כל אזרח בוגר מחויב לדווח על עבירה שנעברה בקטין, על-ידי האחראי עליו או על-ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנה
ניתן לדווח על החשד לביצוע העבירה למחלקה לשירותים חברתיים, למרכז הגנה, או למשטרה באזור המגורים
מי שאינו מקיים את חובת הדיווח עובר על החוק וצפוי לענישה פלילית


חובה לדווח לרשויות אודות מידע או חשד כי קטין או חסר ישע מצוי בסיכון או נתון להתעללות על-ידי אדם שאחראי עליו (הורה, איש חינוך וכד'), או על-ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנה.

 • רשימת העבירות עליהן חלה חובת הדיווח מנויה בסעיף 368ד(ח) בחוק העונשין, והיא כוללת בין היתר עבירות מין, ניצול מיני, תקיפה או התעללות, נטישה והזנחה. אם לבן המשפחה המתעלל טרם מלאו 18 שנה, חלב חובת דיווח על העבירות המנויות בסעיף 368ד(ג1) בחוק העונשין, והיא כוללת אינוס, מעשה סדום ומעשה מגונה.
 • אי דיווח מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של עד 3 חודשים.
 • חובת הדיווח המוטלת על אנשי מקצוע, ובכלל זאת אנשי חינוך, רווחה, רופאים, שוטרים, ועוד, היא מחמירה יותר ביחס לכל אדם: אי דיווח על-ידי אנשי מקצוע מהווה עבירה פלילית חמורה יותר, שהעונש עליה הוא עד 6 חודשי מאסר.
 • בנוסף, חובה על מנהל או איש צוות במעון, במסגרת חינוכית או טיפולית לדווח על עבירת מין, גרימת חבלה חמורה או התעללות שבוצעה בתחומי המקום, ללא קשר לזהות מבצע העבירה.
 • ייתכן שחובת הדיווח של בעלי מקצוע מסוימים תיהיה מצומצמת בשל כללי שמירת סודיות ספציפיים שנקבעו לגבי מידע מסוג זה.

מי זכאי?

 • קטינים עד גיל 18:
  • נפגעי עבירות פליליות שונות (עבירות מין, אלימות, הזנחה והתעללות) שבוצעו כלפיהם לאחרונה על-ידי האחראי עליהם.
  • נפגעי עבירות מין שבוצעו על-ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנה.
  • נפגעי עבירות מין, גרימת חבלה חמורה או התעללות שבוצעה בתחומי מעון, מסגרת חינוכית או טיפולית.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות ישירות לכל אחד מהגורמים הבאים:
 • רצוי להעביר דיווח מלא אך במידת הצורך ניתן להעביר דיווח אנונימי, ואף להיעזר בכך בארגוני הסיוע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות