אסירים שמוחזקים בהפרדה זכאים לביקור של בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה בלבד
מספר הביקורים הוא אחד בכל שבוע, בכפוף להתנהגות האסיר או הוראות בטחון
בעת הביקור קיימת מחיצה בין האסיר למבקריו, אך מפקד בית הסוהר יכול לאשר עד שני ביקורים בחודש ללא מחיצה
למבקרים אסור להכניס לביקור חפצים אישיים או פריטים אחרים ללא אישור מראש


אסירים פליליים שמוחזקים בהפרדה זכאים לקבל מבקרים בבית הסוהר.

 • אסירים שמוחזקים בהפרדה זכאים למספר ביקורים גדול יותר מאשר אסירים פליליים שלא מוחזקים בהפרדה, אך ניתן לשלול מהם זכות זו, אם התנהגותם מצדיקה זאת או אם הוראות ביטחון מורות על כך.

מי זכאי?

 • אסיר שמוחזק בהפרדה, זכאי לקבל מבקרים אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. האסיר השלים שלושה חודשים מתקופת מאסרו.
  2. המבקרים הם בני משפחה מדרגת קירבה ראשונה בלבד: הורים, בן/בת זוג, ילדים, אחים/אחיות, סבא וסבתא.
שימו לב
בסמכות מפקד המחוז לאשר ביקור לבני זוג שלא רשומים כנשואים בכפוף לחוות דעת מודיעינית ובתנאי שהוראות חטיבת הביטחון לגבי אסיר ההפרדה לא קובעות אחרת.

תהליך מימוש הזכות

תיאום הביקור

הביקור בפועל

 • על המבקר להגיע למתקן הכליאה עם תעודה רשמית ממשלתית שבה יש תמונה (כמו: תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודת חוגר/מילואים). תושב חוץ יציג דרכון ותושב שטחים נדרש להציג היתר כניסה לישראל ממנהלת התיאום והקישור.
 • בכניסה למתקן יעבור המבקר בדיקה ביטחונית ויערך עליו וחפצים שלו חיפוש.
 • הכנסת חפצים אישיים:
  • בעת הביקור לא ניתן להכניס דבר. חפצים אישיים ניתן להפקיד בתאי אחסון הנמצאים באזור ההמתנה (בעלות של כ-5 שקלים).
  • אם המבקר מעוניין למסור ציוד כלשהו לאסיר, עליו לוודא מול מרכז המבקרים לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
 • הביקור מתבצע בנוכחות סוהר.
 • יש לבוא בלבוש הולם (לא חושפני ולא פרובוקטיבי).
טיפ
אם יש צורך לאתר היכן האסיר נמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6225300. בתפריט הקולי יש לבחור את המוקד לאיתור אסירים.

תדירות הביקורים

 • אסיר בהפרדה זכאי למבקרים אחת לשבוע, אך הדבר תלוי בהתנהגותו ובכך שהוראות הביטחון לא קובעות אחרת.
 • אם המבקרים הם תושבי חוץ, יותרו להם עוד 2 ביקורים בשנה בנוסף לביקורים הרגילים, בתנאי שהם עונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם תושבי חוץ אך לא תושבי הרשות הפלסטינית.
  2. הם קרובים בדרגת קרבה ראשונה או שנייה לאסיר.

אופן המפגש בין האסיר למבקריו

 • ביקור אסירים שמוחזקים בהפרדה הוא ביקור סגור, כאשר בין האסיר למבקריו קיימת מחיצה והשיחה ביניהם מתנהלת באמצעות טלפון או אינטרקום.
 • מפקד בית הסוהר או סגנו רשאי לאשר לבקשתו של האסיר עד שני ביקורים פתוחים (כלומר ללא מחיצה בין האסיר למבקריו) במהלך חודש ימים בכפוף להתנהגות חיובית ובתנאי שהוראות חטיבת הביטחון או הוועדה לניהול אסירים מחוזית לגביו לא קובעות אחרת.
 • בעת המפגש יהיו נוכחים במקום שני סוהרים לפחות.

מספר המבקרים המותר

 • מספר המבקרים המותר בביקור הוא שלושה מבוגרים ואיתם ילדיו של האסיר עד גיל 18.
 • מפקד בית הסוהר רשאי לאשר הגדלת מספר המבקרים הבוגרים אצל אותו אסיר בביקור אחד, לכל היותר בשניים נוספים (כלומר מספר המבקרים הבגירים בביקור אחד לא יעלה בשום מקרה על חמישה).
 • ילד של אסיר רשאי לבקר את הורהו הכלוא בבית הזוהר גם ללא האפוטרופוס שלו, אולם עליו להציג מכתב מהאפוטרופוס וצילום תעודת הזהות של האפוטרופוס.

משך הביקור

 • משך הביקור לא יעלה על 30 דקות.
 • מפקד בית הסוהר, לבקשת אסיר ההפרדה, יכול לאשר, פעם בחודש, ביקור של שעה אחת, בכפוף להתנהגות חיובית של האסיר ולהוראות הביטחון.

מועדי הביקור

 • ימי הביקור משתנים בהתאם לכל מתקן כליאה. ניתן לברר את מועדי הביקור באתר שב"ס או באמצעות בירור טלפוני מול בית הסוהר שבו מוחזק האסיר.
 • לאסירים המוחזקים בהפרדה ייקבעו ימי ביקור שונים מאסירים שאינם בהפרדה.

חשוב לדעת

 • מבקר שלא יתנהג על פי ההוראות או יפר את הסדר יורחק מהמקום או ייעצר ותימנע ממנו בעתיד כניסה למתקן הכליאה.
 • ניסיון להבריח דבר מה לאסיר במהלך הביקור מהווה עבירה פלילית.
 • לפני המפגש ייערך חיפוש על גופו של האסיר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.