הקדמה:

עובדים עם נכות רפואית שאושרה להם זכאות לפטור ממס הכנסה יכולים לקבל החזר מס הכנסה עד ל-6 השנים שקדמו לשנת המס הנוכחית (אם נקבע כי באותן שנים כבר היתה להם נכות המזכה בפטור)
אם הנכות המזכה נקבעה להם בשנת המס הנוכחית, עליהם להגיש רק בקשה לפטור ממס הכנסה


עובדים עם נכות רפואית שאושרה להם זכאות לפטור ממס הכנסה עשויים להיות זכאים להחזר מס הכנסה.

  • ניתן לבקש החזר עבור עד 6 השנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, למי שנקבע כי באותן שנים כבר היתה להם נכות המזכה בפטור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים