עצור שהוגש נגדו כתב אישום זכאי לקבל מבקרים בבית המעצר או בבית הסוהר בתדירות של אחת לשבוע
עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום אינו זכאי לביקורים אלא אם אישר זאת הממונה על החקירה
למבקרים אסור להכניס לביקור חפצים אישיים או פריטים אחרים ללא אישור מראש
למידע רשמי ראו אתר שירות בתי הסוהר


עצור שהוגש נגדו כתב אישום זכאי לקבל ביקורים בבית המעצר או בבית הסוהר בו הוא מוחזק במשך תקופת מעצרו.

ביקורי עצורים בתקופת הקורונה

מי זכאי?

 • עצור פלילי שהוגש נגדו כתב אישום, זכאי לביקור אחד בכל שבוע.
 • עציר פלילי שטרם הוגש נגדו כתב אישום אינו זכאי לביקורים אלא אם אישר זאת הממונה על החקירה.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שנדרשים לאתר היכן העצור נמצא, ניתן להתקשר לטלפון 02-6225300. בתפריט הקולי בוחרים את המוקד לאיתור אסירים.

תיאום הביקור

הביקור בפועל

 • על המבקר להגיע למתקן הכליאה עם תעודה רשמית ממשלתית שבה יש תמונה (תעודת זהות, רישיון נהיגה וכו').
 • בכניסה למתקן יעבור המבקר בדיקה ביטחונית ויערך עליו ובכליו חיפוש.

תדירות הביקורים

 • עצור זכאי לביקור בתדירות של אחת לשבוע.
 • אם המבקרים הם תושבי חוץ, יותרו להם עוד 2 ביקורים בשנה בנוסף לביקורים הרגילים, בתנאי שהם עונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם תושבי חוץ אך אינם תושבי הרשות הפלסטינית.
  2. הם קרובים בדרגת קרבה ראשונה או שנייה לעצור.

משך הביקור

 • ביקור אצל עצור פלילי ייארך 30 דקות.
 • מפקד בית הסוהר או מנהל האגף רשאי להאריך את זמן הביקור בהתאם לשיקול דעתו.

מועדי הביקור

 • ימי הביקור משתנים בהתאם לכל מתקן כליאה. ניתן לברר מועדים אלה באתר שב"ס או באמצעות בירור טלפוני מול בית הסוהר או המעצר שבו מוחזק העצור.

מספר המבקרים המותר

 • מספר המבקרים המותר בביקור הוא שלושה מבוגרים ואיתם ילדיו של העצור עד גיל 18.
 • מפקד בית הסוהר רשאי לאשר הגדלת מספר המבקרים הבוגרים אצל אותו אסיר בביקור אחד, לכל היותר בשניים נוספים (כלומר מספר המבקרים הבגירים בביקור אחד לא יעלה בשום מקרה על חמישה).
 • ילד של עצור רשאי לבקר את הורהו הכלוא בבית הסוהר גם ללא האפוטרופוס שלו, אולם עליו להציג מכתב מהאפוטרופוס וצילום תעודת הזהות של האפוטרופוס.

אופן המפגש עם העצור

 • ביקור אסירים פליליים הוא ביקור פתוח, כלומר ביקור שבמהלכו אין חציצה כלשהי בין האסיר למבקריו. עם זאת מפקד בתי הסוהר רשאי בהתאם לשיקולי בטחון לקבוע כי הביקור ייערך עם רשת או מחיצת זכוכית בין האסיר למבקריו.
 • אם האסיר מוחזק בהפרדה, הביקורים היו בדרך כלל ביקורים סגורים. למידע נוסף ראו ביקור אסירים פליליים המוחזקים בהפרדה בבית הסוהר.
 • הביקור מתבצע בנוכחות סוהר.

הכנסת חפצים אישיים

 • בעת הביקור לא ניתן להכניס דבר. חפצים אישיים ניתן להפקיד בתאי אחסון הנמצאים באזור ההמתנה והעלות היא כ-5 שקלים.
 • אם המבקר מעוניין למסור ציוד כלשהו לעצור, עליו לוודא מול מרכז המבקרים לפני הביקור אלו חפצים מותר להכניס ולמסור לידי העצור.

חשוב לדעת

 • אם מבקר מתנהג שלא על פי ההוראות או יוצר הפרת סדר הוא יורחק מהמקום או ייעצר ותימנע ממנו הכניסה למתקן כליאה בעתיד כמבקר.
 • ניסיון להבריח דבר מה לאסיר/עצור במהלך הביקור מהווה עבירה פלילית.
 • עצור פלילי שטרם הוגש נגדו כתב אישום אינו זכאי לביקורים אלא אם אישר זאת הממונה על החקירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.