עובדים נוצרים זכאים לקבל דמי חגים עבור ימי החג הנוצריים שיפורטו בהמשך שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות
העובדים רשאים לבחור להיעדר בחגים היהודיים במקום בחגים הנוצריים
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לבקר בפורטל החברה הערבית

עובדים נוצרים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. עובדים חודשיים יקבלו משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים.

 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים. עליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
שימו לב
 • אסור למעסיק להתערב בבחירת העובד או לכפות עליו לבחור חגים של דת מסוימת.
 • יום העצמאות נקבע כיום שבתון שבו עובדים מכל הדתות זכאים לשכר מלא למרות היעדרותם מהעבודה.
 • אם עובד נוצרי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור חגי דתו ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.

חגי הנצרות שמקנים תשלום ומועדיהם

 • להלן רשימת החגים שנקבע בחקיקה כי עובד נוצרי זכאי לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים בהתאם לתנאים לעובד יומי, ומשכורת רגילה לעובד חודשי).
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד לעובדי מדינה).
דוגמה
יום ראשון לפסחא ויום ראשון לשבועות לא נקבעו בהודעת הממשלה על קביעת ימי מנוחה כימי חג המזכים ביום מנוחה, אך בחלק ממקומות העבודה (כגון נציבות שירות המדינה) הם נחשבים כימי מועד שבהם עובדים נוצרים אינם נדרשים לעבוד.
חג תאריכי החגים בכנסייה הקתולית תאריכי החגים בכנסייה האורתודוקסית
חג המולד
 • 25.12
 • 26.12
 • 07.01
 • 08.01
ראשית השנה
 • 01.01
 • 14.01
חג ההתגלות (אל-ג'טאס)
 • 06.01
 • 19.01
יום שישי לפני הפסחא (אלג'ומעה אלעז'ימה)
 • 29.03 (נכון ל-2024)
 • 03.05 (נכון ל-2024)
יום שני לפסחא
 • 01.04 (נכון ל-2024)
 • 06.05 (נכון ל-2024)
עליית ישו השמיימה (אל-ס'עוד)
 • 09.05 (נכון ל-2024)
 • 13.06 (נכון ל-2024)
יום שני לשבועות (אלענסרה)
 • 20.05 (נכון ל-2024)
 • 24.06 (נכון ל-2024)

חגי הנצרות הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

 • בנוסף לימי החג שצוינו כאן, יום העצמאות נחשב יום שבתון ועובדים שנעדרו מעבודתם ביום זה זכאים לתשלום.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים