הקדמה:

מקבלי קצבת זיקנה המפרנסים בני זוג או ילדים זכאים לתוספת לקצבת הזיקנה עבורם (תוספת תלויים)
התוספת החודשית בשנת 2021 היא בסך 784 ש"ח לבן/ת זוג ו-493 ש"ח לכל ילד, עד לשני ילדים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת זיקנה שיש להם בני זוג וילדים העונים על הגדרת בן/בת זוג וילד על פי חוק ביטוח זיקנה, זכאים, בהתאם לתנאים, לתוספת לקצבת הזיקנה.

סכומי התוספת

 • תוספת עבור בן/ת זוג: 784 ש"ח בחודש, נכון לשנת 2021.
 • תוספת עבור ילדים:
  • 493 ש"ח בחודש לילד, נכון לשנת 2021.
  • התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד.
 • לאיתור שיעורי התוספת בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

זכאות עבור בני זוג

 • זכאים לתוספת מקבלי קצבת זיקנה שמתקיימים לגבי בני זוגם 3 התנאים הבאים:
  • הם תושבי ישראל.
  • הם עונים על הגדרת בן/בת זוג. הכנסות בת זוג מגיל 67 ומעלה, או בן זוג מגיל 70 ומעלה, לא ייבחנו לצורך הזכאות לתוספת.
  • הם אינם מקבלים קצבה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי.
 • פרק ביטוח זיקנה בחוק הביטוח הלאומי קובע, כי ידועים בציבור הם באותו מעמד של בני זוג נשואים. מקבלי קצבת זיקנה החיים עם ידועים בציבור זכאים לתוספת עבור בני זוגם, אם הם עומדים בתנאי הזכאות של בני זוג נשואים.
 • בהתאם לעמדת המוסד לביטוח לאומי לעניין זכאות לתוספת עבור בן/בת זוג, ניתן על-פי פרשנות משפטית לשלם תוספת עבור בן/בת זוג גם אם מדובר בידועים בציבור מאותו מין, ובתנאי שהם עונים על שאר התנאים הקבועים בהגדרת בן/בת זוג וילד על פי חוק ביטוח זיקנה.

זכאות עבור ילדים

מי לא זכאי?

 • אישה המקבלת קצבת זיקנה כעקרת בית אינה זכאית לתוספת עבור התלויים בה (בן זוג וילדים).

תהליך מימוש הזכות

קבלת התוספת לידי בן/בת הזוג

 • קיימת אפשרות שהתוספת תשולם ישירות לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
 • לשם כך, על בן הזוג לפנות בכתב אל המוסד לביטוח לאומי ולציין את שם הבנק, כתובתו ומספר החשבון שאליו הוא מבקש להעביר את התוספת.

חשוב לדעת

 • מקבלי קצבת זיקנה מחויבים להודיע למוסד לביטוח לאומי אם הם חיים עם ידועים בציבור.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים


תודות