ערר על החלטות של מנהל לשכת ההוצאה לפועל או של עובד בלשכה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל
ערעור על החלטות של רשם הוצאה לפועל יש להגיש לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לסוג התיק
על רוב ההחלטות והצווים של רשם ההוצאה לפועל לא ניתן להגיש ערעור באופן אוטומטי ויש לקבל רשות לערער
הגשת ערר, ערעור או בקשת רשות לערער אינה מעכבת את ההליכים בתיק, אך ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים


חוק ההוצאה לפועל קובע דרכים לערעור על החלטות שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של אחד מאלה, ומעוניין לערער עליה:
  • החלטה של מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
  • החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל שהוסמך על-ידי שר המשפטים לתת החלטות.
  • החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

ערר על החלטות של מנהל לשכת ההוצאה לפועל או של עובד בלשכה

 • מי שרואה עצמו נפגע על-ידי פעולה של מנהל לשכת הוצאה לפועל או החלטה שלו או של עובד מערכת ההוצאה לפועל שהוענקה לו סמכות להחליט בבקשות מסוימות על-ידי שר המשפטים, רשאי להגיש ערר לפני רשם ההוצאה לפועל.
 • למידע נוסף ראו: ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל.

ערעור על החלטות רשם ההוצאה לפועל

ערעור לאחר קבלת רשות לערער

 • ככלל על צווים והחלטות של רשם ההוצאה לפועל אין זכות ערעור אוטומטית ויש לקבל אישור להגיש ערעור.
 • הרשות לערער יכולה להינתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל בגוף ההחלטה עצמה שעליה רוצים לערער.
 • אם הרשם לא העניק רשות לערער ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.
 • למידע נוסף ראו: בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

ערעור ללא צורך בקבלת רשות לערער

 • במספר מקרים ניתן להגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.
 • את הערעורים ניתן להגיש לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה.
 • ההחלטות שעליהן ניתן להגיש ערעור ללא צורך בבקשת רשות הן:
 • בית המשפט אליו יש להגיש את הערעור על הצווים וההחלטות של הרשם משתנה בהתאם לפסק הדין המקורי שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל:
  • אם הצווים וההחלטות קשורים לביצוע פסק דין בענייני משפחה - את הערעור יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה.
  • אם הצווים וההחלטות לא קשורים לביצוע פסקי דין בענייני משפחה (למשל: פסקי דין בעניינים אחרים, ביצוע שטרות, משכנתא וכיו"ב) - את הערעור יש להגיש לבית משפט השלום.
 • למידע נוסף על הגשת ערעור בזכות (ערעור ללא צורך בקבלת רשות לערער) ראו ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

ערעור על פסק הדין בערעור

 • על פסק דין שניתן על-ידי בית משפט השלום או בית המשפט לענייני משפחה בערעור על החלטת הרשם לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
 • יש להגיש בקשת רשות לערער לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עורך דין.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לערער על החלטה לתת רשות ערעור.
 • אם הוגש ערר או ערעור או בקשת רשות לערער, אין בכך כדי לעכב הליך כלשהו באופן אוטומטי (כגון: צווי עיקול, צו הבאה, צו עיכוב יציאה מהארץ וכו').
 • חייב שהגיש ערר, ערעור או בקשת רשות לערער, ומעוניין לעכב את ההליכים נגדו עד להחלטה בערעור, יכול להגיש בקשה לעיכוב הליכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים