הקדמה:

מעסיקי עובדים זרים רשאים לגבות או לקבל מהעובדים הזרים החזר עבור הוצאות הטיסה שבה הגיעו לישראל
ניתן לגבות מהעובד החזר הוצאות רק אם יש קבלות או מסמכים המאמתים את ההוצאות


מעסיקי עובדים זרים (אדם או לשכה מורשית) רשאים לגבות או לקבל מהעובדים הזרים החזר עבור הוצאות הטיסה שבה הגיעו לישראל.

  • ניתן לגבות את ההחזר עבור הוצאות הטיסה, בתנאי שיש קבלות או מסמכים המאמתים הוצאות אלה.

מי זכאי?

  • אדם המעסיק עובד זר.
  • לשכת תיווך מורשית להעסקת עובדים זרים.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות