הקדמה:

אסור לפטר עובד או עובדת הנמצא/ת בחופשת לידה
איסור זה הוא מוחלט, ולא ניתן לבקש אישור פיטורים ממשרד העבודה והרווחה
מעסיק שמפטר עובד/ת בחופשת לידה צפוי לעיצום כספי
נגד מעסיק שפיטר עובד/ת בחופשת לידה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


סעיף 9(ג)(1) לחוק עבודת נשים קובע איסור מוחלט על פיטורי עובדת או עובד הנמצאים בחופשת לידה ואיסור על מתן הודעת פיטורים למועד זה.

  • איסור זה הוא מוחלט, ואין למעסיק אפשרות לבקש בתקופה זו היתר פיטורים ממשרד העבודה והרווחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שמעסיק פיטר עובד/ת בחופשת לידה ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים