הקדמה:

עובדים דרוזים הרשומים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג שיפורטו בהמשך, שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות
העובדים רשאים לבחור להיעדר בחגים היהודיים במקום בחגים הדרוזיים
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לכם מאוד לבקר בפורטל החברה הערבית

עובדים דרוזים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג הדרוזיים המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. עובדים חודשיים יקבלו משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים.

 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים. עליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
שימו לב
 • אסור למעסיק להתערב בבחירת העובד או לכפות עליו לבחור חגים של דת מסוימת.
 • יום העצמאות נקבע כיום שבתון שבו עובדים מכל הדתות זכאים לשכר מלא למרות היעדרותם מהעבודה.
 • אם עובד דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.

חגי הדרוזים המקנים תשלום ומועדיהם

 • להלן רשימת החגים שנקבע בחקיקה כי עובד דרוזי זכאי לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים בהתאם לתנאים לעובד יומי, ומשכורת רגילה לעובד חודשי).
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד שנקבעו לעובדי מדינה).
דוגמה
חג הנביא סבלאן לא נקבע בהודעות הממשלה על קביעת ימי מנוחה כחג המזכה ביום מנוחה, אך בחלק ממקומות העבודה (כגון נציבות שירות המדינה) הוא נחשב ליום מועד שבו עובדים דרוזים אינם נדרשים לעבוד.
הערת עריכה
מבוסס על חוזרי נציבות שירות המדינה שמתפרסמים בנובמבר-דצמבר
הערה מאת רבקה ניר
חג תאריך לועזי
עיד אלח'דר (אליהו הנביא)
 • 25.01
חג הנביא שועייב (יתרו)
 • 25.04
 • 26.04
 • 27.04
 • 28.04
עיד אל אדחא (חג הקורבן)
 • 20.07 (נכון ל-2021)
 • 21.07 (נכון ל-2021)
 • 22.07 (נכון ל-2021)
 • 23.07 (נכון ל-2021)

חגי הדרוזים הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים