הקדמה:

באזור מגורים אין לבצע בשעות שיפורטו להלן פעולות פריקה וטעינה הגורמות לרעש, כגון פינוי אשפה


 • תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) קובעות כי אין לבצע באזור מגורים פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים (כגון בעת פינוי אשפה) באופן הגורם או עלול לגרום לרעש, בין השעות 22.00 בלילה ל-6.00 בבוקר למחרת וכן בימי מנוחה.
 • ימי מנוחה, על פי פקודת סדרי השלטון והמשפט, הם:
  • ליהודים - שבת ומועדי ישראל (שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות).
  • לנוצרים, מוסלמים ודרוזים - בשבתם וחגיהם.
 • האיסור כולל פריקה, טעינה או טלטול של:
  • מכלי אשפה
  • חביות
  • מכלי גז מיטלטלים
  • סחורות

מי זכאי?

 • אדם שנפגע ממטרד הרעש או עלול להיפגע ממנו.

תהליך מימוש הזכות

כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט בצעדים הבאים:

 • אם גורם הרעש הוא אדם פרטי:
 • אם גורם הרעש הוא גוף ציבורי או עסקי:
  • פניה לגורם הרעש בבקשה להפסיק את מטרד הרעש.
  • פניה לרשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפניה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד).
  • פניה לממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפניה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משטרת ישראל
 • הרשות המקומית
 • הממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית

חקיקה ונהלים