מקבלי קצבת זיקנה עשויים להיות זכאים לתוספת תלויים עבור מי שמוגדרים כבני זוגם וילדיהם

מקבלי קצבת זיקנה עשויים להיות זכאים לתוספת עבור מי שתלויים בהם (בני הזוג והילדים של מקבלי הקצבה).

 • התוספת משולמת רק עבור מי שעונים על הגדרת "בת זוג", "בן זוג" ו"ילדים" בחוק.
 • התוספת עבור בת/בן זוג תשולם אם הם לא מקבלים קצבה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, ניתן על-פי פרשנות משפטית לקבוע זכאות לבני זוג שהם ידועים בציבור מאותו מין.

הגדרת בן זוג

 • בן זוג מוגדר כמי שעונה על שני התנאים הבאים:
 1. הוא בעלה של המבוטחת (או הידוע בציבור שגר עם המבוטח/ת), במשך שנה לפחות.
 2. מלאו לו 70, או שהוא בן 70-50 והכנסתו החודשית לא עולה על 7,146 ₪ לחודש (נכון ל-2024). לשיעורי מבחן ההכנסות בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • הכנסותיו של בן הזוג שנלקחות בחשבון כוללות הכנסות מעבודה והכנסות נוספות כגון: פנסיה, קצבאות ושכר דירה.
 • הכנסת בן הזוג נבחנת מדי חודש, ולכן כל תשלום שמתווסף לשכר הברוטו החודשי שלו (הבראה, ביגוד וכו'), עשוי להשפיע על הזכאות לתוספת שמשולמת עבורו.

הגדרת בת זוג

 • בת זוג מוגדרת כמי שעונה על 3 התנאים הבאים:
 1. היא אשתו של המבוטח (או הידועה בציבור שגרה עם המבוטח/ת) במשך שנה לפחות, או שהיא ילדה למבוטח ילד.
 2. היא בת 45 ומעלה או שחי עימה ילד של המבוטח.
 3. אם עדיין לא מלאו לה 67-65 (בהתאם לטבלה שבהמשך), הכנסתה החודשית לא עולה על 7,146 ₪ (נכון ל-2024). לשיעורי מבחן ההכנסות בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • הכנסותיה של בת הזוג שנלקחות בחשבון כוללות הכנסות מעבודה והכנסות נוספות כגון: פנסיה, קצבאות ושכר דירה.
 • הכנסת בת הזוג נבחנת מדי חודש, ולכן כל תשלום שמתווסף לשכר הברוטו החודשי שלה (הבראה, ביגוד וכו'), עשוי להשפיע על הזכאות לתוספת שמשולמת עבורה.
 • מבחן ההכנסה תקף רק עד ליום שבו מלאו לאישה 67-65 בהתאם לתאריך לידתה, לפי המפורט בטבלה:
תאריך הלידה של בת הזוג גיל בת הזוג שהחל ממנו הכנסתה לא תילקח בחשבון
6/1939 65
7-8/1939 65 ו–4 חודשים
9/1939 - 4/1940 65 ו–8 חודשים
5/1940 - 12/1940 66
1/1941 - 8/1941 66 ו–4 חודשים
9/1941 - 4/1942 66 ו–8 חודשים
5/1942 ואילך 67
דוגמה
נשים שנולדו בשנת 1941, בין החודשים ינואר לאוגוסט, אינן תלויות יותר במבחן ההכנסה מאז שהגיעו לגיל 66 ו–4 חודשים (עליהן לענות רק על שני התנאים הראשונים הנדרשים להגדרת בת זוג).

הגדרת ילד

 • "ילד" מוגדר בביטוח זיקנה כבן/בת של המבוטח/ת (כולל ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שהמבוטח/ת מפרנס/ת, פרט לנער או נערה נשואים), שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • לא מלאו לו 18 שנים.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/ טר"ץ - מסגרות שהוכרו לעניין זה).
  • לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים, ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא מתנדב בשירות לאומי-אזרחי במסגרות שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות