הקדמה:

מי שקיבל דמי אבטלה רשאי להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת (אם טרם חלפו 12 חודשים ונשארו ימי אבטלה שלא נוצלו, ניתן להמשיך לקבל דמי אבטלה ללא הגשת תביעה חדשה)
מי שקיבל דמי אבטלה עבור מספר הימים המירבי שנקבע עבורו, הגיש תביעה חוזרת לפני שהסתיימו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת וטרם מלאו לו 40, יהיה זכאי לדמי אבטלה באופן חלקי (אם יענה על כל תנאי הזכאות)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תביעה חוזרת לדמי אבטלה ניתן להגיש רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת.

 • אם טרם חלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת ונשארו ימי אבטלה לניצול, ניתן להמשיך לקבל דמי אבטלה במקביל להתייצבות בשירות התעסוקה.

תביעה חוזרת בתוך 4 שנים למי שטרם מלאו להם 40

 • לדורשי עבודה שטרם מלאו להם 40:
  • מספר ימי הזכאות בכל התביעות שיגישו בתוך 4 שנים לא יעלה על 180% ממספר הימים המירבי שנקבע בהתאם לגילם ולמצבם המשפחתי - מי שקיבל דמי אבטלה עבור המספר הימים המירבי בתביעה הראשונה והגיש תביעה חוזרת לפני שהסתיימו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת, יקבל בתביעה החוזרת דמי אבטלה עבור 80% מהמספר המירבי של הימים הקבועים לגביו (אם יתקיימו כל תנאי הזכאות).
  • אם בתביעה הראשונה שולמו דמי אבטלה למשך מספר הימים המירבי, סכום דמי האבטלה שישולם בתביעה חוזרת לא יעלה על 85% מהסכום המירבי שנקבע לדמי אבטלה -
 • ב- 125 הימים הראשונים (5 חודשים), הסכום המירבי שניתן לקבל ליום הוא השכר היומי הממוצע במשק - 422.04 ש"ח ליום, נכון ל-2021.
 • בשארית תקופת הזכאות, הסכום המירבי שניתן לקבל הוא בגובה שני שליש מהשכר היומי הממוצע במשק - 281.36 ש"ח ליום, נכון ל-2021.
 • למידע אודות הקלות בגובה דמי האבטלה בתקופת משבר הקורונה ראו הקלות בזכאות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה.
דוגמה
 • דורש עבודה בן 36, נשוי עם 3 ילדים, קיבל דמי אבטלה החל מה-1 בפברואר 2017, במשך מספר הימים המירבי שקבוע לגביו - 175 יום.
 • במאי 2019 הוא הגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה (וענה על תנאי הזכאות).
 • שיעור דמי האבטלה שחושב לו בתביעה החוזרת עלה על הסכום המירבי.
 • היות שלא עברו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת שלו, שבה קיבל את מלוא ימי האבטלה:
  • דמי האבטלה ששולמו לו בתקופה הנוספת היו בשיעור של 85% מהסכום המירבי
  • דמי האבטלה שולמו לו למשך 140 יום (80% מהתקופה המירבית של 175 יום שקבועה לגביו)
 • הפעם הבאה שבה יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה (אם יענה על תנאי הזכאות), ולקבלם ללא ההגבלות שצוינו, תהיה רק בתום 4 שנים מתחילת הזכאות הראשונה, כלומר החל מפברואר 2021.
דוגמה
 • מורה בת 30 וללא תלויים תבעה דמי אבטלה החל מה-1 ביולי 2016 (לאחר שפוטרה למשך חופשת הקיץ).
 • בהתאם לנתונים האישיים, נקבע לה מספר מירבי של 100 ימי אבטלה (לכן בסך כל התביעות שתגיש במשך 4 שנים היא תהיה זכאית ל-180 ימי אבטלה, אם יתקיימו תנאי הזכאות).
 • המורה חזרה לעבוד בספטמבר 2016, ולכן שולמו לה רק 50 ימי אבטלה עבור החודשים יולי ואוגוסט.
 • ב-1 ביולי 2017, לאחר שפוטרה בשנית והגישה תביעה חוזרת, שוב נמצאה זכאית למספר מירבי של 100 ימי אבטלה. מתוך 100 הימים שולמו לה בתביעה זו 50 ימים עד חזרתה לעבודה בספטמבר 2017.
 • ב-1 ביולי 2018 היא הגישה תביעה חוזרת (שלישית).
  • היות שלא עברו 4 שנים מהזכאות הראשונה ושולמו לה מאז 100 ימי אבטלה, נקבע שהיא זכאית לקבל 80 ימי אבטלה בתקופה שנותרה (80% מהתקופה המירבית של 100 יום).
  • מתוך 80 ימי הזכאות שולמו לה בתביעה השלישית 50 ימים, עד חזרתה לעבודה בספטמבר 2018.
 • בהגשת תביעה רביעית ב-1 ביולי 2019, המורה תוכל לקבל את 30 ימי האבטלה שנותרו עד ל-180% ממספר הימים המירבי שנקבע עבורה.
 • שיעור דמי האבטלה שהיתה זכאית להם היה 320 ש"ח ליום. סכום זה נמוך מ-85% מהסכום המירבי, ולכן הוא לא הופחת בתקופות הנוספות.
 • ב-1 ביולי 2020 יסתיימו 4 שנים מתחילת הזכאות הראשונה, ולכן אם המורה תפוטר שוב בקיץ, היא תוכל להגיש תביעה חוזרת שבה הספירה תתחיל מחדש.
דוגמה
בהמשך לדוגמה הקודמת, לעובדים בני 35 ומעלה ללא תלויים, המספר המירבי של ימי אבטלה הוא 138. לכן בתביעות חוזרות שיגישו במשך 4 שנים הם יהיו זכאים, אם יענו על תנאי הזכאות, ל-248 ימי אבטלה (180% מ-138).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת שלהם לדמי אבטלה, ומתקיימים לגביהם כל תנאי הזכאות (כולל מי שמקבלים דמי אבטלה בתקופה שהם לומדים בהכשרה מקצועית).

שלבי ההליך

חקיקה ונהלים

פסקי דין