הקדמה:

כאשר נאשם בהליך פלילי אינו משלם את הפיצוי לנפגע העבירה, גביית החוב תיעשה באמצעות המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
נפגע העבירה רשאי לפנות באמצעות טופס מקוון (אינטרנטי) לקבלת הסכומים שנגבו עבורו על-ידי המרכז
במקרה של פיצוי לנפגע עבירה קטין, ראו כאן
למידע נוסף ראו קבלת פיצוי כספי שנפסק בבית משפט לנפגעי עבירה מעל גיל 18 באתר רשות האכיפה והגבייה

בית משפט, במסגרת הליך פלילי, מוסמך להטיל על נאשם במסגרת גזר הדין, תשלום פיצוי לנפגע העבירה בהתאם לחוק העונשין.

 • לפי החוק, הפיצוי המקסימלי אותו ניתן להטיל במסגרת הליך זה הינו 258,000 ₪.
 • במקרה שהנאשם לא משלם את הפיצוי שנגזר עליו, גביית החוב תיעשה באמצעות המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.
 • במקרה של פיצוי לנפגע עבירה קטין, ראו כאן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגע עבירה, שהנאשם (במשפט הפלילי) לא שילם לו את הפיצוי שהוטל עליו במסגרת גזר הדין.

למי ואיך פונים

 • על נפגע עבירה שנפסק פיצוי לטובתו, להיכנס לטופס המקוון (אינטרנטי) ולבחור במסך הראשי ב"טופס תשלום כספי למפוצה בגיר".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול החשבון אליו מבוקש להעביר את ההחזר הכספי.
  • במקרה שעו"ד או חברה מגישים את הבקשה, יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • כספי הפיצוי שייגבו/נגבו יועברו לנפגע העבירה בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שיימסר במסגרת מילוי הטופס.

גביית הפיצוי על-ידי המרכז לגביית קנסות

 • תחילה, על הנאשם להפקיד את סכום הפיצוי שנגזר עליו בגזברות בית המשפט והיא זו שמעבירה את הפיצוי לנפגע העבירה.
 • במקרה שהנאשם לא משלם את הפיצוי, הגזברות מעבירה את התיק כחוב למרכז לגביית קנסות ושם מתחיל הליך הגבייה על-ידי המרכז, ללא צורך בפעולה כלשהי של נפגע העבירה.
 • המרכז לגביית קנסות פונה אל הנאשם החייב בדרישה לתשלום החוב ובמידת הצורך מפעיל מחלקת חקירות המופקדת על איתור נכסי החייב ועיקולם.
 • לצורך גביית החוב, המרכז יכול לפנות לבית משפט בבקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ ומינוי כונס נכסים לנאשם החייב.

חשוב לדעת

 • עובדי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מגלים רגישות מיוחדת בכל הנוגע לטיפול בגביית הפיצוי שנקבע לטובת נפגעי עבירה.
 • אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח, יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
 • גביית הפיצוי הפלילי נעשית כולה על-ידי המדינה (בניגוד לגביית פיצוי בהליך אזרחי, שם על הזוכה להיות פעיל בגביית החוב בדרך של פתיחת תיק בהוצאה לפועל ומעורבות בהליכי הגביה).
 • לפניות ולבירורים ניתן לפנות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:
  • בשיחת טלפון למוקד המידע בטל' *35592 או 073-2055000 בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
  • בדואר אלקטרוני בכתובת:
  • בדואר בכתובת: ת.ד 25 פתח-תקווה, מיקוד 4910001.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה