גובה שכר הטרחה שעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס וחברות למיצוי זכויות רשאים לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי מוגבל על-פי חוק
אסור לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת תובעי הקצבה
אם תובע קצבה נפטר, אסור לגבות מהיורשים תשלומי שכר טרחה
תשלום שכר הטרחה מותנה בהצלחת התביעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


החוק קובע הגבלה על גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, לגבי סיוע או ייצוג שהוסכם עליהם החל מה-05.12.2015 ואילך.

 • ההגבלות הן על שכר טרחה עבור כל סוג של סיוע או ייצוג: סיוע שניתן על ידי חברות למיצוי זכויות, רואי חשבון ויועצי מס, וייצוג על ידי עורכי דין.
 • תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה.
 • שכר הטרחה המירבי שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל כתוצאה מהתביעה.
 • לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם אם תובעי הגמלה הסכימו לשלם אותו.
 • מי שנגבו ממנו סכומים הגבוהים מהמותר על פי חוק, יכול להגיש תביעה להחזרת הסכום העודף.
 • מי שקיבל סיוע או ייצוג מגוף כלשהו לצורך הגשת תביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ואותו גוף הגיש נגדו תביעה לתשלום שכר טרחה, יוכל לקבל ייצוג חינם מהסיוע המשפטי.

מי זכאי?

 • כל מי ששוכרים שירותי סיוע מחברת מיצוי זכויות, רואה חשבון או יועץ מס, או ייצוג מעורך דין לצורך תביעה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה

 • גובה שכר הטרחה שניתן לגבות מושפע ממספר גורמים:
  1. גובה הגמלה:
   • שכר הטרחה שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל בפועל.
   • בנוסף, אחוז שכר הטרחה שניתן לגבות משתנה כאשר הגמלה שתתקבל מוגדרת כגמלה בסכום נמוך (בסכום שלא עולה על 1,360 ₪ בחודש, נכון ל-2024) או גמלה שוות ערך לגמלה בסכום זה.
   • אם לא מתקבלת כל גמלה, לא ניתן לגבות תשלום מלבד לדמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024).
  2. היקף הטיפול בתביעה:
  3. דמי פתיחת תיק:
   • בעת חתימת ההסכם על הייצוג או הסיוע הצדדים יכולים לבחור באחת משתי חלופות תשלום: האחת כוללת דמי פתיחת תיק, והשנייה ללא דמי פתיחת תיק. בהתאם, אחוז שכר הטרחה שייגבה מהגמלה משתנה (כמפורט בטבלה שלמטה).
   • דמי פתיחת תיק לא יעלו על 907 ₪, נכון לשנת 2024.
  4. קבלת גמלה קודמת או שינוי בגמלה: אם לפני הגשת התביעה קיבל המבוטח גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי וכתוצאה מהגשת התביעה הוא זכאי לגמלה בסכום אחר או לגמלה אחרת, הדבר עשוי להשפיע על גובה שכר הטרחה.
אחוזי שכר הטרחה שניתן לגבות על פי סוג הטיפול בתביעה
סוג הטיפול בתביעה שכר הטרחה המירבי כאשר סכום הגמלה עולה על 1,360 ₪ בחודש שכר הטרחה המירבי כאשר נקבעה גמלה בסכום נמוך (עד 1,360 ₪ בחודש) הערות
סיוע או ייצוג בתביעה שאינו כולל ייצוג והופעה של עורך דין בוועדה רפואית, בוועדת עררים או בתביעה בבית הדין לעבודה
(בדרך כלל, מדובר בסיוע על ידי חברת מיצוי זכויות)
11.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
12.25% מהגמלה
10.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
12.25% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
ייצוג של עורך דין בוועדה רפואית או בוועדה רפואית לעררים 13.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
15% מהגמלה
12.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
15% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
ייצוג של עורך דין שכולל סיוע משפטי בהגשת התביעה מול המוסד לביטוח לאומי וייצוג בבית הדין לעבודה 24% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
25.5% מהגמלה
23% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
25.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בבית הדין לעבודה, כשעורך הדין לא ייצג את המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי 12% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
13.5% מהגמלה
11% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
13.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
סיוע או ייצוג בתביעה כאשר לפי נוהלי הביטוח הלאומי לא נדרש לזמן את התובע להתייצב לפני ועדה רפואית, למשל תביעות במסלול המהיר או מקרים מסוימים של קביעת נכות לחולי סרטן דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
סיוע או ייצוג בבדיקה מחדש, בערר או בערעור ביוזמת המוסד לביטוח לאומי, כאשר המסייע או המייצג הוא אותו מסייע או מייצג שטיפל בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (2,400 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (2,400 ₪ נכון ל-2024)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • אם המסייע או המייצג לא טיפל גם בתביעה לקבלת הקצבה, אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות.
סיוע או ייצוג בתביעה להיוון (קבלת מענק חד פעמי במקום קצבה) בלבד, כאשר המסייע או המייצג לא טיפל גם בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)

חישוב שכר הטרחה

 • שכר הטרחה יחושב על-פי הגמלה שמתקבלת בפועל, למשך עד 60 חודשים (5 שנים).
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לקצבת נכות כללית בסיוע חברת מיצוי זכויות ושילם 907 ₪ דמי פתיחת תיק.
 • לתובע נקבעה קצבת נכות בסך 2,476 ₪ לחודש.
 • חברת מיצוי הזכויות רשאית לגבות 11.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו בטבלה למעלה).
 • בכל אחד מ-60 החודשים הראשונים של קבלת הקצבה התובע ישלם לחברת מיצוי הזכויות 278.6 ₪.
 • חישוב 60 החודשים לצורך קביעת שכר הטרחה יהיה מתחילת קבלת הגמלה, גם אם התקבלה עוד לפני הגשת התביעה או אישורה, כולל קצבה זמנית שנובעת מאותו אירוע.
דוגמה
 • מבוטחת הגישה תביעה לקצבת נכות באמצעות עורך דין שייצג אותה בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • הוועדה קבעה שהתובעת זכאית לקצבת נכות זמנית בסך 2,636 ₪ למשך 36 חודשים, ולאחר מכן לקצבה קבועה בסך 2,476 ₪.
 • עורך הדין רשאי לגבות 15% מהקצבה בכל חודש, כבר מהקצבה הזמנית (ראו בטבלה למעלה).
 • בכל אחד מ-36 חודשי הקצבה הזמנית יגבה עורך הדין 395.4 ₪ בכל חודש (15% מ-2,636 ₪).
 • בכל אחד מ-24 החודשים שלאחר מכן יגבה עורך הדין 371.4 (15% מ-2,476 ₪).
 • אם המוסד לביטוח לאומי קיזז חוב שהתובע חייב לו מול הגמלה, כך שהגמלה שניתנה בפועל קטנה מזו שנקבעה, הדבר לא ישפיע על חישוב שכר הטרחה והוא יחושב לפי הזכאות לגמלה ולא לפי הגמלה ששולמה בפועל עקב הקיזוז.
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לקצבת נכות בסיוע חברת מיצוי זכויות, ושילם דמי פתיחת תיק.
 • בעקבות התביעה, נקבעה לתובע קצבה בסך 2,925 ₪ לחודש.
 • בשל חוב של התובע למוסד לביטוח לאומי, קצבתו הראשונה קוזזה והועברו לו בפועל 50 ₪ בלבד.
 • שכר הטרחה לא ייפגע כתוצאה מהקיזוז, והתובע יצטרך להעביר לחברת מיצוי הזכויות את מלוא שכר הטרחה באותו חודש - 329.1 ₪ (11.25% מ-2,925 ₪).

חישוב שכר הטרחה במקרים בהם התובע קיבל גמלה לפני שהגיש את התביעה

תובע שקיבל קצבת נכות לפני הגשת התביעה

 • אם לפני אישור התביעה שולמה לתובעים קצבת נכות ובעקבות התביעה היא הוגדלה, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הקצבה החדשה לקצבה הקודמת.
דוגמה
 • למבוטחת שולמה קצבת נכות בסך 2,476 ₪ בחודש.
 • בעקבות החמרה במצבה, היא פנתה לחברת מיצוי זכויות והגישה תביעה להגדלת הקצבה, מבלי ששילמה דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה והקצבה הוגדלה ל-2,636 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה יחושב לחברת מיצוי הזכויות לפי ההפרש בין הקצבאות, כלומר לפי 160 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 12.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו בטבלה למעלה) כלומר 18 ₪ בחודש למשך 5 שנים.
 • אם אחרי שהסתיים הסיוע או הייצוג של חברת מיצוי הזכויות/עורך הדין החמיר מצבם של המבוטחים והקצבה החודשית גדלה מבלי שנעשתה עבודה נוספת על-ידי החברה/עורך הדין, שכר הטרחה יחושב כפי שהיה בהתאם להחלטת הזכאות בתביעה שבה ניתן הסיוע או הייצוג.
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לקצבת נכות באמצעות עורך דין ונקבעה לו קצבת נכות בסך 2,636 ₪ בחודש.
 • שכר טרחת עורך הדין שייצג את התובע בוועדה הרפואית עומד על 15% מהגמלה, כלומר 395 ₪ למשך 60 חודשים.
 • כעבור שנתיים הוחמר מצבו של התובע והוא הגיש באופן עצמאי וללא סיוע תביעה חדשה. בעקבות תביעה זו הקצבה הוגדלה ל-2,925 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה של עורך הדין לא ישתנה ויישאר 395 ₪ למשך 36 החודשים שנותרו.

