חוסכים שהם או בני זוגם נולדו לפני 2.1.1948 זכאים החל מגיל 67 להחזר מס על הכנסות מריבית של פיקדון בבנק או תוכנית חיסכון
אם רק אחד מבני הזוג נולד לפני 2.1.1948 תקרת ההכנסה הפטורה היא 15,000 ₪ (נכון ל-2024)
אם שני בני הזוג נולדו לפני 2.1.1948 תקרת ההכנסה הפטורה היא 18,360 ₪ (נכון ל-2024)
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים


חוסכים שהם או בני זוגם נולדו לפני 2.1.1948 (או בלשון החוק: ב-01.01.2003 מלאו להם 55 שנה) זכאים להחזר המס ששילמו על הכנסות מריבית של פיקדון בבנק או תוכנית חיסכון, החל מגיל 67 (גיל פרישת חובה לנשים ולגברים).

מי זכאי?

 • בעלי תוכנית חיסכון או פיקדון בבנק בכל אחד מהמקרים באים:
  • הם או בני זוגם נולדו לפני 2.1.1948 ובשנת המס הרלוונטית אחד מבני הזוג הגיע לגיל 67.
  • שני בני הזוג נולדו לפני 2.1.1948 ובשנת המס הרלוונטית שניהם הגיעו לגיל 67.

תהליך מימוש הזכות

 • החזר המס נעשה באופן אוטומטי ללא צורך להגיש בקשה מיוחדת:
  • רשות המסים תערוך את חישוב הפטור ותודיע לבנק שבו נוכה המס על סכום המס שיש להחזיר לחוסכים.
  • ההחזר יועבר לחשבון הבנק שממנו נוכה המס.
 • מי שלא מעוניינים בהחזר אוטומטי צריכים להגיש בקשה לפקיד השומה ובתום שנת המס לבקש החזר מס.

תקרות ההכנסה הפטורה ממס בשנת 2024

 • תקרות ההכנסה מריבית הפטורה ממס נקבעות בהתאם למקרה - אם שני בני הזוג נולדו לפני 2.1.1948 או רק אחד מהם.
 • בכל מקרה לא ישולם החזר מס בסכום גבוה יותר מהמס שהחוסכים שילמו בפועל.

חוסכים שהם או בן/בת זוגם נולדו לפני 2.1.1948

 • אם ההכנסה מהריבית בשנת המס 2024 לא עלתה על 15,000 ₪ החוסכים יקבלו חזרה את כל המס ששילמו על הריבית.
 • אם ההכנסה מהריבית באותה שנה עלתה על 15,000 ₪ הם יקבלו החזר חלקי על המס ששילמו. ההחזר יהיה בגובה המס ששילמו על 15,000 ₪. את המס ששילמו על יתרת הריבית מעל סכום זה הם לא יקבלו חזרה.

חוסכים שהם וגם בן/בת זוגם נולדו לפני 2.1.1948

 • אם ההכנסה מהריבית בשנת המס 2024 לא עלתה על 18,360 ₪ החוסכים יקבלו החזר של כל המס ששילמו על הריבית.
 • אם ההכנסה מהריבית באותה שנה עלתה על 18,360 ₪ הם יקבלו החזר חלקי על המס ששילמו. ההחזר יהיה בגובה המס ששילמו על 18,360 ₪. את המס ששילמו על יתרת הריבית מעל סכום זה הם לא יקבלו חזרה.
דוגמה
 • אישה פדתה תוכנית חיסכון שהניבה לה ריבית של 10,000 ₪ בשנת המס 2024.
 • החוסכת וגם בן וזוגה נולדו לפני 2.1.1948 ולכן תקרת ההכנסה מהריבית שהיא פטורה מתשלום מס עבורה היא 18,360 ₪.
 • מכיוון שהכנסתה מהריבית נמוכה מ-18,360 ₪, היא תקבל חזרה את כל המס ששילמה על הריבית.
דוגמה
 • חוסך שהוא ובת זוגו נולדו לפני 2.1.1948 פדה תוכנית חיסכון שהניבה לו ריבית של 20,000 ₪ בשנת המס 2024.
 • מכיוון שההכנסה מהריבית גבוהה מ-18,360 ₪, הוא יקבל החזר חלקי על המס ששילם עבור 18,360 ₪. המס ששילם על היתרה (1,640 ₪) לא יוחזר לו.

תקרות ההכנסה הפטורה ממס בשנים קודמות

שנת המס התקרה לחוסכים שהם או בן/בת זוגם נולדו לפני 2.1.1948 התקרה לחוסכים שהם וגם בן/בת זוגם נולדו לפני 2.1.1948
2023 14,520 ₪ 17,760 ₪
2022 13,800 ₪ 16,920 ₪
2021 13,440 ₪ 16,560 ₪
2020 13,560 ₪ 16,680 ₪
2019 13,440 ₪ 16,560 ₪
2018 13,320 ₪ 16,320 ₪
2017 13,320 ₪ 16,320 ₪

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים