הקדמה:

חוסכים שנולדו לפני 1949 זכאים החל מהגיעם לגיל 67 להחזר מס על הכנסות מריבית בגין פיקדון בבנק או תכנית חיסכון
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים


חוסכים שנולדו לפני 1949 (או בהתאם ללשון החוק: ב-01.01.2003 מלאו להם 55 שנה), זכאים החל ממועד הגיעם לגיל פרישת חובה (67 לנשים ולגברים) להחזר מס מרשות המסים על המס שנוכה מהם בגין הכנסות מריבית על פיקדון בבנק או תכנית חיסכון, וזאת עד התקרה הקבועה בחוק.

גובה ההחזר בשנת המס 2020

 • אם החוסך או בן זוגו נולד לפני 1949:
  • במקרה שההכנסה מהריבית בשנת המס 2020 לא עלתה על סכום של 13,560 ש"ח, הוא יקבל החזר של מלוא המס ששילם בגין הריבית.
  • במקרה שההכנסה מהריבית באותה שנה היתה יותר גבוהה מ-13,560 ש"ח, הוא יקבל החזר חלקי על המס ששילם. ההחזר יהיה בגובה המס ששולם עבור הכנסה של 13,560 ש"ח. את המס ששילם על יתרת הריבית שמעל סכום זה הוא לא יקבל חזרה.
 • אם החוסך וגם בן זוגו נולדו לפני 1949:
  • במקרה שההכנסה מהריבית בשנת המס 2020 לא עלתה על סכום של 16,680 ש"ח, הוא יקבל החזר של מלוא המס ששילם בגין הריבית.
  • במקרה שההכנסה מהריבית באותה שנה היתה יותר גבוהה מ-16,680 ש"ח, הוא יקבל החזר חלקי על המס ששילם. ההחזר יהיה בגובה המס ששולם עבור הכנסה של 16,680 ש"ח. את המס ששילם על יתרת הריבית שמעל סכום זה הוא לא יקבל בחזרה.
 • בכל מקרה לא ישולם לחוסך החזר מס בסכום גבוה יותר מסכום המס ששילם בפועל.
דוגמה
חוסך, שהוא ובן וזוגו עברו את גיל 70, פדה תכנית חיסכון שהניבה לו ריבית של 10,000 ש"ח בשנת המס 2020. מכיוון שההכנסה מהריבית נמוכה מ-16,680 ש"ח, יקבל החוסך את מלוא המס ששילם על הריבית.
דוגמה
חוסך, שהוא ובן וזוגו עברו את גיל 70, פדה תכנית חיסכון שהניבה לו ריבית של 20,000 ש"ח בשנת המס 2020. מכיוון שההכנסה מהריבית גבוהה מ-16,680 ש"ח, יקבל החוסך החזר חלקי על המס ששילם עבור 16,680 ש"ח. המס ששילם על היתרה (3,220 ש"ח) לא יוחזר לו.

תקרות ההכנסה מהריבית בשנת המס 2019

 • לחוסך שהוא או בן זוגו נולד לפני 1949 תקרת ההכנסה מהריבית היתה 13,440 ש"ח.
 • לחוסך שגם הוא וגם בן זוגו נולדו לפני 1949 תקרת ההכנסה מהריבית היתה 16,560 ש"ח.

מי זכאי?

 • בעלים של פיקדון בבנק או תכנית חיסכון, בכל אחד מהמקרים באים:
  • הוא או בן זוגו נולדו לפני 1949, ובשנת המס הרלוונטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישת חובה (67).
  • שני בני הזוג נולדו לפני 1949, ובשנת המס הרלוונטית שניהם הגיעו לגיל פרישת חובה (67).

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, החזר המס ייעשה באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת:
  • רשות המסים תערוך את חישוב הפטור ותודיע לבנק ממנו נוכה המס על סכום המס שיש להחזיר לחוסך.
  • ההחזר יועבר לחשבון הבנק שממנו נוכה המס.
 • מי שאינם מעוניינים בהחזר אוטומטי, צריכים להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דו"ח לפקיד השומה.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים