הקדמה:

אדם העומד למות יכול לומר את צוואתו בעל פה בנוכחותם של שני עדים

צוואה בעל פה היא צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב.

מי רשאי לצוות בעל פה

 • אדם גוסס, הנמצא על ערש דווי ועומד למות.
 • אדם הרואה עצמו מול פני המוות. למשל - חייל בקרב, ימאי בסערה, אדם אשר חווה רעידת אדמה קשה ועוד. החוק קובע כי נדרש ש"אדם יראה עצמו" כעומד מול פני המוות, כלומר - מבחינת תחושתו הסובייקטיבית, ירגיש כי הוא נמצא בסכנת חיים. בנוסף, נדרש שתהיינה "נסיבות המצדיקות זאת", כלומר שבמציאות האובייקטיבית אכן מדובר במצב של עמידה מול פני המוות.

הכללים לעריכת צוואה בעל פה

 • האדם הנמצא על ערש דווי או רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים המבינים את שפתו.
 • העדים צריכים לרשום בדיוק מקסימלי את דברי המצווה בזיכרון דברים, מהר ככל הניתן לאחר שנאמרו להם.
 • העדים חותמים שניהם על זיכרון הדברים ומפקידים אותו.
 • במקרה שעבר חודש מאז שחלפו הנסיבות שהצדיקו את כתיבת הצוואה, והמצווה עודנו בחיים, הצוואה בעל פה מתבטלת. למשל, במקרה בו אדם שכב על ערש דווי ולפתע החלים, או אדם אשר שרד לאחר רעידת אדמה קשה.
 • בצוואה בעל פה מותר כי העד או בן זוגו ייהנו מהצוואה וכי המצווה יצווה לטובתם דבר כלשהו בצוואתו.

נושא הצוואה

 • על פי החוק, אדם רשאי לצוות לזוכה אחד או למספר זוכים:
 1. את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו.
 2. נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה - תמונה או מגרש.

מינוי מנהל עיזבון

.

טיפ
מינוי מנהל עיזבון אינו חובה. המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים, ואף מחייבים הוצאות נוספות, כגון: תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמתי וממשי בכך.

חשוב לדעת

 • למרות הכללים המפורטים בחוק, המחוקק היה ער לכך כי ייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה.
 • מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, מאפשר החוק לבית המשפט לקיים את הצוואה למרות פגמים אלו.
 • העיקרון המנחה הוא, כי במקרה שניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.

תודות