הקדמה:

חוסכים שנולדו לפני 1949 זכאים החל מהגיעם לגיל 67 להחזר מס על הכנסות מריבית בגין פיקדון בבנק או תכנית חיסכון
למידע נוסף ראו החזר מס אוטומטי לגמלאים באתר רשות המסים


חוסכים שנולדו לפני 1949 (או בהתאם ללשון החוק: ב-01.01.2003 מלאו להם 55 שנה), זכאים החל מהגיעם לגיל פרישת חובה (67 לנשים ולגברים) לניכוי ממס על הכנסות מריבית בגין פיקדון בבנק או תכנית חיסכון.

 • משמעות הניכוי היא שלצורך חישוב מס הכנסה על כל ההכנסות שלהם יופחת הרווח על תכניות החיסכון או הפיקדון מגובה ההכנסות החייבות במס, כך שבפועל מס ההכנסה שעל החוסכים לשלם יהיה נמוך יותר מהכנסותיהם בפועל.
דוגמה
חוסך שיש לו הכנסה מקצבת פנסיה חודשית בסך של 120,000 ש"ח בשנה, ובאותה שנה קיבל ריבית של 1,000 ש"ח על תכנית חיסכון, ייחשב כמי שגובה הכנסתו (לצורך חישוב מס הכנסה) היתה 119,000 ש"ח (לפי החישוב: 120,000-1,000) ורק עליה הוא ישלם מס הכנסה.
 • קיימת מגבלה על הסכום המרבי מהריבית שאותו ניתן לנכות ולקבל עבורו את הטבת המס, כפי שיפורט בהמשך.

מי זכאי?

 • בעלים של פיקדון בבנק או תכנית חיסכון, בהתאם לתנאים הבאים:
  • הוא או בן זוגו נולדו לפני 1949, ובשנת המס הרלוונטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישת חובה. במקרה זה הניכוי יהיה עד לסכום של 13,440 ש"ח (נכון לשנת המס 2019).
  • שני בני הזוג נולדו לפני 1949, ובשנת המס הרלוונטית שניהם הגיעו לגיל פרישת חובה. במקרה זה הניכוי יהיה עד לסכום של 16,560 ש"ח (נכון לשנת המס 2019).

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, החזר המס ייעשה באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת:
  • רשות המסים תערוך את חישוב הפטור ותודיע לבנק ממנו נוכה המס על סכום המס שיש להחזיר לחוסך.
  • ההחזר יועבר לחשבון הבנק שממנו נוכה המס.
 • מי שאינם מעוניינים בהחזר אוטומטי, צריכים להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דו"ח לפקיד השומה.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים