נפגעי פעולת איבה שאינם זכאים לרכב רפואי עשויים להיות זכאים לדמי נסיעה חודשיים
גובה דמי הנסיעה נקבע בהתאם לדרגת הנכות וסוג הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה שעקב נכותם זקוקים לעזרה בניידות, אך אינם זכאים לרכב רפואי, עשויים להיות זכאים לדמי נסיעה חודשיים.

  • התשלום נע בין 274 ₪ ל-381 ₪, בהתאם לדרגת הנכות וסוג הפגיעה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכאות לדמי נסיעה נקבעת לאחר שהתקבלה החלטת הוועדה הרפואית לגבי גובה הנכות וסעיפי הליקוי.
  • דמי הנסיעה משולמים אוטומטית עם התגמול החודשי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים