הקדמה:

במקרה שהנתבע בהליך האזרחי אינו משלם את הפיצוי לנפגע העבירה תיעשה גביית החוב באמצעות ההוצאה לפועל
בתביעה אזרחית הפיצוי ייקבע לפי גובה הנזק שהתובע יצליח להוכיח
למידע נוסף ראו מדריך לזוכה בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


נפגעי עבירה יכולים לקבל פיצוי כספי על הנזק שגרם להם התוקף.

  • מקור הפיצוי יכול להיות בהליך הפלילי ויכול להיות במסגרת הליך אזרחי.
  • גביית פיצוי אשר לא שולם על ידי הנאשם או הנתבע, נעשית על-ידי רשות האכיפה והגבייה באמצעות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.
  • בחלק זה יפורט אופן גביית פיצוי שנקבע לנפגע העבירה בהליך אזרחי.

תנאים מקדימים

  • במקרה בו נפגע עבירה הגיש תביעה אזרחית כנגד הפוגע ו/או גורם אחר שאחראי לקרות הנזק, ניתן פסק דין לפיו על הנתבע לפצות את התובע, והנתבע לא שילם לתובע את הסכום שנקבע בפסק הדין, יכול התובע לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל למימוש זכותו.
  • לשכת ההוצאה לפועל נמצאת ליד כל בית משפט שלום ברחבי המדינה ומשמשת כמערכת הוצאה לפועל של כל ערכאות השיפוט לכל סוגיהן. הזוכה רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל בכל לשכה שיחפוץ וללא כל קשר למקום מגוריו, מקום מגורי החייב וכד'.
  • על מנת לפעול לגביית החוב, לא די בפתיחת התיק בהוצאה לפועל. חשוב לדעת שלשכת ההוצאה לפועל אינה יוזמת הליכים כנגד חייב, אלא פועלת לפי בקשת הזוכה ובכפוף להוראות החוק והתקנות, לכן על הזוכה להיות בקשר עם לשכת ההוצאה לפועל ולעקוב אחר תוצאות ההליכים שנתבקשו על ידו.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה.