הקדמה:

אסיר בטחוני שהשלים שלושה חודשים מתקופת מאסרו זכאי לקבל מבקרים בבית הסוהר בתדירות של אחת לחודשיים
בנסיבות מסוימות עשוי האסיר לזכות בביקורים נוספים באישור הגורמים הרלוונטיים בבית הסוהר
למבקרים אסור להכניס לביקור חפצים אישיים או פריטים אחרים ללא אישור מראש
למידע נוסף ראו באתר שירות בתי הסוהר


 • כדי לאפשר לאסיר לשמור על קשר עם בני משפחתו וידידיו מאפשר שב"ס לאסירים לקבל מבקרים בבית הסוהר.

מי זכאי?

 • אסיר בטחוני שסיים לרצות 3 חודשים ממאסרו.

תהליך מימוש הזכות

 • אם יש צורך לאתר היכן האסיר נמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6225300. בתפריט הקולי בוחרים את המוקד לאיתור אסירים.

תיאום הביקור

הביקור בפועל

 • על המבקר להגיע למתקן הכליאה עם תעודה רשמית ממשלתית שבה יש תמונה (תעודת זהות, רישיון נהיגה וכו').
 • בכניסה למתקן יעבור המבקר בדיקה ביטחונית ויערך עליו ובכליו חיפוש.
 • הכנסת חפצים אישיים:
 • בעת הביקור לא ניתן להכניס דבר. חפצים אישיים ניתן להפקיד בתאי אחסון הנמצאים באזור ההמתנה (בעלות של כ-5 שקלים).
 • אם המבקר מעוניין למסור ציוד כלשהו לאסיר, עליו לוודא מול מרכז המבקרים לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
 • הביקור מתבצע בנוכחות סוהר.
 • יש לבוא בלבוש הולם (לא חושפני ולא פרובוקטיבי).


ציוד וחפצים שניתן להביא בביקור

 • מומלץ לוודא מול מרכז המבקרים של בית הסוהר לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
 • בשעת הביקור, ניתן להביא לאסיר את החפצים הבאים:
 • מכנסיים כהים.
 • חולצה לבנה.
 • עד 6 זוגות גרביים.
 • עד 3 מגבות.
 • עד 6 זוגות של תחתונים.
 • עד 6 גופיות.
 • עד 2 פיג'מות.
 • מכנסי ספורט.
 • אימונית (טרנינג).
 • שמיכת צמר ליחיד.
 • ציפה לשמיכת יחיד.
 • עד 2 ציפיות לכרית.
 • עד 2 סדינים.
 • עד 4 ספרי קריאה או לימוד - באישור קצין חינוך בלבד.
 • שטיחון תפילה.
 • תשמישי קדושה (כגון תפילין וטלית).
 • טבעת נישואין.
 • תמונות ומסמכים (עד 5 תמונות).

מספר המבקרים המותר

 • מספר המבקרים המותר בביקור הוא שלושה מבוגרים ואיתם ילדיו של האסיר עד גיל 18.
 • מפקד בית הסוהר לאשר הגדלת מספר המבקרים הבוגרים אצל אותו אסיר בביקור אחד, לכל היותר בשניים נוספים (כלומר מספר המבקרים הבגירים בביקור אחד לא יעלה בשום מקרה על חמישה).
 • ילד של אסיר רשאי לבקר את הורהו הכלוא בבית הזוהר גם ללא האפוטרופוס שלו, אולם עליו להציג מכתב מהאפוטרופוס וצילום תעודת הזהות של האפוטרופוס.

תדירות הביקורים

 • אסיר בטחוני זכאי לביקור בתדירות של אחת לחודשיים.
 • אם המבקרים הם תושבי חוץ, יותרו להם עוד 2 ביקורים בשנה בנוסף לביקורים הרגילים, בתנאי שהם עונים על שני התנאים הבאים:
 1. הם תושבי חוץ אך אינם תושבי הרשות הפלסטינית.
 2. הם קרובים בדרגת קרבה ראשונה או שנייה לאסיר.
 • מנהל אגף בבית הסוהר רשאי לאשר ביקור נוסף בחודש ומפקד בית הסוהר לאשר שני מפגשים נוספים בחודש (סה"כ תוספת של שלושה מפגשים בחודש) בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • האסיר הצטיין בעבודה, בלימודים או בתפקוד באגף.
 • עובד סוציאלי או איש דת המליץ על ביקורים נוספים, לאור נסיבות משפחתיות המצדיקות הגברת הקשר עם המשפחה.

משך הביקור

 • ביקור אצל אסיר בטחוני ייארך 45 דקות.
 • מפקד בית הסוהר או מנהל האגף רשאים להאריך את זמן הביקור בהתאם לשיקול דעתם.

מועדי הביקור

 • ימי הביקור משתנים בהתאם לכל מתקן כליאה. ניתן לברר מועדים אלה באתר שב"ס או באמצעות בירור טלפוני מול בית הסוהר שבו מוחזק האסיר.
 • לאסירים המוחזקים בהפרדה ייקבעו ימי ביקור שונים מאסירים שאינם בהפרדה.

אופן המפגש עם האסיר

 • ביקור אסירים בטחוניים הוא ביקור סגור, כלומר ביקור שבמהלכו קיים חוצץ מזכוכית בין האסיר למבקריו, והתקשורת ביניהם מתנהלת באמצעות אינטרקום או טלפון.

חשוב לדעת

 • אם מבקר מתנהג שלא על פי ההוראות או יוצר הפרת סדר הוא יורחק מהמקום או ייעצר ותימנע ממנו הכניסה למתקן כליאה בעתיד כמבקר.
 • ניסיון להבריח דבר מה לאסיר/עצור במהלך הביקור מהווה עבירה פלילית.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.