אסור למעסיק במהלך חודשי ההיריון, חופשת הלידה ו-60 הימים שלאחריה, לתת לעובד/ת הודעת פיטורים, גם אם הפיטורים נכנסים לתוקף רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה
המעסיק חייב להחזיר את העובד/ת לעבודה בתקופה המוגנת של 60 הימים שלאחר חופשת הלידה,כדי לאפשר לעובד/ת לחזור ולהשתלב במעגל העבודה
במהלך חודשי ההיריון ו-60 יום לאחר תום חופשת הלידה אסור למעסיק לפטר עובד/ת אלא אם ניתך לכך בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים
למידע נוסף ראו: סעיף 9 לחוק עבודת נשים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע 42097-12-11‏ ‏
תאריך:22.06.2016
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • התובעת עבדה 5 שנים בחברה.
 • ביום 16.4.2010 ילדה העובדת ויצאה לחופשת לידה.
 • במהלך חופשת הלידה, נתנה החברה לעובדת הודעת פיטורים, לפיה הפיטורים יכנסו לתוקף בתום התקופה המוגנת של 60 הימים שלאחר חופשת הלידה, אשר במהלכם אסור למעסיק לפטר את העובדת ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.
 • בנוסף, הודיעה החברה לעובדת כי היא מוותרת על עבודתה בפועל בתקופת 60 הימים שלאחר חופשת הלידה וכי שכרה ישולם באופן מלא עבור תקופה זו.
 • הצדדים חלוקים, בין היתר, בשאלה האם רשאי מעסיק לתת לעובדת במהלך התקופה המוגנת מפני פיטורים (במהלך חודשי ההיריון, חופשת הלידה ו-60 הימים שלאחריה) הודעת פיטורים שתיכנס לתוקף לאחר סיום התקופה המוגנת.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים אסור למעסיק:
 • מלשון החוק עולה שאם אסור לתת הודעת פיטורים לאחד המועדים הללו, ממילא אסור לפטר במהלכם.
 • קבלת עמדת החברה לפיה ניתן במהלך חודשי ההיריון, חופשת הלידה ו- 60 הימים שאחריה, להודיע לעובדת מראש על סיום עבודתה לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה, מנוגדת לתכלית החקיקתית לפיה על המעסיק להחזיר את העובדת לעבודה בתקופה המוגנת של 60 הימים שלאחר חופשת הלידה כדי לאפשר לעובדת לחזור ולהשתלב במעגל העבודה.
 • משוויתרה החברה על עבודתה בפועל של העובדת במהלך 60 הימים שלאחר חופשת הלידה, היא הפרה את הוראת חוק עבודת נשים, גם אם היא שילמה לעובדת שכר בעבור תקופה זו.

משמעות

 • אסור למעסיק במהלך התקופה המוגנת של חודשי ההיריון, חופשת הלידה ו 60 הימים שלאחריה, לתת לעובדת הודעת פיטורים, גם אם הפיטורים נכנסים לתוקף לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה.
 • המעסיק חייב להחזיר את העובדת לעבודה בתקופה המוגנת של 60 הימים שלאחר חופשת הלידה,כדי לאפשר לעובדת לחזור ולהשתלב במעגל העבודה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.