חדלות פירעון ושיקום כלכלי- לא עוד פשיטת רגל!

אם אתם חייבים כספים לאחרים או אם אחרים חייבים לכם, כדאי שתכירו את "הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". החוק מאפשר לחייבים ולנושים לפתוח בהליכים, במהלכם יוחזרו חלק מהחובות, ובסיומם החייב יוכל לקבל פטור מהחובות האחרים ולפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים.

בספטמבר 2019, נכנסה לתוקף רפורמה חדשה שמטרתה לייעל ולקצר את ההליכים, לתחום אותם בזמן ולאזן בין האינטרסים של החייב ושל הנושה. לפי החוק החדש, נערכת הבחנה עיקרית בין חובות בסכום נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) וחובות בסכום גבוה מזה.

בפורטל זה, ריכזנו עבורכם את המידע על ההליכים, הזכויות והחובות לפי הרפורמה החדשה, כאשר סכום החובות נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).

שימו לב: באופן זמני ועד ליום 17.12.2024, אנשים עם חובות יכולים לבקש לעכב את ההליכים המשפטיים נגדם לתקופה קצרה, גם אם טרם נפתחו הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) וזאת כדי להגיע להסדר חוב עם הנושים שלהם. למידע נוסף ראו כאן

אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)
  • למידע על הליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ראו כאן.
  • למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים