ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ונקבעה להם נכות ברגלים, עשויים להיות זכאים לדמי נסיעה
גובה דמי הנסיעה נקבע לפי דרגת הנכות ברגלים ולפי הקבוצה אליה משתייך הניצול
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה


ניצולי שואה העומדים בקריטריונים זכאים למענק חודשי בעבור דמי נסיעה, בהתאם לקבוצה אליה הם משתייכים כפי שנקבעה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה. גובה המענקים:

קבוצה גובה הקצבה
קבוצה מס' 1- נכים פגועי רגלים שנקבעה להם דרגת נכות ברגלים בין 19-24 אחוזים 104 ₪ לחודש
קבוצה מס' 2 - נכים פגועי רגלים שנקבעה להם דרגת נכות ברגלים בין 25-34 אחוזים 122 ₪ לחודש
קבוצה מס' 3- נכים פגועי רגלים שנקבעה להם דרגת נכות ברגלים בין 35-49 אחוזים 178 ₪ לחודש
קבוצה מס' 4- נכים פגועי רגלים שנקבעה להם דרגת נכות ברגלים בין 50-59 אחוזים 235 ₪ לחודש
קבוצה מס' 5 - נכים פגועי רגלים שנקבעה להם דרגת נכות ברגלים בין 60-100 אחוזים 297 ₪ לחודש
קבוצה מס' 6 - נכים קטועי אברים זוגים תחתונים או משותקים בגפיים תחתונות, ונכים עוורים בשתי העינים 612 ₪ לחודש
  • בנוסף, במקרים חריגים של נכות מוכרת, הבאה לידי ביטוי בקשיי הליכה ואינה פחותה מ-35%, עשויים ניצולי השואה להיות זכאים לדמי נסיעה גם כן. הזכאות וגובה דמי הנסיעה יקבעו על ידי רופא הרשות.

מי זכאי?

ניצולי שואה העומדים בשני התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

  • ניצולים שבמסגרת הנכויות המוכרות להם, הוכרה גם פגיעה ברגלים, צריכים לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה, בבקשה לקבל דמי נסיעה.

חשוב לדעת

  • מועד הזכאות לדמי הנסיעה הוא ממועד הגשת הבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות