הקדמה:

אסור לפטר עובד או עובדת הנמצא/ת בחופשת לידה
איסור זה הוא מוחלט, ולא ניתן לבקש אישור פיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים
נגד מעסיק שפיטר עובד/ת בחופשת לידה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה וכן ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה
בנוסף, אסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה אלא אם ניתן לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים
למידע נוסף ראו באתר זרוע העבודה


סעיף 9(ג)(1) לחוק עבודת נשים קובע איסור מוחלט על פיטורי עובדת או עובד הנמצאים בחופשת לידה ואיסור על מתן הודעת פיטורים למועד זה.

  • איסור זה הוא מוחלט, ואין למעסיק אפשרות לבקש בתקופה זו היתר פיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים בזרוע העבודה.
אזהרה
אסור למעסיק לפטר עובדת בתקופת חופשת לידה מכל סיבה שהיא, לרבות חדלות פירעון או פשיטת רגל של המעסיק.

מי זכאי?

שימו לב
הזכאות ניתנת לכל מי שנמצא בחופשת לידה ואחריה, כולל: הורה מאמץ, הורה מיועד בהליך פונקאות והורה במשפחת אומנה שיצא לחופשת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שמעסיק פיטר עובד/ת בחופשת לידה:

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים