הקדמה:

במקרים שבהם נאשם בהליך פלילי לא משלם את הפיצוי לנפגע/ת העבירה, החוב ייגבה באמצעות המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
לנפגעי עבירה קטינים יש הליך פיצוי נפרד

במסגרת גזר הדין בהליך פלילי, בית המשפט מוסמך להטיל על הנאשם תשלום פיצוי לנפגע/ת העבירה.

 • הנאשם אמור להפקיד את סכום הפיצוי שנגזר עליו בגזברות בית המשפט, והיא מעבירה אותו לנפגע/ת העבירה.
 • אם הנאשם לא משלם את הפיצוי, הגזברות תעביר את התיק כחוב אל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות שיבצע את הגבייה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

גביית הפיצוי על-ידי המרכז לגביית קנסות

 • אחרי שהגזברות מעבירה את התיק אל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות המרכז פונה אל הנאשם בדרישה לתשלום החוב.
 • במידת הצורך המרכז מפעיל מחלקת חקירות שמופקדת על איתור נכסי החייב ועיקולם.
 • לצורך גביית החוב, המרכז יכול לפנות לבית משפט בבקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ ומינוי כונס נכסים לנאשם החייב.

הגשת בקשה לקבלת הפיצוי

 • נפגעי עבירה שלא קיבלו את הפיצוי מהנאשם באמצעות הגזברות צריכים להיכנס ל"טופס העברת כספים" מקוון ולבחור ב"טופס תשלום כספי למפוצה בגיר".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול החשבון שאליו מבקשים להעביר את הסכום.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
  • אם עו"ד או חברה מגישים את הבקשה יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

קבלת כספי הפיצוי

 • המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות יעביר לנפגעי העבירה את הכספים שגבה מהנאשם בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שרשמו בטופס.

פניות ובירורים

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:
  • להתקשר למוקד המידע בטלפונים *35592 או 073-2055000
  • פנייה בדוא"ל:
  • פנייה בדואר לכתובת: ת"ד 25 פתח-תקווה, מיקוד 4910001.

חשוב לדעת

 • גביית הפיצוי הפלילי נעשית כולה על-ידי המדינה (בשונה מגביית פיצוי בהליך אזרחי, שבו נפגעי העבירה צריכים לפתוח תיק בהוצאה לפועל ולהיות מעורבים בהליכי הגבייה).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה