הקדמה:

עובדים נוצרים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל דמי חגים עבור ימי החג הנוצריים שיפורטו בהמשך שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות
העובדים רשאים לבחור להיעדר בחגים היהודיים במקום בחגים הנוצריים
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו

עובדים נוצרים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים. עובדים חודשיים אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.

 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים. עליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
 • אם עובד נוצרי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור חגי דתו ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.

חגי הנצרות הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם

 • להלן רשימת החגים שנקבע בחקיקה כי עובד נוצרי זכאי לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים בהתאם לתנאים לעובד יומי, ומשכורת רגילה לעובד חודשי).
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד לעובדי מדינה).
הערת עריכה
מבוסס על חוזרי נציבות שירות המדינה שמתפרסמים בנובמבר (בסעיף הרחבות ופרסומים) ולוח חופשות במעונות יום
הערה מאת רבקה ניר
חג תאריכי החגים לקתולים ולפרוטסטנטים תאריכי החגים לאורתודוקסים
חג המולד
 • יום ג' 25.12.2018
 • יום ד' 26.12.2018
 • יום ב' 07.01.2019
 • יום ג' 08.01.2019
ראשית השנה
 • יום ג' 01.01.2019
 • יום ב' 14.01.2019
חג ההתגלות
 • יום א' 06.01.2019
 • שבת 19.01.2019
יום שישי לפני הפסחא
 • יום ו' 19.04.2019
 • יום ו' 26.04.2019
חג הפסחא
 • יום ב' 22.04.2019
 • יום ב' 29.04.2019
עליית ישו השמיימה
 • יום ה' 30.05.2019
 • יום ה' 06.06.2019
יום שני לשבועות
 • יום ב' 10.06.2019
 • יום ב' 17.06.2019
חג המולד
 • יום ד' 25.12.2019
 • יום ה' 26.12.2019
 • יום ג' 07.01.2020
 • יום ד' 08.01.2020

חגי הנצרות הנחשבים ליום בחירה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים