עובדים דרוזים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג שיפורטו בהמשך, שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות
העובדים רשאים לבחור להיעדר בחגים היהודיים במקום בחגים הדרוזיים
בנוסף, יש מועדים שנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לכם מאוד לבקר בפורטל החברה הערבית

עובדים דרוזים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג הדרוזיים שיפורטו כאן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. עובדים חודשיים יקבלו משכורת חודשית רגילה גם בחודש שכולל את ימי החג האלה שלא עבדו בהם. לפרטים נוספים ראו דמי חגים.

  • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים. עליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
שימו לב
  • אסור למעסיק להתערב בבחירת העובד או לכפות עליו לבחור חגים של דת מסוימת.
  • יום העצמאות נקבע כיום שבתון שבו עובדים מכל הדתות זכאים לשכר מלא למרות היעדרותם מהעבודה.
  • אם עובד דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה שמשולמים עבור ימי חופשה.
  • בנוסף לימי חג אלה, יש מועדים שנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.

חגי הדרוזים המקנים תשלום ומועדיהם

  • אלה החגים שלפי החקיקה עובדים דרוזים זכאים לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים בהתאם לתנאים לעובדים יומיים ומשכורת רגילה לעובדים חודשיים).
  • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד שנקבעו לעובדי מדינה).
דוגמה
חג הנביא סבלאן לא נקבע בהודעות הממשלה על קביעת ימי מנוחה כחג המזכה ביום מנוחה, אך בחלק ממקומות העבודה (כגון נציבות שירות המדינה) הוא נחשב ליום מועד שבו עובדים דרוזים לא נדרשים לעבוד.
חג תאריך לועזי
עיד אלח'דר (אליהו הנביא) 25.01
חג הנביא שועייב (יתרו) 25.04 עד 28.04
עיד אל אדחא (חג הקורבן) 16.06 עד 19.06 (נכון ל-2024)

חגי הדרוזים שנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

  • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בגלל מופע הירח.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים