מעסיק או לשכה פרטית אשר מימנו לעובד הזר את הטיסה לישראל, רשאי ם לגבות או לקבל מהעובד הזר החזר עבור הוצאות הטיסה שבה הגיע לישראל
ניתן לגבות מהעובד החזר הוצאות רק אם יש קבלות או מסמכים המאמתים את ההוצאות


לשכות פרטיות וכן מעסיק של עובד זר אשר מימנו לעובד הזר את הטיסה לארץ, רשאים לגבות או לקבל מהעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה שבה הגיע העובד הזר לישראל .

  • ניתן לגבות את ההחזר עבור הוצאות הטיסה רק בתנאי שיש קבלות או מסמכים המאמתים הוצאות אלה.

מי זכאי?

  • אדם המעסיק עובד זר.
  • לשכת תיווך מורשית להעסקת עובדים זרים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות