מיד לאחר שחייב הגיש לבית-המשפט בקשה לאישור הסדר חוב עם הנושים, עליו להגיש העתק ממנה לממונה על הליכי חדלות פירעון
חייב לא מיוצג, יכול להגיש את העתק הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון
מייצג של חייב, נדרש להגיש את העתק הבקשה והדוח על מצב כלכלי באופן מקוון בלבד

תקציר

שימו לב

מיד לאחר שחייב הגיש לבית-משפט השלום בקשה לאישור הסדר חוב עם נושים ובתוך 24 שעות, עליו להגיש העתק מהבקשה וכן דוח על מצב כלכלי לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 • חייב לא מיוצג, יכול להגיש את העתק הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג של חייב, נדרש להגיש את העתק הבקשה באופן מקוון בלבד.
 • הגשת העתק מהבקשה לא כרוכה בתשלום.
אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) שעומד בשלושת התנאים הבאים:
  1. הגיש לבית-המשפט בקשה לאישור הסדר חוב עם נושים (וניתן מספר תיק בית-משפט).
  2. סכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
  3. לא מיוצג על-ידי עורך-דין.

למי ואיך פונים

טיפ
ניתן לאתר פרטים אודות תיק בית-המשפט באמצעות מערכת "נט המשפט" באתר הרשות השופטת.

שלבי ההליך

 • לאחר ההגשה, הבקשה והדוח ייסרקו, הנתונים שבהם יוקלדו למחשב והם יועברו להמשך טיפול במשרדי הממונה.
 • לאחר ההקלדה יישלח אישור לחייב באמצעות דוא"ל ומסרון (SMS), בצירוף מספר התיק שנפתח אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.

חשוב לדעת

 • הגשת העתק מהבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • את הבקשה לאישור הסדר חוב ניתן להגיש בכל שלב, כלומר, הן לפני שניתן צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל) והן לאחריו.
 • על הפרטים והנתונים שמופיעים בהעתק הבקשה שמוגשת לממונה, להיות זהים לבקשה שהוגשה לבית-המשפט.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכי הבקשה והדוח, בפורמט PDF.
 • ניתן להזמין תור מראש לקבלת הקהל במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון, למידע נוסף ראו: זימון תור לשירות באתר משרד המשפטים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים