הקדמה:

חוסכים שהם או בני זוגם נולדו לפני 1949 זכאים להחזר מס על הכנסות מריבית בגין פיקדון בבנק או תוכנית חיסכון, החל מהגיעם לגיל 67
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים


חוסכים שהם או בני זוגם נולדו לפני 1949 (או בהתאם ללשון החוק: ב-01.01.2003 מלאו להם 55 שנה) זכאים להחזר מס מרשות המסים על המס שנוכה מהם בגין הכנסות מריבית על פיקדון בבנק או תוכנית חיסכון, החל ממועד הגיעם לגיל פרישת חובה (67 לנשים ולגברים).

 • ההחזרים יינתנו עד התקרות שנקבעו בחוק.

גובה ההחזר בשנת המס 2021

 • אם החוסכים או בן זוגם נולדו לפני 1949:
  • במקרה שההכנסה מהריבית בשנת המס 2021 לא עלתה על סכום של 13,440 ש"ח, החוסכים יקבלו החזר של מלוא המס ששילמו בגין הריבית.
  • במקרה שההכנסה מהריבית באותה שנה הייתה יותר גבוהה מ-13,440 ש"ח, הם יקבלו החזר חלקי על המס ששילמו. ההחזר יהיה בגובה המס ששולם עבור הכנסה של 13,440 ש"ח. את המס ששילמו על יתרת הריבית שמעל סכום זה הם לא יקבלו חזרה.
 • אם החוסכים וגם בני זוגם נולדו לפני 1949:
  • במקרה שההכנסה מהריבית בשנת המס 2021 לא עלתה על סכום של 16,560 ש"ח, החוסכים יקבלו החזר של מלוא המס ששילמו בגין הריבית.
  • במקרה שההכנסה מהריבית באותה שנה הייתה יותר גבוהה מ-16,560 ש"ח, הם יקבלו החזר חלקי על המס ששילמו. ההחזר יהיה בגובה המס ששולם עבור הכנסה של 16,560 ש"ח. את המס ששילמו על יתרת הריבית שמעל סכום זה הם לא יקבלו בחזרה.
 • בכל מקרה לא ישולם לחוסכים החזר מס בסכום גבוה יותר מסכום המס ששילמו בפועל.
דוגמה
חוסכת, שהיא ובן וזוגה עברו את גיל 70, פדתה תוכנית חיסכון שהניבה לה ריבית של 10,000 ש"ח בשנת המס 2021. מכיוון שההכנסה מהריבית נמוכה מ-16,560 ש"ח, תקבל החוסכת את מלוא המס ששילמה על הריבית.
דוגמה
חוסך, שהוא ובת וזוגו עברו את גיל 70, פדה תוכנית חיסכון שהניבה לו ריבית של 20,000 ש"ח בשנת המס 2021. מכיוון שההכנסה מהריבית גבוהה מ-16,560 ש"ח, יקבל החוסך החזר חלקי על המס ששילם עבור 16,560 ש"ח. המס ששילם על היתרה (3,440 ש"ח) לא יוחזר לו.

תקרות ההכנסה מהריבית בשנת המס 2020

 • לחוסך שהוא או בן זוגו נולד לפני 1949 תקרת ההכנסה מהריבית הייתה 13,560 ש"ח.
 • לחוסך שגם הוא וגם בן זוגו נולדו לפני 1949 תקרת ההכנסה מהריבית הייתה 16,680 ש"ח.

תקרות ההכנסה מהריבית בשנת המס 2019

 • לחוסך שהוא או בן זוגו נולד לפני 1949 תקרת ההכנסה מהריבית הייתה 13,440 ש"ח.
 • לחוסך שגם הוא וגם בן זוגו נולדו לפני 1949 תקרת ההכנסה מהריבית הייתה 16,560 ש"ח.

מי זכאי?

 • בעלים של פיקדון בבנק או תוכנית חיסכון, בכל אחד מהמקרים באים:
  • החוסכים או בני זוגם נולדו לפני 1949, ובשנת המס הרלוונטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישת חובה (67).
  • שני בני הזוג נולדו לפני 1949, ובשנת המס הרלוונטית שניהם הגיעו לגיל פרישת חובה (67).

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, החזר המס ייעשה באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת:
  • רשות המסים תערוך את חישוב הפטור ותודיע לבנק שבו נוכה המס על סכום המס שיש להחזיר לחוסך.
  • ההחזר יועבר לחשבון הבנק שממנו נוכה המס.
 • מי שאינם מעוניינים בהחזר אוטומטי, צריכים להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דו"ח לפקיד השומה.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים