מס הכנסה מכיר בהוצאות שונות של העסק כהוצאות מוכרות שמקוזזות מהכנסות העסק לצורך חישוב המס הנדרש
ישנן הוצאות שלמרות שהן הוצאות בייצור הכנסה, לא יוכרו באופן מלא, אלא רק באופן חלקי
מומלץ ביותר להתייעץ בנושא עם פקיד שומה במס הכנסה, עם יועץ מס או רואה חשבון
למידע נוסף ראו סעיף 17 לפקודת מס הכנסה
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מגדיר הוצאה מוכרת כ"הוצאה ששימשה בייצור הכנסה", אלא אם נקבע שהוצאה זו אינה מוכרת.

 • בחישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה, מפחיתים מהכנסות העסק את ההוצאות המוכרות. כלומר, ההוצאות המוכרות מקטינות את ההכנסה החייבת במס הכנסה של העסק. לפרטים נוספים ראו: תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה.
 • עבור עסקים מסוימים הוצאה מסוימת היא הכרחית לייצור ההכנסה כשאצל האחרים היא אינה קשורה בייצור הכנסה.
 • הוצאות שהוצאו לצרכים פרטיים אינן נחשבות הוצאות מוכרות, אלא רק הוצאות שהוצאו לצורכי העסק בייצור הכנסה.
טיפ
תשלום במסעדות או בתי קפה אינו מוגדר כ"שירותי משרד" המותרים בניכוי
 • לפי עמדת רשות המסים, תשלומים עבור שהות במסעדה או בבית קפה אינם נחשבים ל"שירותי משרד" המותרים בניכוי, גם אם העובד אכן עובד במהלך שהותו שם (למשל: עורך פגישות עם לקוחות או עובד על המחשב הנייד).
 • בכל מקרה, הוצאות שכן נחשבות כ"שירותי משרד" יוכרו לצורך ניכוי (הן במס הכנסה והן במע"מ) רק כאשר מדובר במשרד שהנישום/העוסק מנהל בו באופן קבוע את עיסוקו או משלח ידו, או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי הוא משרד.
דוגמה
 • הוצאות שהוצאו לצורך רכישת צורכי משרד המיועדים לעסק, כגון: קלסרים, דפי צילום, טונרים למכונת צילום וקסטות דיו למדפסות, מוכרות כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה ומע"מ.
 • בעל עסק אשר קנה ציוד משרדי לעסק בסך של 1,170 ₪ (1000 ₪ + 170 ₪ מע"מ)
 • אם בעל העסק הוא עוסק פטור, הוא רשאי לנכות את מלוא הסכום (1,170 ₪) מההכנסה החייבת במס הכנסה.
 • אם בעל העסק הוא עוסק מורשה, הוא רשאי לנכות רק את מחיר הבסיס (ללא מע"מ), כלומר 1,000 ₪. את המע"מ ששילם (170 ₪) הוא יוכל לקזז מתשלומי המע"מ שהוא מעביר לרשות המסים בעת הגשת הדו"חות התקופתיים.
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

הוצאה המוכרת במס הכנסה באופן חלקי

ישנן הוצאות שתקנות מס הכנסה קובעות שלמרות שהן הוצאו בייצור הכנסה, הן לא יוכרו באופן מלא, אלא רק באופן חלקי, עד לתקרה שנקבעה. התקרה יכולה להיות סכום או אחוז מן ההוצאה.

 • לגבי כל סוג הוצאה שכזו נקבעו הוראות מפורטות מהו החלק המוכר ומהו החלק העודף (הלא מוכר).
 • להלן חלק מן ההוצאות אשר מוכרות באופן חלקי: אחזקת רכב, טלפון בבית שמשרת את העבודה, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל, הוצאות אישיות בנסיעות (אש"ל), כיבודים, מתנות וביגוד מקצועי.
דוגמה
ההוצאה של רכישת כרטיסי טיסה לצורכי נסיעה עסקית מוכרת במלואה אם טסים במחלקת תיירים או עסקים. אך אם טסים במחלקה ראשונה, ההוצאה מוכרת בגבולות סכום מחיר כרטיס הטיסה במחלקת עסקים באותה טיסה.
דוגמה
 • מתוך ההוצאות שהוצאו עבור כיבוד קל במקום העיסוק (כגון: שתייה קרה וחמה, עוגיות וכריכים קלים), יוכרו לניכוי כהוצאה רק 80% מסכום ההוצאות.
 • אם בעל עסק רכש כיבוד עבור אורחים בעסק ב-468 ₪ (400 ₪ + 68 ₪ מע"מ), הוא יוכל לנכות רק 80% מהם:
  • אם בעל העסק הוא עוסק פטור, הוא רשאי לנכות את ה-80% מתוך מלוא הסכום, כלומר 374.4 ₪ (468 ×‏ 80%) מההכנסה החייבת במס הכנסה.
  • אם בעל העסק הוא עוסק מורשה, הוא רשאי לנכות 80% ממחיר הבסיס (ללא מע"מ), כלומר 320 ₪ (400 ×‏ 80%). בנוסף הוא יוכל לקזז 66.67% מהמע"מ ששילם בסך 44.88 ₪ (68 ×‏ 66.67%) מתשלומי המע"מ שהוא מעביר לרשות המסים בעת הגשת הדו"חות התקופתיים. למידע נוסף בעניין קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות) ראה כאן.

הוצאה מוכרת במס הכנסה שהינה הוצאה מעורבת

 • ישנן הוצאות שהן מעורבות - הוצאות המשמשות גם לצורך עסקי וגם לצורך פרטי.
 • כדי שחלק ממנה יהיה מוכר, נדרש שיהא ניתן לבצע הפרדה בין החלק העסקי לחלק הפרטי. אם לא ניתן לבצע הפרדה שכזו, ההוצאה אינה מוכרת.
דוגמה
הוצאות ביגוד לעבודה
 • לעתים לא ניתן להשתמש בבגד מחוץ לעבודה (למשל, סרבל עבודה לפועל או גלימה לעורך דין) - במקרה זה ניתן לנכות 100% מההוצאות.
 • לעתים מדובר בהוצאה מעורבת, שכן ניתן להשתמש בבגד העבודה, גם מחוץ לצורכי העבודה - במקרה זה ניתן לנכות רק 80% מההוצאה ובלבד שהתקיימו אחד מהתנאים הבאים:
  • ניתן לזהות, באופן בולט שהבגד שייך לעסק למשל: תווית בולטת עם לוגו העסק.
  • קיימת חובה על פי דין ללבוש את הביגוד.
דוגמה
 • עורך דין (שהוא עוסק מורשה), אשר חייב על פי הדין להופיע בבית משפט כשהוא לבוש בחולצה לבנה, קנה חולצה לבנה ב-351 ₪ (300 ₪ + 51 ₪ מע"מ).
 • מכיוון שניתן להשתמש בחולצה זו גם באופן פרטי, מחוץ לצורכי העבודה, רשאי עורך הדין לנכות מהכנסה החייבת במס הכנסה רק 80% מההוצאה, כלומר 240 ₪ בלבד (300 ×‏ 80%).
 • בנוסף הוא יוכל לקזז 80% מהמע"מ ששילם בסך 40.8 ₪ (51 ×‏ 80%) מתשלומי המע"מ שהוא מעביר לרשות המסים בעת הגשת הדו"חות התקופתיים.

חשוב לדעת

 • נושא הוצאות מוכרות והוצאות שאינן מוכרות הוא לרוב מורכב, ולכן מומלץ בנושא זה להיוועץ עם פקיד שומה במס הכנסה או רואה חשבון/יועץ מס.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים