תשלומי שכר טרחה למי שסייע או ייצג בתביעה בעניינים עליהם קיימות הגבלות על שכר הטרחה ישולמו לאחר שתתקבל בפועל הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, מלבד דמי פתיחת תיק
שכר הטרחה ייגבה במשך 60 חודשי קבלת קצבה (5 שנים), ביחס לסכום הקצבה שהתקבלה בכל חודש
בנסיבות מסוימות, מותר להקדים את התשלום בהסכמת הלקוח
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


החוק קובע הגבלות על מועדי גביית שכר הטרחה של עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס וחברות מיצוי זכויות, עבור סיוע או ייצוג שהם מעניקים בתביעות לקבלת גמלאות מסוימות מהמוסד לביטוח לאומי.

שימו לב
 • בעת ההתקשרות עם המייצג, אסור לו לבקש לגבות את שכר הטרחה בתשלום אחד.
 • אם אושר תשלום גמלה רטרואקטיבי לתקופה שקדמה להגשת התביעה, ניתן לשלם את שכר הטרחה בהסדר הבא:
  • תשלום אחד של עד 60% מסכום הגמלה ששולמה רטרואקטיבית.
  • תשלומים חודשיים של היתרה, בשיעור של עד 25% מהגמלה החודשית לכל תשלום.

הגבלת מועדי גביית תשלומי שכר הטרחה

 • דמי פתיחת תיק ניתן לגבות בכל מועד לאחר חתימת ההסכם בין הלקוח לחברת מיצוי הזכויות או עורך הדין.
 • שאר תשלומי שכר הטרחה ישולמו לאחר שתתקבל בפועל הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ככלל, שכר הטרחה ייגבה במשך 60 חודשי קבלת קצבה (5 שנים), ביחס לסכום הקצבה שהתקבלה בכל חודש. לאחר 60 חודשים לא ייגבה יותר שכר טרחה.
 • תשלום שכר הטרחה יוקדם רק במקרים הבאים:
 • במקרה של מענק חד פעמי, שכר הטרחה ייגבה לאחר קבלת המענק.

הסכמה על הקדמת תשלום שכר הטרחה לאחר החלטת הזכאות

 • לאחר שהמוסד לביטוח לאומי קבע שהתובע זכאי לגמלה, הצדדים רשאים להסכים ביניהם בכתב על הקדמת מועד תשלום שכר הטרחה ללא תנאים נוספים.
דוגמה
 • תובע נמצא זכאי לקצבה חודשית לאחר שיוצג על ידי עורך דין. לאחר הקביעה, התובע ועורך הדין רשאים להסכים ביניהם בכתב על הקדמת התשלום, בכל מיני אופנים, למשל:
  • תשלום מלוא שכר הטרחה בסכום אחד.
  • תשלום של מלוא שכר הטרחה ב-4 תשלומים במהלך השנה הראשונה.
  • תשלום של 50% משכר הטרחה לאחר קבלת הקצבה הראשונה, ותשלום יתרת שכר הטרחה בתשלומים שווים במשך 18 חודשים.
 • גם אם מוסכם בין הצדדים על הקדמת תשלום שכר הטרחה, סכום שכר הטרחה המקסימלי כפוף להגבלות, ובכל מקרה לא יהיה גבוה יותר ממה שניתן היה לגבות לו היה נגבה במשך 60 חודשי קבלת קצבה (5 שנים), בכל חודש ביחס לסכום הקצבה שהתקבלה.

הסכמה על הקדמת תשלום שכר הטרחה בעת חתימת ההסכם לסיוע או ייצוג בתביעה

 • חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין יכולים לסכם עם הפונה על הקדמת מועדי תשלום שכר הטרחה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. ההסכמה בין הצדדים על הקדמת התשלום נעשית בכתב בעת חתימת הסכם לסיוע או ייצוג בתביעה.
  2. עד המועד שבו יתקבל לראשונה תשלום כלשהו מהמוסד לביטוח לאומי, לא ייגבה כל תשלום מלבד דמי פתיחת תיק (אם סוכם בין הצדדים על אפשרות התשלום הכוללת דמי פתיחת תיק).
  3. התשלום יבוצע באופן הבא:
   • אם המוסד לביטוח לאומי שילם תשלום רטרואקטיבי עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה, ניתן לגבות מתוך הסכום הזה עד 60% בעד שכר הטרחה, כלומר בידי התובע יוותרו לפחות 40% מהסכום שהוא קיבל מהמוסד לביטוח לאומי.
   • אם נותרה יתרה לתשלום שכר הטרחה, זו תיגבה בתשלומים חודשיים שכל אחד מהם יהיה עד 25% מהקצבה המשולמת באותו חודש (לתובע יוותרו לפחות 75% מהקצבה).
דוגמה
 • מבוטח המעוניין להגיש תביעה לגמלה ועורך הדין המייצג אותו הסכימו בכתב בעת ההתקשרות על הקדמת התשלום.
 • לאחר החתימה על ההסכם, שילם המבוטח דמי פתיחת תיק.
 • התביעה הוגשה בחודש דצמבר 2015, והתייחסה לתקופה שהחלה בחודש יולי 2015.
 • בחודש פברואר 2016, לאחר שעורך הדין ייצג את התובע גם בוועדה הרפואית, אושרה לתובע גמלה חודשית על סך 1,500 ₪.
 • שכר הטרחה הוא 13.75% מהקצבה למשך 60 חודשים (להסבר ראו כאן), כלומר 206.25 ₪ בכל חודש (ובסך הכל 12,375 ₪).
 • בחודש מרץ 2016 שולמו לתובע 12,000 ₪ (1,500 ₪ עבור 8 חודשים).
 • מתוך 12,000 ₪, ניתן לגבות עד 60% לטובת תשלום שכר טרחה, כלומר עד 7,200 ₪.
 • יתרת שכר הטרחה (5,175 ₪) תשולם מהקצבאות החודשיות שישולמו החל מחודש מרץ 2016, ובכל חודש לא ייגבו יותר מ-375 ₪ (25% מהקצבה המשולמת באותו חודש).
 • לאחר 14 חודשים, יושלם תשלום שכר הטרחה (13 חודשים בהם ישולמו 375 ₪, ועוד חודש בו ישולמו 300 ₪, ובסך הכל 5,175 ₪).
דוגמה
 • בדוגמה הקודמת התביעה שנתבעה היא תביעת נכות מעבודה.
 • במקרה זה, שכר הטרחה הוא 15.75% מהקצבה למשך 60 חודשים (להסבר ראו כאן), כלומר 236.25 ₪ בכל חודש (ובסך הכל 14,175 ₪).
 • בחודש מרץ 2016 שולמו לתובע 12,000 ₪ (1,500 ₪ עבור 8 חודשים).
 • מתוך 12,000 ₪, ניתן לגבות עד 60% לטובת תשלום שכר טרחה, כלומר עד 7,200 ₪.
 • יתרת שכר הטרחה (6,975 ₪) תשולם מהקצבאות החודשיות שישולמו החל מחודש מרץ 2016, ובכל חודש לא ייגבו יותר מ-375 ₪ (25% מהקצבה המשולמת באותו חודש).
 • לאחר 14 חודשים, יושלם תשלום שכר הטרחה (18 חודשים בהם ישולמו 375 ₪, ועוד חודש בו ישולמו 225 ₪, ובסך הכל 6,975 ₪).

מי זכאי?

 • כל אדם הנדרש לשלם שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג של חברת מיצוי זכויות או עורך דין בעניינים אשר חלות עליהם הגבלות על שכר הטרחה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חובה לערוך הסכם בכתב, שבו יפורטו סוג הגמלה הנתבעת, גובה שכר הטרחה ופרטים נוספים.
 • במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד חברה למיצוי זכויות או עורך דין שגבו שכר טרחה המפר את ההגבלות לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים