אנשים עם נכות שאושרה להם זכאות לפטור ממס הכנסה עשויים לקבל החזר מס הכנסה עד ל-6 שנים רטרואקטיבית
אם הנכות המזכה בפטור נקבעה להם בשנת המס הנוכחית, עליהם להגיש רק בקשה לפטור ממס הכנסה


אנשים עם נכות שאושרה להם זכאות לפטור ממס הכנסה עשויים להיות זכאים להחזר מס הכנסה עד ל-6 שנים רטרואקטיבית (בתנאי שהנכות המזכה בפטור הוכרה באותן שנים).

  • ‏ אם לצורך קביעת הזכאות לפטור התקיימה ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה, ספירת ‏6 ‏השנים תיעשה בהתאם למועד שבו הוגשה הבקשה לקבלת החזר המס:
    • במקרה שהבקשה להחזר מס הוגשה לפני ‏תום ‏שנת המס שבה ניתנ‏ה החלטת הוועדה הרפואית‏ לפטור ממס הכנסה, או ‏בתוך‏ 3 ‏חודשים‏ לאחר ‏החודש ‏שבו‏ ניתנה ‏ההחלטה (לפי‏ המאוחר מביניהם), 6 השנים ייספרו רטרואקטיבית החל מ‏המועד ‏שבו ‏הוגשה ‏למוסד ‏לביטוח ‏לאומי הבקשה לקיים את הוועדה הרפואית‏ ושולמה האגרה עבור ‏הוועדה.
    • אם הבקשה להחזר מס הוגשה אחרי המועדים שצוינו, 6 השנים ייספרו החל מ‏המועד ‏שבו ‏הוגשה ‏הבקשה להחזר מס.
    • מועד ההחלטה של הוועדה הרפואית הקובע הוא המועד שבו ניתנה החלטתה הסופית (אם הוגש ערר על החלטת הוועדה, המועד הקובע יהיה כאשר תינתן ההחלטה של ועדת הערר).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים