הקדמה:

חייב שחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו לו, רשאי, בכל עת, להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או צו תשלומים
על החייב להתחיל לשלם מייד את החוב על פי הסדר התשלומים שהוא מציע בבקשתו, ולא להמתין להחלטה בבקשתו
למידע נוסף ראו מדריך לחייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

חייב שחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו לו, רשאי, בכל עת, להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או צו תשלומים

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשה ולפרוס את חובו של החייב לתשלומים חודשיים על פי בקשתו, אך הוא יכול גם להותיר את החיוב או את צו התשלומים המקורי על כנו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • חייב שחל שינוי ביכולתו לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו בעבר על ידי רשם ההוצאה לפועל, והוא מעוניין לשנות את צו התשלומים.

למי ואיך פונים

  • יש לפנות בהקדם אל לשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לשינוי צו תשלומים.
  • אופן הגשת הבקשה וההליך עצמו זהים להליך של בקשה לצו תשלומים. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל.

שלבי ההליך

ערעור

  • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בעניין מתן צו תשלומים (או אי מתן צו) ניתן לערער באופן הבא:

חשוב לדעת

  • עם הגשת הבקשה, על החייב להתחיל לשלם את התשלום החודשי שהצהיר לשלם, ולא להמתין להחלטת רשם ההוצאה לפועל, שעלולה להתעכב זמן רב.
  • אם הסכים הזוכה לבקשת החייב למתן צו תשלומים, יש להגיש את ההסכמה לאישור רשם ההוצאה לפועל. הסכמת הזוכה לא מבטיחה בהכרח שהרשם יאשר את הבקשה.
  • שינוי צו התשלומים אינו גורם ישיר לעיכוב הליכים בתיק (כגון: עיקולים), למעט צו מאסר, שאותו לא ניתן להטיל.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות