הקדמה:

אסירים המוחזקים בהפרדה זכאים לביקור של בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה בלבד
מספר הביקורים הוא אחד בכל שבוע, בכפוף להתנהגות האסיר או הוראות בטחון
בעת הביקור קיימת מחיצה בין האסיר למבקריו, אך מפקד בית הסוהר יכול לאשר עד שני ביקורים בחודש ללא מחיצה
למבקרים אסור להכניס לביקור חפצים אישיים או פריטים אחרים ללא אישור מראש


אסירים פליליים המוחזקים בהפרדה זכאים לקבל מבקרים בבית הסוהר.

מי זכאי?

 • אסיר המוחזק בהפרדה, זכאי לקבל מבקרים במקרה שמתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. האסיר השלים שלושה חודשים מתקופת מאסרו.
  2. המבקרים הינם בני משפחה מדרגת קירבה ראשונה בלבד: הורים, בן/בת זוג, ילדים, אחים/אחיות, סבא וסבתא. (בסמכות מפקד המחוז, לאשר ביקור לבני זוג שאינם רשומים כנשואים בכפוף לחוו"ד מודיעין ובלבד שהוראות חטיבת הביטחון לגבי אסיר ההפרדה אינן מורות אחרת).

תהליך מימוש הזכות

 • אם יש צורך לאתר היכן האסיר נמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6225300. בתפריט הקולי בוחרים את המוקד לאיתור אסירים.

תיאום הביקור

הביקור בפועל

 • על המבקר להגיע למתקן הכליאה עם תעודה רשמית ממשלתית שבה יש תמונה (תעודת זהות, רשיון נהיגה וכו').
 • בכניסה למתקן יעבור המבקר בדיקה ביטחונית ויערך עליו ובכליו חיפוש.
 • הכנסת חפצים אישיים:
 • בעת הביקור לא ניתן להכניס דבר. חפצים אישיים ניתן להפקיד בתאי אחסון הנמצאים באזור ההמתנה (בעלות של כ-5 שקלים).
 • אם המבקר מעוניין למסור ציוד כלשהו לאסיר, עליו לוודא מול מרכז המבקרים לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי האסיר.
 • הביקור מתבצע בנוכחות סוהר.
 • יש לבוא בלבוש הולם (לא חושפני ולא פרובוקטיבי).


תדירות הביקורים

 • אסיר בהפרדה זכאי למבקרים אחת לשבוע, אך הדבר תלוי בהתנהגותו ובכך שהוראות הביטחון אינן מורות אחרת.
 • אם המבקרים הם תושבי חוץ, יותרו להם עוד 2 ביקורים בשנה בנוסף לביקורים הרגילים, בתנאי שהם עונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם תושבי חוץ אך אינם תושבי הרשות הפלסטינית.
  2. הם קרובים בדרגת קרבה ראשונה או שנייה לאסיר.

אופן המפגש בין האסיר למבקריו

 • ביקור אסירים המוחזקים בהפרדה הינו ביקור סגור, כאשר בין האסיר למבקריו קיימת מחיצה והשיחה ביניהם מתנהלת באמצעות טלפון או אינטרקום.
 • מפקד בית הסוהר או סגנו רשאי לאשר עפ"י בקשתו של האסיר עד שני ביקורים פתוחים (כלומר ללא מחיצה בין האסיר למבקריו) במהלך חודש ימים בכפוף להתנהגות חיובית ובלבד שהוראות חטיבת הביטחון או הוועדה לניהול אסירים מחוזית לגביו אינן מורות אחרת.
 • בעת המפגש יהיו נוכחים במקום שני סוהרים לפחות.

מספר המבקרים המותר

 • מספר המבקרים המותר בביקור הוא שלושה מבוגרים ואיתם ילדיו של האסיר עד גיל 18.
 • מפקד בית הסוהר רשאי לאשר הגדלת מספר המבקרים הבוגרים אצל אותו אסיר בביקור אחד, לכל היותר בשניים נוספים (כלומר מספר המבקרים הבגירים בביקור אחד לא יעלה בשום מקרה על חמישה).
 • ילד של אסיר רשאי לבקר את הורהו הכלוא בבית הזוהר גם ללא האפוטרופוס שלו, אולם עליו להציג מכתב מהאפוטרופוס וצילום תעודת הזהות של האפוטרופוס.


משך הביקור

 • ביקור אצל כל אסיר פלילי ייארך 30 דקות (בלי קשר לשאלה אם הוא מוחזק בהפרדה או לא).
 • מפקד בית הסוהר או סגנו רשאים להורות על הארכת משך הביקור לשעה פעם אחת בחודש בכפוף להתנהגות חיובית ובלבד שהוראות חטיבת הביטחון או הוראות הוועדה לניהול אסירים מחוזית אינן מורות אחרת.

מועדי הביקור

 • ימי הביקור משתנים בהתאם לכל מתקן כליאה. ניתן לברר את מועדי הביקור באתר שב"ס או באמצעות בירור טלפוני מול בית הסוהר שבו מוחזק האסיר.
 • לאסירים המוחזקים בהפרדה ייקבעו ימי ביקור שונים מאסירים שאינם בהפרדה.


חשוב לדעת

 • במקרה שמבקר מתנהג שלא על פי ההוראות או יוצר הפרת סדר הוא יורחק מהמקום או ייעצר ותימנע ממנו הכניסה למתקן כליאה בעתיד כמבקר.
 • ניסיון להבריח דבר מה לאסיר במהלך הביקור מהווה עבירה פלילית.
 • לפני המפגש ייערך חיפוש על גופו של האסיר.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.