הקדמה:

ככלל, הורה אומנה רשאי להגיש עבור קטין השוהה אצלו באומנה, בקשה להנפקת דרכון חדש או חידוש דרכון קיים
על הורה האומנה לקבל מסמך כתוב מאת מנחה האומנה המאשר את הגשת הבקשה להנפקת/חידוש הדרכון עבור הקטין
חל איסור להוציא את הקטין מישראל ללא אישור מנחה האומנה ובמקרים מסוימים נדרשת גם הסכמת ההורה הביולוגי


הורה אומנה, מוסמך בתנאים מסוימים, להגיש עבור קטין השוהה אצלו במסגרת אומנה, בקשה להנפקת דרכון חדש או חידוש דרכון קיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

אישורים נדרשים להוצאת הקטין מהארץ

  • הוצאת הקטין מהארץ לתקופה שלא עולה על 14 יום- מחייבת קבלת אישור ממנחה האומנה.
  • הוצאת הקטין מהארץ לתקופה העולה על 14 יום- מחייבת קבלת אישור ממנחה האומנה וגם את הסכמת ההורה הביולוגי.
הערת עריכה
נתונים אלו בעניין היציאה מהארץ נבדקו בעקבות הצעת שינוי ונמסרו ע"י רחל איגר ממשרד הרווחה במייל מיום 20.12.18 (הועבר לrecord.keeper)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 17:21, 20 בדצמבר 2018 (IST)

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

חשוב לדעת

  • למידע נוסף בנוגע לסמכויות ותחומי האחריות של הורה האומנה לחצו כאן.
  • שר הפנים רשאי לסרב לבקשה של כל אדם להוציא דרכון, למשל אם יש חשש של שימוש לרעה בדרכון.

חקיקה ונהלים