מקבלי קצבת זיקנה שמפרנסים בני זוג או ילדים זכאים לתוספת לקצבת הזיקנה עבורם (תוספת תלויים)
התוספת החודשית היא בסך 873 ₪ לבן/בת זוג ו-549 ₪ לכל ילד, עד לשני ילדים (נכון ל-2024)

מקבלי קצבת זיקנה עם בני זוג וילדים שעונים על הגדרת בן/בת זוג וילד על פי חוק ביטוח זיקנה זכאים לתוספת לקצבת הזיקנה, בהתאם לתנאים.

סכומי התוספת

 • תוספת עבור בן/בת זוג: 873 ₪ בחודש, נכון ל-2024.
 • תוספת עבור ילדים:
  • 549 ₪ בחודש לילד, נכון ל-2024.
  • התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד.
 • לשיעורי התוספת בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

זכאות לתוספת עבור בני זוג

 • התוספת עבור בן/בת זוג ניתנת למקבלי קצבת זיקנה שבני זוגם עונים על 3 התנאים הבאים:
  • הם תושבי ישראל.
  • הם עונים על הגדרת בן/בת זוג. הכנסות בת זוג מגיל 67 ומעלה או בן זוג מגיל 70 ומעלה לא ייבחנו לצורך הזכאות לתוספת.
  • הם לא מקבלים קצבה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ידועים בציבור הם באותו מעמד של בני זוג נשואים:
  • מקבלי קצבת זיקנה שחיים עם ידועים בציבור זכאים לתוספת עבור בני זוגם, אם הם עונים על תנאי הזכאות.
  • בהתאם לעמדת המוסד לביטוח לאומי ניתן על-פי פרשנות משפטית לשלם תוספת עבור בני זוג שהם ידועים בציבור מאותו מין, אם הם עונים על התנאים שנקבעו לבן/בת זוג.
שימו לב
אם שני בני הזוג עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד.

זכאות לתוספת עבור ילדים

מי לא זכאי?

 • אישה שמקבלת קצבת זיקנה כעקרת בית לא זכאית לתוספת עבור התלויים בה (בן זוג וילדים).

תהליך מימוש הזכות

קבלת התוספת לידי בן/בת הזוג

 • יש אפשרות לקבל את התוספת ישירות לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
 • לשם כך, על בן הזוג לפנות בכתב אל המוסד לביטוח לאומי ולציין את שם הבנק, כתובתו ומספר החשבון שאליו הוא מבקש להעביר את התוספת.

חשוב לדעת

 • מקבלי קצבת זיקנה מחויבים להודיע למוסד לביטוח לאומי אם הם חיים עם ידועים בציבור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות