הקדמה:

עובדים שאינם עובדים חודשיים הרשומים במקום עבודתם כדרוזים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג שיפורטו בהמשך, שבהם לא עבדו
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לכם מאוד לבקר בפורטל החברה הערבית

עובדים דרוזים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג הדרוזיים המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים. עובדים חודשיים אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.

 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים. עליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
שימו לב
אסור למעסיק להתערב בבחירת העובד או לכפות עליו לבחור חגים של דת מסוימת.
 • אם עובד דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.
 • כמו כן, יום העצמאות נקבע כיום שבתון שבו עובדים מכל הדתות זכאים לשכר מלא למרות היעדרותם מהעבודה.

חגי הדרוזים הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם

 • להלן רשימת החגים שנקבע בחקיקה כי עובד דרוזי זכאי לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים בהתאם לתנאים לעובד יומי, ומשכורת רגילה לעובד חודשי).
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד שנקבעו לעובדי מדינה).
דוגמה
חג הנביא סבלאן לא נקבע בהודעות הממשלה על קביעת ימי מנוחה כחג המזכה ביום מנוחה, אך בחלק ממקומות העבודה (כגון נציבות שירות המדינה) הוא נחשב ליום מועד שבו עובדים דרוזים אינם נדרשים לעבוד.
הערת עריכה
מבוסס על חוזרי נציבות שירות המדינה שמתפרסמים בנובמבר (בסעיף הרחבות ופרסומים)
הערה מאת רבקה ניר
חג תאריך לועזי יום בשבוע
עיד אלח'דר (אליהו הנביא)
 • 25.01.2020
 • שבת
חג הנביא שועייב (יתרו)
 • 25.04.2020
 • 26.04.2020
 • 27.04.2020
 • 28.04.2020
 • שבת
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
עיד אל אדחא (חג הקורבן)
 • 31.07.2020
 • 01.08.2020
 • 02.08.2020
 • 03.08.2020
 • שישי
 • שבת
 • ראשון
 • שני

חגי הדרוזים הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים