עובדי אולמות וגני אירועים זכאים למספר ימי הבראה רבים יותר משאר העובדים במשק
התשלום יבוצע בחודש אוגוסט אחת לשנה או בפריסה חודשית, על פי שיקול דעת המעסיק
במקרה שהמעסיק אינו משלם את דמי ההבראה במלואם ובמועדם, ניתן להגיש נגדו להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה

תקציר

עובדי אולמות וגני אירועים זכאים למספר ימי הבראה רבים יותר משאר העובדים במשק.

שימו לב
  • מתשלום דמי ההבראה שמשולם לעובדים בשנת 2024 על המעסיקים להפחית סכום השווה לשווי יום הבראה. עובדים במשרות חלקיות או שעבדו רק בחלק מהשנה ולעובדים מסוימים יופחת סכום נמוך יותר. בנוסף, שווי יום הבראה הוקפא והוא יישאר כפי שהיה בשנת 2023.
  • המעסיקים יעבירו לרשות המיסים את הסכום שהופחת וכן את כל התשלומים שנחסכו מהם כתוצאה מהפחתת הסכומים ומהקפאת שווי יום ההבראה.
  • למידע נוסף ראו הפחתה והקפאה של דמי הבראה בשנת 2024.

מי זכאי?

מספר ימי ההבראה השנתיים

  • מספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי עובד משתנה בהתאם לוותק בעבודה (אצל הקבלן/מזמין השירות):
ותק בעבודה ימי הבראה בשנה
השנה הראשונה 5 ימי הבראה בשנה
מהשנה השנייה עד ה-5 7 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-6 ואילך 10 ימי הבראה בשנה
  • עובד במשרה חלקית (פחות מ-182 שעות בחודש) יקבל דמי הבראה יחסיים להיקף משרתו.
החל מחודש אפריל 2018 חודש העבודה עומד על 182 שעות למשרה מלאה (עד לחודש אפריל 2018 חודש העבודה עמד על 186 שעות חודשיות. כדי לחשב את היקף המשרה של עובד לפני אפריל 2018, יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות של העובד ב-186).
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד במשרה מלאה (182 שעות חודשיות), יקבל דמי הבראה עבור השנה הראשונה בסך כולל של 2,090 ₪, לפי החישוב: 5 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 418 ₪ (תעריף יום הבראה). אם יבחר המעסיק לשלם את הסכום בתשלום חודשי, יקבל העובד במהלך שנת עבודתו הראשונה מדי חודש 174.17 ₪ (התשלום השנתי חלקי 12).
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד 100 שעות בחודש, יקבל דמי הבראה לפי החישוב הבא: 5 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 54.94% היקף משרה (100 שעות חלקי 182 שהן משרה מלאה) X‏ 418 ₪ (תעריף יום הבראה) ובסה"כ

1,148.35 ₪ = 182 /‏ 100 ‏X‏418‏X‏ 5 ימים.

אם יבחר המעסיק לשלם את הסכום בתשלום חודשי, יקבל העובד במהלך שנת עבודתו הראשונה מדי חודש את תשלום השנתי חלקי 12).

תהליך מימוש הזכות

  • התשלום יבוצע בחודש אוגוסט אחת לשנה או בפריסה חודשית, על פי שיקול דעת המעסיק.
  • בכל מקרה שהמעסיק מפר את חובתו לשלם דמי הבראה בסכומים הנ"ל או במועדים שצוינו, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ובמקרה כזה צפוי המעסיק לעיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים