הקדמה:

נפגע פעולת איבה שאינו זכאי לרכב רפואי עשוי להיות זכאי לדמי נסיעה חודשיים
גובה דמי הנסיעה נקבע בהתאם לדרגת הנכות וסוג הפגיעה
נכה שקיבל מענק חד פעמי אינו זכאי לדמי נסיעה


נפגע פעולת איבה שעקב נכותו זקוק לעזרה בניידות אך אינו זכאי לרכב רפואי, עשוי להיות זכאי לדמי נסיעה חודשיים.

הערת עריכה
הניסוח באתר הביטוח לאומי מבולבל לגמרי. להלן נוסח הפסקה המקורית מתוך אתר ביטוח לאומי:

"נכה שאינו זכאי לרכב רפואי זכאי לדמי נסיעה חודשיים קבועים כעזרה לצורך ניידותו. לדמי הנסיעה זכאים נכים פגועי רגליים בדרגת נכות 19% עד 29% ופגועי גב, לב ועמוד שדרה בדרגת נכות 19% עד 39%. נכה בדרגת נכות 19% אשר שולם לו מענק חד פעמי, לא יהיה זכאי לדמי נסיעה. נכים בדרגת נכות 40% עד 49% זכאים לדמי נסיעה בשיעור 25% מדמי אחזקת רכב שירות לעובדי מדינה. פגועי לב בדרגת נכות 19% ויותר - בהתאם לדרגת נכותם הכוללת. גובה התשלום נקבע על פי דרגת הנכות."

 • הפסקה הנ"ל מבלבלת בין "מי זכאי" ל"גובה הזכאות", ולפיכך:
 • האם מי שיש לו דרגת נכות מעל 39 אחוז זכאי בלי קשר לסוג הפגיעה? אם לא, מהו סוג הפגיעה הנדרש?
 • האם מעל 50 אחוז לא זכאי כי ממילא הוא זכאי לרכב רפואי?
 • מה גובה הזכאות לגבי גב, ועמוד שדרה בדרגות 19-39 אחוז וכן עבור פגועי רגלים בדרגת נכות 19-29?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 05.03.2014, 17:30 (IST)

מי זכאי?

 1. נכה שנקבעה לו דרגת נכות עקב אחת הפגיעות הבאות:
  • פגוע רגליים בדרגת נכות 19% עד 29%,
  • פגוע גב, לב ועמוד שדרה בדרגת נכות 19% עד 39%,
  • נכה בדרגת נכות 40% עד 49%;
 2. הוא אינו זכאי לרכב רפואי;
 3. הוא לא קיבל מענק חד פעמי מן המוסד לביטוח לאומי בשל נכותו.

שיעור דמי הנסיעה

 • גובה התשלום נקבע על פי דרגת הנכות.
 • נכים בדרגת נכות 40% עד 49% זכאים לדמי נסיעה בשיעור 25% מדמי אחזקת רכב שירות לעובדי מדינה.
 • פגועי לב בדרגת נכות 19% ויותר - בהתאם לדרגת נכותם הכוללת.
הערת עריכה
מהו גובה התשלום לגבי שאר המקרים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 05.03.2014, 17:30 (IST)

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
כיצד מקבלים? האם אוטומטית יחד עם התגמול החודשי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 05.03.2014, 17:30 (IST)

חשוב לדעת

 • נכה בדרגת נכות 19% אשר שולם לו מענק חד פעמי, אינו זכאי לדמי נסיעה.
 • נכה אשר זכאי לסיוע ברכישת רכב רפואי ואחזקתו, אינו זכאי לדמי נסיעה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים