הקדמה:

אסור לפטר עובד או עובדת הנמצא/ת בחופשת לידה
איסור זה הוא מוחלט, ולא ניתן לבקש אישור פיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים
נגד מעסיק שפיטר עובד/ת בחופשת לידה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה וכן ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה
בנוסף, אסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה אלא אם ניתן לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים


סעיף 9(ג)(1) לחוק עבודת נשים קובע איסור מוחלט על פיטורי עובדת או עובד הנמצאים בחופשת לידה ואיסור על מתן הודעת פיטורים למועד זה.

מי זכאי?

שימו לב
הזכאות ניתנת לכל מי שנמצא בחופשת לידה ואחריה, כולל: הורה מאמץ, הורה מיועד בהליך פונקאות והורה במשפחת אומנה שיצא לחופשת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שמעסיק פיטר עובד/ת בחופשת לידה:

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים