החזר דמי ביטוח לאומי לשכירים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד המשתכר או מקבל פנסיה מוקדמת מכמה מקומות עבודה, ונוכו משכרו דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, זכאי לקבלת החזר כספי
בכדי למנוע ניכויי יתר בעתיד, יש לבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי לשכירים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

כאשר עובד או מקבל פנסיה מוקדמת מועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, הם מנכים לו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא.

 • במקרים בהם מנוכים דמי ביטוח גבוהים מדי זכאי העובד לבקש החזר דמי ביטוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחד מהאנשים הבאים זכאי לבקש החזר דמי ביטוח לאומי:
  • שכיר המועסק בשני מקומות עבודה או יותר,
  • מי שמקבל פנסיה מוקדמת וגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר,
  • מי שמקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.
 • ניתן לבקש החזר דמי ביטוח לאומי במידה שעומדים באחד מהתנאים הבאים:
  • הכנסתו החודשית של המבוטח אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע, כלומר נמוכה מ- 5,944 ש"ח (נכון ל-2018).
  • הכנסתו מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה מסכום ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח (43,370 ש"ח, נכון ל-2018).
 • לנתוני השכר הממוצע וההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שלבי ההליך

לשכירים או מקבלי פנסיה שגובה הכנסתם העיקרית הוא עד 60% מהשכר הממוצע

 • החל מחודש מרס 2011 השכיר או מקבל הפנסיה מבצע בעצמו, באופן מקוון, את חישוב ההחזר ואת הבקשה לקבלת ההחזר.
 • יש להיכנס לאתר המוסד לביטוח לאומי, לטופס המקוון- תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר.
 • ממלאים את פרטי המבוטח, פרטי חשבון הבנק ופרטי המעסיקים.
 • חישוב ההחזר נעשה במערכת על פי נתוני השכר והניכויים של העובד, כפי שדווחו על ידי המעסיקים בטופס 126 (המוגש על ידי המעסיקים בכל שנה עבור השנה הקודמת, וכולל את פרטי השכר והניכויים של העובד). את ההחזר יכול לבצע רק מי שכל המעסיקים שלו המציאו את טפסי 126.
טיפ
במקרים רבים המעסיקים לא מעבירים את טופס 126 דבר שעשוי למנוע את ביצוע ההחזר. במקרה כזה יכול העובד לקבל את ההחזר אם יעביר למוסד לביטוח לאומי את טפסי 106 (מכל מקומות העבודה שבהם עבד בשנה הרלוונטית). יש להעביר את טפסי 106 למוקד תיאומי מס באינטרנט בפקס 02-6463474 (יש לוודא שהפקס התקבל באמצעות חיוג למוקד בטלפון 02-6709988). המוקד פועל בימים א', ג', ד' בין השעות 10:00 - 14:00.
 • אפשר להזמין חישוב החזר עד 7 שנים רטרואקטיבית, למעט עבור שנה נוכחית או שנה קודמת שעדיין לא התקבל עבורה טופס 126 מאת המעסיקים או משלמי הפנסיה.
 • המערכת תחשב מיידית את גובה ההחזר ותציג את התוצאה. הודעה תישלח אל כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שנרשמו בטופס.

לשכירים או מקבלי פנסיה שהכנסתם הכוללת היא מעל ההכנסה המירבית

 • יש למלא טופס בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית.
 • אל הטופס מצרפים טופס 100 של התקופה המבוקשת לביצוע ההחזר (זהו טופס מהמעסיק או משלם הפנסיה המפרט את שכרו של העובד והניכויים בכל חודש במהלך השנה).
 • בנוסף יש לצרף המחאה מבוטלת או אישור מהבנק עם פרטי החשבון אליו יועבר ההחזר.
 • את המסמכים שולחים אל "תחום גבייה ממעסיקים" בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים - לאיתור הסניף הקרוב.
 • הודעה על חישוב ההחזר תישלח לכתובת המגורים של המבקש.

חשוב לדעת