תובע שקיבל הבטחת הכנסה לפני הגשת התביעה

 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטחים גמלת הבטחת הכנסה וכתוצאה מהתביעה הם מקבלים קצבת נכות בנוסף להשלמת הכנסה, לשכר הטרחה יתווסף תשלום סכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 2,452 ₪.
 • המבוטח פנה לעורך דין שייצג אותו בתביעה לקבלת קצבת נכות (כולל ייצוג בוועדה הרפואית) ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבת נכות בסך 2,476 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה יהיה 907 ₪ בנוסף ל-15% מהקצבה (371.4 ₪) בכל חודש, למשך 60 חודשים (ראו בטבלה למעלה).
 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטחים גמלת הבטחת הכנסה והיא הופסקה בעקבות קביעת הזכאות לקצבת נכות, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הקצבאות, ויתווסף תשלום סכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024).
דוגמה
 • למבוטחת שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 2,452 ₪.
 • היא פנתה לעורך דין שייצג אותה בתביעה לקצבת נכות (כולל ייצוג בוועדה הרפואית) ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבת נכות בסך 2,925 ₪ בחודש.
 • בעקבות קבלת קצבת הנכות, נמצא שהתובעת לא זכאית יותר לגמלת הבטחת הכנסה.
 • שכר הטרחה יהיה 907 ₪ בנוסף ל-15% מההפרש בין הקצבאות (15% מ-474, שהם כ-71 ₪) בכל חודש, למשך 60 חודשים.

תובע שקיבל גמלה אחרת לפני הגשת התביעה

 • אם לפני התביעה שולמה לתובע גמלה אחרת (לא הבטחת הכנסה או קצבת נכות כללית) ולאחר אישור התביעה הופסקה הגמלה הקודמת, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הגמלה החדשה לגמלה שהופסקה.
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלה כלשהי בסך 1,500 ₪.
 • המבוטח הגיש תביעה לקצבת נכות כללית באמצעות חברת מיצוי זכויות ושילם דמי פתיחת תיק בסך 907 ₪.
 • התביעה התקבלה ונקבעה לו קצבת נכות בסך 2,636 ₪.
 • בעקבות קבלת קצבת הנכות, נמצא שהתובע לא זכאי יותר לגמלה הקודמת.
 • שכר הטרחה יחושב לחברת מיצוי הזכויות לפי ההפרש בין הקצבאות, שהוא 1,136 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 10.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו גבייה במקרה של "גמלה בסכום נמוך" בטבלה למעלה), כלומר 116.44 ₪ בחודש למשך 5 שנים.

הגבלת מועדי גביית תשלומי שכר הטרחה

 • החוק מגביל את המועדים בהם ניתן לגבות את שכר הטרחה.
 • ככלל, מלבד דמי פתיחת תיק, שכר הטרחה ישולם רק לאחר קבלת הגמלה בפועל מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם אושר תשלום גמלה רטרואקטיבי לתקופה שקדמה להגשת התביעה, ניתן לשלם את שכר הטרחה בהסדר הבא:
  • תשלום אחד של עד 60% מסכום הגמלה ששולמה רטרואקטיבית.
  • תשלומים חודשיים של היתרה, בשיעור של עד 25% מהגמלה החודשית לכל תשלום.
 • למידע נוסף על מועדי תשלום שכר הטרחה ראו הגבלת מועדי תשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חובה לערוך הסכם בכתב, שבו יפורטו סוג הגמלה הנתבעת, גובה שכר הטרחה ופרטים נוספים.
 • במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד חברה למיצוי זכויות או עורך דין שגבו שכר טרחה המפר את ההגבלות לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם.

הפסקת תשלום במקרה של פטירה

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי גם באופן עצמאי ללא ייצוג או סיוע, או בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ייתכנו מקרים מסוימים שבהם מספר תביעות המוגשות לביטוח לאומי ייחשבו כתביעה אחת לצורך חישוב שכר הטרחה, כך שהתובע יהיה זכאי לשלם שכר טרחה עבור תביעה אחת בלבד גם אם הגורם המסייע (עו"ד, מרכז מיצוי זכויות וכיו"ב) סייעו לו במספר תביעות. למידע נוסף ראו גביית שכר טרחה אחד עבור סיוע או ייצוג במספר תביעות מול המוסד לביטוח לאומי.
 • סכומי שכר הטרחה הקבועים אינם כוללים מע"מ, כלומר בנוסף לסכום האמור ייגבה מהלקוח מע"מ.
 • שכר הטרחה משולם עבור העבודה שמעניק עורך הדין, יועץ המס, רואה החשבון או חברת מיצוי הזכויות, ואינו כולל הוצאות אחרות, כגון: אגרות, חוות דעת מומחים, עלויות דואר, צילומי מסמכים וכו', אותן עשוי הלקוח להידרש לשלם בנוסף לתשלום שכר הטרחה.
 • תשלום שכר טרחה, מלבד דמי פתיחת תיק, מותנה בהצלחת התביעה.
 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בהכנסה.
 • בערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים ללא תלות בהכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים