואה בעל-פה, בניגוד ליתר הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה, העד או בן זוגו, יכולים להיות זוכים (יורשים) בצוואה.

נושא הצוואה

 • על פי החוק, עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים):
  • את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו.
  • נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה - תמונה או מגרש.

מינוי מנהל עיזבון


טיפ
מינוי מנהל עיזבון אינו חובה. המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים, ואף מחייבים הוצאות נוספות, כגון: תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמתי וממשי בכך.

חשוב לדעת

 • למרות הכללים המפורטים בחוק, המחוקק היה ער לכך כי ייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה.
 • מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, מאפשר החוק לבית המשפט לקיים את הצוואה למרות פגמים אלו.
 • העיקרון המנחה הוא, כי במקרה שניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה

תודות