חגים נוצריים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים נוצרים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל דמי חגים עבור ימי החג הנוצריים המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות
על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כנוצרים, והם רשאים לבחור את החגים היהודיים ולהיעדר בהם במקום בחגים הנוצריים
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו

עובדים נוצרים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים. עובדים חודשיים אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.

 • למימוש הזכאות, על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כנוצרים.
 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים.
 • אם עובד נוצרי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור חגי דתו ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד לעובדי מדינה).

חגי הנצרות הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם

הערת עריכה
מבוסס על חוזרי נציבות שירות המדינה (בסעיף הרחבות ופרסומים)
הערה מאת רבקה ניר
חג תאריך לועזי יום בשבוע
חג המולד
 • 25.12.2017
 • 26.12.2017
 • שני
 • שלישי
ראשית השנה
 • 01.01.2018
 • שני
חג ההתגלות
 • 06.01.2018
 • שבת
חג המולד - אורתודוקסים
 • 07.01.2018
 • 08.01.2018
 • ראשון
 • שני
ראשית השנה - אורתודוקסים
 • 14.01.2018
 • ראשון
חג ההתגלות - אורתודוקסים
 • 19.01.2018
 • שישי
יום שישי לפני הפסחא
 • 30.03.2018
 • שישי
יום שני לפסחא
 • 02.04.2018
 • שני
יום שישי לפני הפסחא - אורתודוקסים
 • 06.04.2018
 • שישי
יום שני לפסחא - אורתודוקסים
 • 09.04.2018
 • שני
עליית ישו השמיימה
 • 10.05.2018
 • חמישי
יום שני לשבועות
 • 21.05.2018
 • שני
חג המולד
 • 25.12.2018
 • 26.12.2018
 • שלישי
 • רביעי

חגי הנצרות הנחשבים ליום בחירה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


endarticle