חייב שחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו לו, רשאי, בכל עת, להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או צו תשלומים
על החייב להתחיל לשלם מייד את החוב על פי הסדר התשלומים שהוא מציע בבקשתו, ולא להמתין להחלטה בבקשתו
למידע נוסף ראו מדריך לחייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

תקציר

חייב שחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו לו, רשאי, בכל עת, להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או צו תשלומים

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשה ולפרוס את חובו של החייב לתשלומים חודשיים על פי בקשתו, אך הוא יכול גם להותיר את החיוב או את צו התשלומים המקורי על כנו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שחל שינוי ביכולתו לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו בעבר על ידי רשם ההוצאה לפועל, והוא מעוניין לשנות את צו התשלומים.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • יש לפנות בהקדם אל לשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לשינוי צו תשלומים.
 • אופן הגשת הבקשה וההליך עצמו זהים להליך של בקשה לצו תשלומים. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל.
 • שלבי ההליך

  ערעור

  חשוב לדעת

  • עם הגשת הבקשה, על החייב להתחיל לשלם את התשלום החודשי שהצהיר לשלם, ולא להמתין להחלטת רשם ההוצאה לפועל, שעלולה להתעכב זמן רב.
  • אם הסכים הזוכה לבקשת החייב למתן צו תשלומים, יש להגיש את ההסכמה לאישור רשם ההוצאה לפועל. הסכמת הזוכה לא מבטיחה בהכרח שהרשם יאשר את הבקשה.
  • שינוי צו התשלומים אינו גורם ישיר לעיכוב הליכים בתיק (כגון: עיקולים), למעט צו מאסר, שאותו לא ניתן להטיל.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים

  תודות